Kila-kila

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Kila-Kila nyaéta totondén ti alam kana naon-naon anu bakal kajadian ku urang.[1] Jalma-jalma nu hirup tiheula saméméh urang nyaéta kolot atawa karuhun urang leuwih dalit jeung alam.[1] Manusa miara alam nya kitu ogé alam miara manusa.[1] Nya salah sahijina ku ayana sasatoan anu méré totondén siga kieu téa. Cenah :

 • Sora manuk sit uncuing = bakal aya nu maot
 • Sora hayam jago lain wayahna = rék aya nu reuneuh
 • Sora manuk bueuk tengah peuting = bakal aya wanoja nu lalagasan tapi kakandungan alias reuneuh tapi acan kawin.
 • Sora manuk bebencé = Ceuk cenah lamun ngadéngé sora bebencé di lembur, tanda aya bangsat keur kukulamprengan néangan palingeun. Urang lembur kudu taki-taki, ulah saré tibra teuing
 • Aya kukupu hiber di jero imah = rék aya tamu
 • Ngimpi newak lauk = rek meunang duit
 • Kekenudan panon kénca = rek manggih kasedih
 • Kekenudan panon katuhu = rek manggih kabagjaan
 • Murag bulu mata = aya nu sono ka urang
 • Lamun panas ceuli = aya nu ngomongkeun.[1]

Rupa-rupa kila-kila[édit | édit sumber]

 • Lamun aya cihcir di imah, bakal aya karuhun nu datang.
 • Lamun aya kupu-kupu asup ka imah, bakal aya tamu/sémah.
 • Lamun aya manuk gaak sasada di deukeut imah, bakal aya kulawarga nu pupus.
 • Lamun aya oray meuntas walungan, bakal aya caah gedé.
 • Lamun aya piring nu peupeus sorangan, bakal aya kapapaitan di kulawrga.
 • Lamun aya sora manuk cingcuit sasada tarik bakal aya hujan gedé.
 • Lamun di imah loba teké, bakal loba milik.
 • Lamun di jalan diisingan ku manuk, bakal meunang milik.
 • Lamun magrib aya kupu-kupu hideung asup ka imah, bakal datang pipanyakiteun.
 • Lamun orok ngising taina héjo, bakal téréh bisa leumpang.
 • Lamun sirah karagragan daun nu ragag tina tangkal, bakal téréh maot.
 • Lamun datang bulan (mén) poé ahad, bakal datang kasusah.
 • Lamun datang bulan (mén) poé senén, bakal nampa surat.
 • Lamun datang bulan (mén) poé salasa, bakal datang kabungah.
 • Lamun datang bulan (mén) poé rebo, bakal tugenah atawa nyeri haté.
 • Lamun datang bulan (mén) poé kemis, bakal loba halangan.
 • Lamun datang bulan (mén) poé jumaah, bakal aya nu hayang tapi buit.
 • Lamun datang bulan (mén) poé saptu, bakal nampa rusiah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 1, bakal nampa surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 2, bakal susah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 3, bakal aya nu ngahina.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 4, bakal aya nu méré barang.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 5, bakal nyeri haté.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 6, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 7, bakal gering.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 8, bakal nyeri haté.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 9, bakal nyeri haté.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 10, bakal nampa barang.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 11, bakal nampa surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 12, bakal nyéri haté.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 13, bakal aya nu ngahina.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 14, bakal paséa.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 15, bakal aya surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 16, bakal nampa barang.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 17, bakal aya nu ngahina.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 18, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 19, bakal aya nu ngahina.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 20, bakal aya nu méré surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 21, bakal aya asih.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 22, bakal aya asih.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 23, bakal kawin.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 24, bakal tugenah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 25, bakal aya nu méré surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 26, bakal aya nu ngéwa.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 27, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 28, bakal aya nu ngéwa.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 29, bakal aya nu ngéwa.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 30, bakal nu méré surat.
 • Lamun datang bulan (mén) ping 31, bakal bungah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Januari, bakal bungah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Pébuari, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Maret, bakal aya nu nunggu.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan April, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Mei, bakal tugenah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Juni, bakal aya nu ngéwa.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Juli, bakal aya nu ngarep-ngarep.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Agustus, bakal aya nu nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Séptémber, bakal aya nyaah.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Oktober, bakal aya nu nunggu.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Nopémber, bakal aya nu kangen.
