Utuy Tatang Sontani

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsi
Utuy Tatang Sontani
Ngaran samaran: Utuy T. Sontani
Babar: 31 Méi 1920
Cianjur
Pupus: 17 September 1979
Moskwa
Kawarganagaraan: Indonesia
Périodeu nulis: 1945
Genre: cerpen,novel,esey,drama
Subjék: sastrawan
Karya debut: Mahala Bapa
Dipangaruhan: Gorky,Karl Mark
anggota jeung Pangurus Lembaga Kabudayaan Rakyat (Lekra)organ PKI

Utuy T Sontani, ngaran lengkepna mah Utuy Tatang Sontani. [1] Pangarang carita pondok, roman jeung utamana carita-carita drama, boh dina basa Sunda, boh dina basa Indonesia.[1] Lahir di Cianjur Jawa Barat tanggal 31 Mei 1920. [2] Maot tur dimakamkeun sacara Islam di Moskwa, Rusia 17 September 1979. [3]


Biografina[édit | sunting sumber]

Sabada tamat Taman Muda Taman Siswa di Cianjur, tuluy neruskeun sakolana ka Taman Dewasa (SMP) di Bandung, tapi ngan kuat sababaraha bulan da kolotna kaburu bangkrut usahana atuh balik deui ka Cianjur.[1]Waktu indung bapana pipirakan, Utuy milu ka indungna pindah tuluy nganjrek di Bandung. [1]Sanggeusna namatkeun Taman Dewasa di Bandung, tuluy digawe di sababaraha kantor, antarana di Regentschapswerken Bandung.[4]Ti dinya digawe di RRI [Tasikmalaya] salila revolusi nepika Agresi Militer kahiji.[5] Geus kitu asup deui digawe di Balai Pustaka jadi redaktur (1948), terus dipindahkeun ka Bagian Naskah dan Majalah Jawatan Pendidikan Masyarakat.[5]Ti dinya pindah deui ka Jawatan Kebudayaan Seksi Basa Sunda (1958), jeung Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Indonesia.[6]Geus nyorang ka luar negri taun 1957 ka Tiongkok, taun 1958 ka Rusia, jeung taun 1961 ka Jepang.[4]Lantaran keur waktu sakola di Bandung keneh manehna geus resep kana tulas tulis, nya harita neruskeun deui karesep nulisna, lantaran waktu di Bandung harita bapana langganan surat kabar Sinar Pasundan.[1]Mimitina nulis dina basa Sunda, antarana roman nu judulna Tambera (1943) jeung Mahala Bapa (1943).[7]Carita nyambung Mahala Bapa dimuatkeun dina surat kabar Sinar Pasundan, ari carita nyambung Tambera dimuat dina surat kabar Sipatahunan. [1]Waktu Jepang ngeprik sakumna urang Indonesia sangkan ngagunakeun basa Indonesia bae,nya mimiti Utuy teh nulis dina basa Indonesia. [7]Ilubiung kana pintonan-pintonan sandiwara, malah tuluyna mah nulis sandiwara. Sandiwara anu mimiti judulna Bunga Rumah Makan (1948), tuluy ditema ku Suling (1948), Awal dan Mira (1952), Manusia Iseng (1953), Sayang Ada Orang Lain (1954), Di Langit Ada Bintang (1955), Di Muka Kaca (1957), Pengakuan (1957), Sang Kuriang (1962), Si Kabayan (1959.[8]Nepi ka kiwari dianggap pangarang drama Indonesia anu pangkuatna.[4]Drama beunangna nya eta Awal dan Mira, dileler Hadiah Sastra Nasional BMKN 1953, ari drama sejenna nya eta Saat yang Genting (1958) dileler Hadiah Sastra Nasional BMKN 1957/1958.[2] [9]Bisa jadi ku lantaran baheulana ngamimitian karier sastrana ku nulis dina basa Sunda, katineungna gede kana tulas tulis dina basa Sunda.[7]Dina sastra Sunda, karya-karya Utuy diantarana dimuat dina majalah Kiwari, Kalawarta LBSS, Mangle, Medan Bahasa Basa Sunda, Sunda jeung Warga jeung dina koran Sipatahunan.[9] Utuy nulis carita pondok, drama, esey, jeung sajak. Eseyna ngeunaan kakayaan batin Ki Sunda, mangrupa hasil ulikan ngeunaan Sangkuriang jeung Si Kabayan, kaitung hasil pamikiran-pamikiran anu orisinil jeung anyar.[10] Ari tulisanana ngeunaan Haji Hasan Mustapa, salah saurang bujangga Sunda, nembongkeun kakagum kana individualisme eta bujangga anu sadar kana kakuatan pribadina sorangan.[10]Lantaran gede katineungna kana basa Sunda, sarta can ngarasa sugema nulis dina basa Indonesia, sawatara karyana anu ditulis dina basa Indonesia satuluyna ditulis deui dina bas Sunda, upamana caripa pondok anu dimuat dina kumpulan Orang-orang Sial , tarjamahan basa Sundana dimuat dina majalah Sunda.[1]Sang Kuriang terbitan Balai Pustaka,anu asalna ditulis dina basa Indonesia sarta samemehna kungsi dimuat dina majalah Seni (1955) ditarjamahkeun kana basa Sunda tuluy dimuat dina koran Sipatahoenan (1961) sarta terus diterbitkeun ku Bhratara (1962).[1]Dina taun 1957, Utuy milu ancrub ilubiung dina Badan Pangulik Budaya (BPB)Kiwari, tapi lataran taun 1959 jadi anggota Lekra, ahirna dipecat ku pangurus BPB Kiwari. [1]Dina taun 1960-an, anu mimitina mah ngarasa mangmang rek narima tawaran jadi pangurus Lekra teh, ahirna panceg asup Lekra sarta aktif jadi pangurus sabada dipecat ku BPB Kiwari.[11] Sabada aktif di Lekra, Utuy rea nulis ulikan anu sifatna agitatif,neori jeung nepikeun ceramah-ceramah ngeunaan kasusastran Sunda.[1]Ceramahna ngeunaan kasusastraan Sunda dijudulan Sastra Sunda Sebagai Jurubicara Dua Kebudayaan, minangka sawangan anyar tina karangan samemehna anu kungsi dimuat dina majalah, nya eta Nyawang Sastra Sunda Saliwatan (1956-1958).[7]Lian ti eta, oge nulis drama agitatif Si Sapar (1964) jeung Si Kampeng (1964).[1]Memeh ngabeledug kajadian Gestapu, Utuy indit ka RRC pikeun titirah jeung diubar,lantaran keuna ku panyakit lever, tapi terus teu bisa balik deui. Ti RRC tuluy kakaburan ka Moskwa, anu satuluyna di eta nagara ngajar basa jeung sastra Indonesia di Institut Bahasa dan Kesusastraan Timur tug nepi ka maotna, dina taun 1979.[1]


