Béda révisi "Dongéng"

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
2.985 bita dipupus ,  7 tahun yang lalu
m
Malikkeun éditan 36.72.125.182, diganti deui ka vérsi ahir ku Addbot
m (Malikkeun éditan 36.72.125.182, diganti deui ka vérsi ahir ku Addbot)
Dongéng Pamuk nya éta dongéng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktén hiji jalma tur bisa aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah.<ref name="sumber"> Tamsyah,Budi Rahayu,Spk.1996.Pangajaran Sastra Sunda.Bandung: Pustaka Setia. </ref> Contoo carita pamuk di wewengkon Sunda bisa ditingali dina carita [[''Prabu Siliwangi'']], Prabu Siliwangi nya éta tokoh anu kaitung sakral di daérah [[Jawa Barat]].<ref name="skripsi3"/> Sakumaha nu dipikawanoh, Prabu Siliwangi téh nya éta hiji raja nu pernah maréntah wewengkon [[Pasundan]].<ref name="skripsi3"> Aef Saeful Islam.(2011).Skripsi.Unsur Intrinsik Carita Rayat Kacamatan Cigasong Kabupatén Majaléngka pikeun Bahan Pangajaran Sastra di SMA.UPI. </ref> Contona ''Weasan Aki Sayang Hawu''.<ref name="skripsi3"/>
 