 • Lamun datang bulan (mén) dina Bulan Désémber, bakal aya nu nunggu.
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kalér, bakal loba pangagung nu teu merhatikeun ka rahayat.
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kalér-wétan, bakal loba jalma nu sarusah lantaran dahareun marahal.
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kidul, bakal aya pagebug sasatoan
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kidul-wétan, halodo tarik pepelakan loba teu jaradi
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kulon, bakal marurah sagala rupa dahareun jeung pakéan
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di kulon-kalér, bakal marahal barang-barang, jeung tatangkalan gararing
 • Lamun aya Béntang Kukus kaluar di wétan, bakal loba hujan pepelakan bakal subur
 • Lamun aya katumbiri di kalér cepet, sandang pangan murah
 • Lamun aya katumbiri di kalér-wétan, loba sasalah panyakit
 • Lamun aya katumbiri di kidul cepet, mahal sandang pangan
 • Lamun aya katumbiri di kidul-kulon, sasalad panyakit banget
 • Lamun aya katumbiri di kulon cepet, réa hujan, sandang pangan murah
 • Lamun aya katumbiri di kulon-kalér, réa hujan
 • Lamun aya katumbiri di wétan-kidul, réa hujan
 • Lamun aya lini di bulan Hapit ti beurang, bakal loba jalma nu palinter ngadukeun kapinteranna
 • Lamun aya lini di bulan Hapit ti peuting, loba jalma nu parindah lantaran teu betah
 • Lamun aya lini di bulan Jumadil-Ahir ti beurang, bakal marahal sasatoan
 • Lamun aya lini di bulan Jumadil-Ahir ti peuting, bakal aman moal aya nanaon
 • Lamun aya lini di bulan Jumadil-Awal ti beurang, bakal pagebug réa jalma nu paraéh
 • Lamun aya lini di bulan Jumadil-Awal ti peuting, bakal moal datang hujan (paceklik)
 • Lamun aya lini di bulan Muharam ti beurang, bakal marahal sandang pangan
 • Lamun aya lini di bulan Muharam ti peuting, bakal halodo tarik, mahal sandang pangan
 • Lamun aya lini di bulan Mulud ti beurang, bakal loba jalma nu nganiaya ka papadana
 • Lamun aya lini di bulan Mulud ti peuting, bakal loba jalma nu dikaniaya ku baturna nu hayang meunang kadudukan
 • Lamun aya lini di bulan Puasa ti beurang, bakal aya kajadian loba jalma nu susah
 • Lamun aya lini di bulan Puasa ti peuting, bakal loba sémah pada bingung lantaran henteu betah dihiji tempat
 • Lamun aya lini di bulan Rajab ti beurang, bakal loba jalma nu garering
 • Lamun aya lini di bulan Rajab ti peuting, bakal loba jalma nu baringung lantaran datang musuh anu ngarebut kakawasaan
 • Lamun aya lini di bulan Rayagung ti beurang, kudu sing ati-ati, rikrik gemi, sabab bakal aya paila gedé
 • Lamun aya lini di bulan Rayagung ti peuting, bakal marahal sandang pangan
 • Lamun aya lini di bulan Rewah ti beurang, bakal loba jalma nu garering nepi hanteuna (ajalna)
 • Lamun aya lini di bulan Rewah ti peuting, bakal loba barang-barang turun harga (sandang pangan murah)
 • Lamun aya lini di bulan Sapar ti beurang, loba jelema nu teu betah dina tempatna hayang parindah
 • Lamun aya lini di bulan Sapar ti peuting, loba jalama dina kabungahan
 • Lamun aya lini di bulan Sawal ti beurang, bakal usum pagebug loba jalma garering (épidémi)
 • Lamun aya lini di bulan Sawal ti peuting, sing ati-ati, sabab bakal aya bahaya nu rék ngarebut kakuasaan Pamaréntahan
 • Lamun aya lini di bulan Silih-Mulud ti beurang, bakal loba hujan
 • Lamun aya lini di bulan Silih-Mulud ti peuting, bakal loba jelema pada mati lantaran pagebug.