Karya-Karyana[édit | sunting sumber]

si kabayan

Utuy cek Pangarang Sejen[édit | sunting sumber]

Utuy jeung Lekra[édit | sunting sumber]


Rujukan[édit | sunting sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l Rosidi,Ajip.dkk.Ensiklopedi Sunda:Alam,Manusia,dan Budaya.Pustaka Jaya.Jakarta 2000. kaca 687
 2. a b Eneste,Pamusuk.Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern. Djambatan.Jakarta 1990. Kaca 197-198
 3. Sontani,Utuy T.Menuju Kamar Durhaka.Pustaka Jaya.Jakarta 2002.kaca 1
 4. a b c Sontani,Utuy T.Sang Kuriang.Bhratara.Jakarta 1962
 5. a b Rosidi,Ajip.Tjerita Pendek Indonesia.Djambatan.Jakarta 1957.kaca 66
 6. Hasanuddin WS.dkk.Ensiklopedi Sastra Indonesia.Titian Ilmu.Bandung 2007.kaca 826-827
 7. a b c d Rosidi,Ajip.Dur Pandjak.Pusaka Sunda.Bandung 1966. kaca 73-77
 8. Rosidi,Ajip jeung Rusman Sutiasumarga.Kandjut Kundang.Balai Pustaka.Jakarta 1963.kaca 117
 9. a b Kartini,Tini,spk.Biografi dan Karya Sasatrawan Sunda Masa 1945-1965.Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Depdikbud.Bandung1978.kaca
 10. a b majalah Medan Bahasa Basa Sunda No 8-9-10 Agt-Sept-Okt Taun II 1957.kaca 54-61
 11. Rosidi,Ajip.Hidup Tanpa Ijasah.Pustaka Jaya.Jakarta 2008.kaca 199-201, 233-235, dan 322-326