==[[Dongéng sasakala (Légénda)]]==
<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">==[[Dongéng sasakala (Légénda)]]== Dongéng légénda nya éta carita rayat anu dianggap (ku nu boga caritana) minangka hji kajadian nu bener-bener kungsi aya.<ref name="dongeng"/> Lumangsungna éta kajadian dina waktu nu can pati lila, sarta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna.</span> == [[Dongeng sasakala (legenda)]] == Dongeng LEGEND nya ETA carita Rayat anu dianggap (untuk dewa nu Carita) minangka HJi kajadian nu-Bener Bener kungsi aya. <ref Name="dongeng"/> Lumangsungna ETA kajadian dina Waktu nu bisa Pati lila, sartans tempatna di Lingkungan nu Geus dipikawanoh ke Uranga ayeuna.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left"><ref name="dongeng"> Danandjaja,James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain.Jakarta: Gratifipers.(Kaca 66) </ref> Dongéng sasakala mngrupa golongan carita anu geus turun tumurun, sumebar sarta ku balaréa dianggap mibanda dasar kasajarahan atawa sakumna carita wandal kitu anu geus jadi milik sagolongan masarakat.<ref name="dongeng"/> Palaku utama dina legenda jalma biasa.<ref name="dongeng"/> Dongéng legenda biasana nyaritakeun asal-muasalna kajadian.<ref name="dongeng"/> Kajadian hiji tempat, [[tutuwuhan]],[[sato]], atawa barang.<ref name="dongeng"/>Papasingan Legenda : # [[Legenda Agama]] nya éta legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam.<ref name="carita rakyat"/> Legenda nu geus dikumpulkeun diantarana: [[Syéh Siti Jenar di Muka Pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[Syéh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang dari Tembayat]], jste.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda Alam gaib]] nya éta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu gaib.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tokah jalma]] nya éta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya kajadianana.<ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tempat]] atawa legenda wewengkon nya éta carita anu aya patalina jeung hiji tempat, ngaran wewengkon sarta wangun topografi, upamana ayana [[gunung]], pasir-pasir, [[jurang]], jsb.</span> <ref name="dongeng"> Danandjaja, James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, Dan berbaring-lain.Jakarta:. Gratifipers (Katz 66) </ ref> Dongeng sasakala mngrupa golongan carita anu Geus Turun tumurun, sumebar sartans untuk balaréa dianggap mibanda ditempatkan dan kasajarahan atawa sakumna carita perusak menyebalkan anu Geus jadi Milik sagolongan masarakat. <ref name="dongeng"/> headband Utama legenda dina jalma Bias. <ref name="dongeng"/> legenda Dongeng Bias nyaritakeun asal- . muasalna kajadian <ref name="dongeng"/> Kajadian Hiji TEMPAT [[tutuwuhan]], [[sato]], atawa Barange <ref name="dongeng"/> Papasingan Legenda:. # [[Legenda Agama]] nya ETA legenda jalma-jalam suci saperti pasangan berdebar Agama Islam <ref name="carita rakyat"/> Legenda nu Geus dikumpulkeun diantarana:. [[Syeh Siti Jenar di Muka pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[ Syeh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang Tembayat Bahasa Dari]], jste. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda Alam Gaibana]] nya-carita carita ETA pangalaman Pribadi Hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu Gaibana. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda tokah jalma]] nya ETA carita ngeunaan Tokoh-Tokoh jalma nu aya dianggap kungsi kajadianana. <ref name="carita rakyat"/> # [[Legenda TEMPAT] ] atawa legenda wewengkon nya ETA carita anu aya patalina Jeung TEMPAT Hiji, sartans wewengkon ngaran Wangun topografi, Upama ayana [[gunung]], Pasir-Pasir, [[Jurang]], JSB.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Contona saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]].</span> Conton saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]].</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left"><ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.''Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun bahan pangajaran sastra di SMP''.UPI </ref> Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél <ref name="Sumber3"> Faturohman, Taufik, Drs.(1983).Ulikan Sastra(Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:Djtnika. </ref>, dongéng legénda <ref name="Sumber3"/>, dongéng sagé <ref name="Sumber3"/>, dongéng parabél <ref name="Sumber3"/>, [[Dongéng mité]] <ref name="Sumber3"/></span> <ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.'' Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun Bahan pangajaran sastra di SMP''. UPI </ ref> Sedengkeun dumasar saluran palakuna Dongeng teh kabagi jadi nya lima ETA Dongeng Fabel <ref name="Sumber3"> Hambali, Taufik, Drs (1983) Ulikan Sastra (Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:.. Djtnika </ ref> Dongeng LEGEND <ref name="Sumber3"/>, Dongeng. Sage <ref name="Sumber3"/>, Dongeng parabel <ref name="Sumber3"/> [[Dongeng Mite]] <ref name="Sumber3"/></span>
Dongéng légénda nya éta carita rayat anu dianggap (ku nu boga caritana) minangka hji kajadian nu bener-bener kungsi aya.<ref name="dongeng"/> Lumangsungna éta kajadian dina waktu nu can pati lila, sarta tempatna di lingkungan nu geus dipikawanoh ku urang ayeuna. <ref name="dongeng"> Danandjaja,James.1984.Foklor Indonesia.Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain.Jakarta: Gratifipers.(Kaca 66) </ref> Dongéng sasakala mngrupa golongan carita anu geus turun tumurun, sumebar sarta ku balaréa dianggap mibanda dasar kasajarahan atawa sakumna carita wandal kitu anu geus jadi milik sagolongan masarakat.<ref name="dongeng"/> Palaku utama dina legenda jalma biasa.<ref name="dongeng"/> Dongéng legenda biasana nyaritakeun asal-muasalna kajadian.<ref name="dongeng"/> Kajadian hiji tempat, [[tutuwuhan]],[[sato]], atawa barang.<ref name="dongeng"/>Papasingan Legenda :
# [[Legenda Agama]] nya éta legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam.<ref name="carita rakyat"/> Legenda nu geus dikumpulkeun diantarana: [[Syéh Siti Jenar di Muka Pengdilan Agama]], [[Sunan Geseng]], [[Syéh Abdul Muhyi]], [[Ki Pandan Arang dari Tembayat]], jste.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda Alam gaib]] nya éta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-mahluk nu gaib.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda tokah jalma]] nya éta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya kajadianana.<ref name="carita rakyat"/>
# [[Legenda tempat]] atawa legenda wewengkon nya éta carita anu aya patalina jeung hiji tempat, ngaran wewengkon sarta wangun topografi, upamana ayana [[gunung]], pasir-pasir, [[jurang]], jsb. Contona saperti Sasakala [[Situ Bagendit]], Sasakala [[Situ Patenggang]], Sasakala [[Maribaya]]. <ref name="carita rakyat"> Shinta Iskandar.2005.Skripsi.''Carita Rakyat di Kacamatan Ciparay pikeun bahan pangajaran sastra di SMP''.UPI </ref>
 
Sedengkeun dumasar kana palakuna dongéng téh kabagi jadi lima nya éta dongéng fabél <ref name="Sumber3"> Faturohman, Taufik, Drs.(1983).Ulikan Sastra(Pangajaran sastra Sunda pikeun Murid SMTP.Bandung:Djtnika. </ref>, dongéng legénda <ref name="Sumber3"/>, dongéng sagé <ref name="Sumber3"/>, dongéng parabél <ref name="Sumber3"/>, [[Dongéng mité]] <ref name="Sumber3"/>
 
=='''Unsur-unsur carita dongéng'''==
7.220

éditan

Menu navigasi