 • Lamun datang samagaha dina bulan Hapit, bakal loba hujan angina (caah, urug, jrrd)
 • Lamun datang samagaha dina bulan Jumadil-Ahir, bakal loba jalma nu bungah lantaran papakéan jeung dahareun marurah
 • Lamun datang samagaha dina bulan Jumadil-Awal, bakal aya caah gedé dina waktu ieu mindeng hujan
 • Lamun datang samagaha dina bulan Muharam, bakal loba jalma nu meunang kacilakaan lantaran loba bencana alam
 • Lamun datang samagaha dina bulan Mulud, bakal pagebug gedé
 • Lamun datang samagaha dina bulan Puasa, bakal loba jalma nu paraéh lantaran paceklik (hongeroedéam)
 • Lamun datang samagaha dina bulan Rajab, bakal loba pagebug lantaran ganti hawa
 • Lamun datang samagaha dina bulan Rayagung, bakal loba jalma nu prihatin lantaran loba panyakit
 • Lamun datang samagaha dina bulan Rewah, bakal marurah dahareun
 • Lamun datang samagaha dina bulan Sapar, bakal loba jalma sarusah lantaran sumur-sumur loba nu saraat
 • Lamun datang samagaha dina bulan Sawal, bakal aya pagebug lantaran loba paceklik (epidemi), tipes jeung réa-réa deui
 • Lamun datang samagaha dina bulan Silih-Mulud, bakal loba jalma sarusah lantaran loba anu maraot
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 12-13, bakal keur perkara
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 1-3, bakal susah haté
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 13-15, bakal riweuh haté
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 15-17, bakal kasémahan
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 17-19, bakal kasémahan, meunang rejeki
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 19-21, bakal meunang rejeki
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 21-23, bakal datang panyakit
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 23-1, bakal kadatangan baraya
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 3-5, bakal meunang untung
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 5-7, bakal rék kasémahan
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 7-9, bakal rék kaondangan
 • Lamun katorékan ceuli katuhu jam 9-11, bakal kaluar duit
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 11-13, bakal rék ribut
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 1-3, bakal rék nyaba
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 13-15, bakal kaluar duit
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 15-17, bakal rék kaondangan
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 17-19, bakal aya nu rék nyaba, tapi meunang perkara
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 19-21, bakal meunang perkara
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 21-23, bakal aya sémah
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 23-1, bakal nampa kiriman
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 3-5, bakal kaluar duit
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 5-7, bakal rék kaondangan
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 7-9, bakal aya béja kabungahan
 • Lamun katorékan ceuli kénca jam 9-11, bakal mikaran perkara
 • Lamun kekedutan dina beuheung, bakal meunang kahadéan
 • Lamun kekedutan dina beuteung, bakal meunang kabungahan
 • Lamun kekedutan dina bitis katuhu, bakal halangan
 • Lamun kekedutan dina bitis kénca, bakal meunang untung
 • Lamun kekedutan dina biwir handap, bakal téréh ngomong (budak leutik)
 • Lamun kekedutan dina biwir luhur, bakal paséa
