Béda révisi "Dongéng"

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
8 bita dipupus ,  3 tahun yang lalu
m
Ngarapihkeun éjahan, replaced: ngabogaan → mibanda (4), tibatan → ti batan (2), tahun → taun, pulau → pulo
m (→‎Conto Dongéng Pamuk: Ngarapihkeun éjahan, replaced: Gede → gedé using AWB)
m (Ngarapihkeun éjahan, replaced: ngabogaan → mibanda (4), tibatan → ti batan (2), tahun → taun, pulau → pulo)
Tah kitu kaayaan anu disanghareupan Sri Baduga dina mimiti mangsa pamaréntahanana. Bisa dimaklumi naha manéhna mencurahkan perhatian ka pembinaan ageman, pembuatan parit pertahanan, nguatkeun angkatan perang, nyieun jalan sarta nyusun PAGELARAN (formasi tempur). [Pajajaran nyaéta nagara anu kuat di darat, tapi lemah di sagara.
Nurutkeun asal Portugis, di sakumna karajaan, Pajajaran ngabogaanmibanda kira-kira 100.000 soldadu. Raja sorangan ngabogaanmibanda pasukan gajah saloba 40 buntut. Di sagara, Pajajaran ngan ngabogaanmibanda genep buah Kapal Jung 150 ton sarta beberaa lankaras (?) pikeun kapentingan perdagangan antar-pulaunyapulonya (waktu éta perdagangan kuda jenis Pariaman ngahontal 4000 buntut/tahuntaun)].
Kaayaan beuki rangkeng sabot hubungan Demak-cirebon beuki dikukuhkan kalayan perkawinan putera-puteri ti kadua belah pihak. Aya opat pasangan anu dijodohkan, nyaéta:
 
 
=='''Sajarah Kamekaran jeung Sumebarna Dongéng'''==
Gelarna satra lisan di [[tatar Sunda]] kira-kira dina jaman buhun anu dicirian ku ayana pangaruh [[Hindu]]. Dina ieu jaman, sastra anu aya teu kapanggih ngaran pangarangna (anonim) kayaning carita-[[carita pantun]], carita-[[carita mithologia]], [[pabél]]-pabél, [[jangjawokan]], asihan, [[jampé]]-jampé, [[kawih]], jsté.<ref name="sajarah"/> Tétéla pisan satra lisan leuwih ti heula ayana tibatanti batan sastra tulis.<ref name="skripsi"/> Sastra tulis aya saba’da urang Sunda wawuh kana tradisi tulis.<ref name="sajarah">Devi Rosita.(2010).Skripsis.Struktur Carita Rayat dina Kumpulan Buku Carita Rayat Cirebon pikeun Bahan Pangajaran Sastra di SMP kaca 16.UPI</ref> Ku sabab [[téknologi]] ayeuna beuki maju, nyaéta ku ayana pecitakan, loba dongéng anu dimuat dina [[majalah]] jeung [[surat kabar]].<ref name="skripsi">Andrian.2005.'Gaya Basa dina Kumpulan Dongéng Sakadang Peucang jeung Oray Héjo Karya Tasdik'.Skripsi.Universitas Pendidikan Indonesia.</ref> Lian ti éta ogé, aya anu dikumpulkeun jadi buku, di antarana:
'''Dongéng disalin kana tulisan''', sanggeus téknologi ngambah kana kasustraan sunda, loba dongéng anu dibukukeun di antarana :
* ''Carita Rayat Sunan Gunung Jati'' ku [[Yuliadi Soekardi]] jeung [[U.Syahbudin]].<ref name="sajarah"/>
 
=='''Pungsi Dongéng'''==
Kalungguhan dongéng kacida pentingna pikeun masarakat anu masih kénéh nyekel pageuh tradisi.<ref name="sajarah"/> Dongéng henteu bisa di pisahkeun tina upacara ritual manusa nurutkeun kapercayaan. Pungsi dongéng ti jaman ka jaman robah.<ref name="sajarah"/> Dina jaman masarakat buhun, dongéng téh henteu bisa dipisahkeun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nurutkeun kapercayaan.<ref name="sajarah"/> Dongéng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak céngéng.<ref name="sajarah"/> Tapi mun seug dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongéng téh lain wates keur ngabobodo budak céngng hungkul, tapi ngabogaanmibanda tujuan séjén lamun ditétélakeun di handap:
# Ngarah anak [[incu]] urang nyaho kana turunan.<ref name="sajarah"/>
# Ngarah anak incu urang nyaho kana [[pancakaki]].<ref name="sajarah"/>
# Ngarah anak incu urang manggih luang tina pangawéan karuhun pikeun bekel hirupna.<ref name="sajarah"/>
# Ngarah pagawéan beurat karasa leuwih hampang.<ref name="sajarah"/>
Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun ku Bambang Sudarmoyo dina taun 1975 tétéla yén dongéng mampuh ngaronjatkeun ''Itelegence Question'' (''I.Q'') budak.<ref name="sajarah"/> Budak kakeunaan ku ''Virus n Ach'' (''need for Achievement'') nyaéta virus nu ngamotipasin budak sangkan miboga cara mikir jeung paripolah anu leuwih épisién pikeun ngahontal hasil nu leuwih alus ti saméméhna tur salawasna bisa ngahontal préstasi kalayan optimal.<ref name="sajarah"/> Panalungtikan séjén nu ngébréhkeun yén dongéng bisa méré kani'matan, kasugemaan batin jeung ngaronjatkeun kacerdasan pikeun nu macana.<ref name="sajarah"/> Éta hal dibuktikeun ku panalungtikan di [[Amérika]], anu nétélakeun yén barudak turunan [[Asia]] di Amérika leuwih cerdas tibatanti batan barudak turunan urang Amérika, sabab warga Asia nu cicing di Amérika teu ninggalkeun tradisi karuhunna, utamana macakeun dongéng-dongéng ngeunaan karuhun ka budakna.<ref name="sajarah"/>
 
==catetan==
18.254

éditan

Menu navigasi