 • Lamun kekedutan dina biwir panon katuhu, bakal ceurik atawa datang ka sedih
 • Lamun kekedutan dina biwir panon kénca, bakal meunang kabungah
 • Lamun kekedutan dina bujal, bakal meunang milik
 • Lamun kekedutan dina cangkéng katuhu, bakal meunang milik
 • Lamun kekedutan dina cangkéng kénca, bakal susah
 • Lamun kekedutan dina ceuli katuhu, bakal aya béja hadé
 • Lamun kekedutan dina ceuli kénca, bakal meunang kabungah
 • Lamun kekedutan dina dada katuhu, bakal papanggih jeung baraya
 • Lamun kekedutan dina dada kénca, bakal meunang kabungahan
 • Lamun kekedutan dina dampal leungeun katuhu, bakal meunang barang
 • Lamun kekedutan dina dampal leungeun kénca, bakal miceun-miceun (hambur, loba pengeluaran)
 • Lamun kekedutan dina dampal suku katuhu, bakal iinsitan jauh
 • Lamun kekedutan dina dampal suku kénca, bakal susah
 • Lamun kekedutan dina embun-embunan, bakal meunang pangkat
 • Lamun kekedutan dina gado, bakal meunang kahadéan
 • Lamun kekedutan dina halis katuhu, bakal nampa duit
 • Lamun kekedutan dina halis kénca, bakal bungah
 • Lamun kekedutan dina irung beulah katuhu meunang tugenah
 • Lamun kekedutan dina irung beulah kénca, nampa surat
 • Lamun kekedutan dina kénca, bakal meunang milik
 • Lamun kekedutan dina keuneung katuhu, bakal meunang bagja
 • Lamun kekedutan dina keuneung kénca, bakal papanggih jeung baraya
 • Lamun kekedutan dina létah, bakal cilaka
 • Lamun kekedutan dina pingping katuhu, bakal papanggih jeung sobat
 • Lamun kekedutan dina pingping kénca, bakal aya kahadéan
 • Lamun kekedutan dina pipi katuhu, bakal gering
 • Lamun kekedutan dina pipi kénca, bakal meunang kasusah
 • Lamun kekedutan dina puhu leungeun katuhu, bakal papanggih jeung baraya
 • Lamun kekedutan dina puhu leungeun kénca, bakal aya kahadéan
 • Lamun kekedutan dina siku katuhu, bakal boga duit
 • Lamun kekedutan dina siku kénca, bakal aya nu asih
 • Lamun kekedutan dina sirah, bakal meunang kahadéan
 • Lamun kekedutan dina susu katuhu, rék nampa milik
 • Lamun kekedutan dina taktak katuhu, bakal meunang duit
 • Lamun kekedutan dina taktak kénca, bakal aya nu ngahina
 • Lamun kekedutan dina tarang, bakal aya nu ngahormat
 • Lamun kekedutan dina tonggong suku katuhu, bakal aya kahadéan
 • Lamun kekedutan dina tonggong suku kénca, bakal gering
 • Lamun kekedutan dina tonggong, bakal bagja
 • Lamun kekedutan dina tuur katuhu, bakal cilaka
 • Lamun kekedutan dina tuur kénca, bakal bungah
 • Lamun kekedutan dina ugel-ugel suku katuhu, bakal cilaka
 • Lamun kekedutan dina ugel-ugel suku kénca, bakal aya kahadéan
 • Lamun kekedutan dina walikat katuhu, bakal tugenah
 • Lamun kekedutan dina walikat kénca, bakal tinekanan pamaksadan
 • Lamun ngimpi asup kana es, bakal aya katugenahan
 • Lamun ngimpi asup kana seuneu, bakal cilaka
 • Lamun ngimpi awak begang, bakal susah
 • Lamun ngimpi awak buluan, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi awak getihan atawa kaluar getih, bakal meunang katugenahan
 • Lamun ngimpi awak lintuh, bakal aya nu ngahormat
 • Lamun ngimpi aya angina puyuh, bakal aya nu datang
 • Lamun ngimpi aya nu datang (nyémah), bakal aya nu ngahina, nu ngahinana éta jalma nu kaimpikeun
 • Lamun ngimpi aya nu méré ali, bakal aya nu mikanyaah
 • Lamun ngimpi aya nu méré anjing (kicik), aya nu ngahina
 • Lamun ngimpi aya nu méré baju, bakal aya nu ngéwa
 • Lamun ngimpi aya nu méré barang emas/pérak, bakal aya nu nyaah
 • Lamun ngimpi aya nu méré béas, bakal aya nu ngahina.
 • Lamun ngimpi aya nu méré budak awéwé, bakal meunang kabungahan (tina pare bakal untung)
 • Lamun ngimpi aya nu méré budak, bakal meunang kabungahan (milik)
 • Lamun ngimpi aya nu méré cai susu, bakal aya nu nyaah
 • Lamun ngimpi aya nu méré daging sapi, bakal aya nu ngahampas
 • Lamun ngimpi aya nu méré endog, bakal meunang kabeungharan
 • Lamun ngimpi aya nu méré eunteung, bakal aya nu ngawiwirang
 • Lamun ngimpi aya nu méré kantong, bakal aya nu méré élmu pangaweruhna (pangabisa)
 • Lamun ngimpi aya nu méré kembang, bakal boga salaki/pamajikan
 • Lamun ngimpi aya nu méré keris, bakal aya nu méré barang (dunya)
 • Lamun ngimpi aya nu méré kitab, bakal aya nu datang nu rék ménta berkahna
 • Lamun ngimpi aya nu méré lauk, bakal meunang milik (aya nu méré duit)
 • Lamun ngimpi aya nu méré manuk, bakal boga anak
 • Lamun ngimpi aya nu méré pedang, bakal aya nu hasud (ngabaruntak)
 • Lamun ngimpi aya nu méré sangu, bakal aya nu ngahampas
 • Lamun ngimpi aya nu méré sisir, bakal aya nu mérésan kahirupanana
 • Lamun ngimpi aya nu méré surat, bakal meunang barang nu matak nalangsakeun
 • Lamun ngimpi aya nu nénjo (neuteup), bakal aya nu ijid (ngéwa)
 • Lamun ngimpi aya nu ngajak ku nu geus pupus, bakal téréh meunang milik
 • Lamun ngimpi aya nu ngajak, bakal aya nu ngahina
 • Lamun ngimpi aya nu nganiya, bakal meunang milik gedé
 • Lamun ngimpi aya nu ragrag ti luhur langit (béntang), bakal boga anak nu kacida pinterna jeung calakan.
 • Lamun ngimpi beunghar, bakal senang hirupna
 • Lamun ngimpi bobogohan, bakal meunang rejeki
 • Lamun ngimpi boga imah, bakal pindah
 • Lamun ngimpi boga salaki, bakal meunang susah
 • Lamun ngimpi budug, bakal meunang rejeki
 • Lamun ngimpi ceurik, bakal dihampuara dosa
 • Lamun ngimpi ceurik, bakal meunang susah gedé
 • Lamun ngimpi dahar daging babi, bakal aya nu ngahina
 • Lamun ngimpi dahar najis, bakal cilaka (doraka)
 • Lamun ngimpi dibenduan ku pamingpin (Présidén), bakal meunang kasusahan
 • Lamun ngimpi dibéré duit, bakal meunang panyakit
 • Lamun ngimpi dibeulit oray, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi didatangan guru, bakal aya nu ngéwa
 • Lamun ngimpi digantung, bakal dihampuara dosana
 • Lamun ngimpi digégél maung, bakal aya nu méré pagawéan
 • Lamun ngimpi digundulan, bakal meunang wiwirang
 • Lamun ngimpi dihakan maung, bakal boga dunungan soléh
 • Lamun ngimpi diiket, bakal jadi jalma soléh
 • Lamun ngimpi diiring-iring, bakal pondok umur
 • Lamun ngimpi dikopéah, bakal jadi jalma soléh
 • Lamun ngimpi dilétakan maung, bakal naék pangkat/jabatan
 • Lamun ngimpi diminyak, bakal aya nu bogoh
 • Lamun ngimpi diminyak, bakal aya nu ngaku
 • Lamun ngimpi dipacok oray, bakal kawin
 • Lamun ngimpi dipaéhan, bakal moal lila umur
 • Lamun ngimpi dipayung, bakal meunang harta, turta dihormat ku jalma réa
 • Lamun ngimpi dipikabogoh ku lalaki/awéwé, bakal aya nu mikanyaah
 • Lamun ngimpi dipikanyaah ku pamingpin (Présidén), bakal dipikanyaah ku nu jadi kolot
 • Lamun ngimpi dipotong buuk, bakal pipisahan
 • Lamun ngimpi dipupur/diwedak, bakal aya nu asih
 • Lamun ngimpi disalimut, bakal diusir tina kapangkatan
 • Lamun ngimpi diseureud ku seungseureudan, bakal aya nu mikaasih
 • Lamun ngimpi disorban, bakal jadi haji
 • Lamun ngimpi ditarajang, bakal meunang wiwirang
 • Lamun ngimpi ditarajang, bakal meunang wiwirang
 • Lamun ngimpi diteunggeulan, bakal aya nu nyaah
 • Lamun ngimpi diudag aki-aki/nini-nini, bakal aya nu méré barang
 • Lamun ngimpi diudag anjing, bakal gering
 • Lamun ngimpi diudag jalma édan, bakal gering panas
 • Lamun ngimpi diudag maung, bakal meunang pagawéan
 • Lamun ngimpi diudag oray, bakal diudag-udag ku nu bogoheun
 • Lamun ngimpi diudag sapi, bakal meunang kasenangan
 • Lamun ngimpi gering, bakal meunang cilaka
 • Lamun ngimpi hajat, bakal meunang susah
 • Lamun ngimpi huhujanan, bakal meunang rahmat
 • Lamun ngimpi huntu pungklak ti handap, bakal kapapatén baraya sahandapeun
 • Lamun ngimpi huntu pungklak ti luhur, bakal kapapatén ku kolot
 • Lamun ngimpi imah dipager, bakal meunang kasusahan (sedih)
 • Lamun ngimpi imah urang kahuruan, bakal meunang kasusah
 • Lamun ngimpi indit-inditan, bakal meunang wiwirang
 • Lamun ngimpi jadi haji, bakal jadi jalma soléh
 • Lamun ngimpi jadi jalma hina, bakal meunang kabungahan
 • Lamun ngimpi jadi jalma kasép/geulis, bakal bisa nyaho (ngaji) kana dirina sorangan
 • Lamun ngimpi jadi ménak, bakal meunang wiwirang
 • Lamun ngimpi jadi pangantén, bakal gering
 • Lamun ngimpi jejeblogan, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi kabeurangan saré, bakal meunang pikiran caang
 • Lamun ngimpi kahujanan, bakal loba nu nyaah
 • Lamun ngimpi kapanggih jeung nu maot, bakal susah
 • Lamun ngimpi kapanggih Malaikat, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi labuh, bakal dikawinkeun
 • Lamun ngimpi lalayaran, bakal aya nu ngamulyakeun
 • Lamun ngimpi leungit ali, bakal pipisahan jeung pamajikan/salaki/kabogoh
 • Lamun ngimpi leungit baju, bakal meunang kasusahan
 • Lamun ngimpi leungit leungeun sabeulah, bakal meunang kacilakaan
 • Lamun ngimpi leungit mata, bakal susah gedé
 • Lamun ngimpi leungit panitih, bakal aya nu ngarebut haté (kabéngbat)
 • Lamun ngimpi leungit samping, bakal pamajikan/salaki/kabogoh aya nu ngarebut
 • Lamun ngimpi loba kutu, bakal munang duit
 • Lamun ngimpi lumpat, bakal meunang darajat
 • Lamun ngimpi maca koran, bakal tinekanan naon dipimaksud
 • Lamun ngimpi maké ali tina emas, bakal nampa élmu (kadunyaan)
 • Lamun ngimpi mandi di laut, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi mandi di sumur, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi mandi di walungan, bakal aya nu ngéwa
 • Lamun ngimpi mandi din acai hujan, bakal salamet hirupna
 • Lamun ngimpi mandi dina najis, bakal aya nu mikangéwa
 • Lamun ngimpi maripat ka Allah, naon di pimaksud bakal diijabah, turta bakal jadi waliyullah
 • Lamun ngimpi mawa mayit, bakal meunang kabungah (lotré)
 • Lamun ngimpi nabeuh goong, bakal moal aya kagoréngan
 • Lamun ngimpi naék ka gunung, makal meunang milik
 • Lamun ngimpi naék ka langit, bakal luhung élmuna jembar pangaweruhna.
 • Lamun ngimpi naék karéta, bakal kaleungitan milik
 • Lamun ngimpi naék tangkal kalapa potong tengahna, bakal aya kakapaténan.
 • Lamun ngimpi naék tangkal kalapa, bakal aya nu méré hutang.
 • Lamun ngimpi namapa permata (inten), bakal meunang milik gedé
 • Lamun ngimpi nampa duit, bakal meunang kasusah
 • Lamun ngimpi nénjo hujan, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi neunggeulan budak, bakal meunang kasusah
 • Lamun ngimpi neunggeulan oray, bakal ngéléhkeun musuh urang
 • Lamun ngimpi ngadahar daging embé, bakal aya nu méré salaki/pamajikan
 • Lamun ngimpi ngadahar daging oray, bakal aya nu nganiaya
 • Lamun ngimpi ngadahar gula, bakal aya nu jahat
 • Lamun ngimpi ngadahar lauk hayam, bakal meunang untung
 • Lamun ngimpi ngadahar taneuh, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi ngajaring manuk, bakal meunang rejeki
 • Lamun ngimpi ngajuru, bakal datang milik
 • Lamun ngimpi ngala anggur, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi ngala buah dalima, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi ngala cau arasak tuluy didahar, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi ngala jeruk, bakal meunang kasedihan
 • Lamun ngimpi ngala lauk cai, bakal meunang untung
 • Lamun ngimpi ngala manuk merak, bakal boga kabogoh
 • Lamun ngimpi ngala pare, bakal meunang kasusah
 • Lamun ngimpi ngala seuneu, bakal susah
 • Lamun ngimpi ngambek, bakal meunang katugenah
 • Lamun ngimpi ngambeu bangké, bakal manggih tugenah
 • Lamun ngimpi ngambeu seuseungitan, bakal aya nu mikanyaah
 • Lamun ngimpi ngapung, bakal meunang susah
 • Lamun ngimpi ngarasa sieun, bakal meunang kacilakaan
 • Lamun ngimpi ngawangong jeung wali nu mana baé, bakal boga élmu nu luhur
 • Lamun ngimpi nginum, bakal aya nu ngéwa
 • Lamun ngimpi ngising, bakal kaleungitan
 • Lamun ngimpi ngojay, bakal teu tinekanan paniatan
 • Lamun ngimpi ngudud (nyeupah), bakal aya nu ngahina (ngahampas)
 • Lamun ngimpi ningal Baitullah, bakal meunang kamurahan
 • Lamun ngimpi ningal batu hideung, bakal meunang bebendon ti Pangéran
 • Lamun ngimpi ningal béntang ragrag ka imah urang, bakal meunang milik
 • Lamun ngimpi ningal beuteung sorangan, bakal meunang kasenangan
 • Lamun ngimpi ningal bulan jeung panonpoé, bakal aya karusakan di nagarana
 • Lamun ngimpi ningal bulan, bakal loba nu asih
 • Lamun ngimpi ningal cahaya beureum, hideung, koneng, jeung bodas, bakal bakal deukeut kana waktuna (paéh)
 • Lamun ngimpi ningal cahaya, bakal dihampuara dosana
 • Lamun ngimpi ningal camara bodas, bakal ngalalakon hirupna
 • Lamun ngimpi ningal jalan ngemplong, bakal ditangtayungan hirupna
 • Lamun ngimpi ningal jalma ngapung, bakal luas pikiran
 • Lamun ngimpi ningal loba hayam, bakal bakal meunang loba sobat (batur)
 • Lamun ngimpi ningal masigit rubuh, bakal aya kasusah gédé
 • Lamun ngimpi ningal Nabi Muhammad SAW, bakal aya nu méré berekah
 • Lamun ngimpi ningal pajaratan para wali, bakal aya nu ngahijikeun kana dirina (kadatangan)
 • Lamun ngimpi ningal panonpoé kembar, bakal aya kaributan/perang di nagara
 • Lamun ngimpi ningal rupa sorangan, bakal loba nu hayang kapanggih
 • Lamun ngimpi ningal sahabat Rasulullah, bakal naék pangkat atawa meunang jabatan luhur..
 • Lamun ngimpi ningal sawarga, bakal boga élmu maripat
 • Lamun ngimpi ningal talaga, bakal meunang rejeki
 • Lamun ngimpi ningal tangkal di handapeun, bakal dihormat ku sasama
 • Lamun ngimpi ningal tangkal nyagak dua, bakal meunang kasusahan
 • Lamun ngimpi ningal walungan caah, bakal aya nu ambek
 • Lamun ngimpi ningali naraka, bakal teu bisa hirup senang
 • Lamun ngimpi numpak kapal udara, bakal aya milik gedé
 • Lamun ngimpi numpak kuda, bakal salamet, naon nu dimaksuk tinekanan
 • Lamun ngimpi numpak maung, bakal meunang darajat
 • Lamun ngimpi numpak naga, bakal hasil sagala nu dimaksud
 • Lamun ngimpi nyangu, bakal meunang kasusahan
 • Lamun ngimpi nyiduh diwadahan, sarta ciduhna ngagibleg siga ager, bakal meunang kabungahan sarta diberkahan ku umat Nabi.
 • Lamun ngimpi nyiduh, bakal meunang kasusah
 • Lamun ngimpi nyolatkeun mayit, bakal aya nu ngabéla lahir batin
 • Lamun ngimpi nyukang tapi cukangna potong, bakal meunang susah
 • Lamun ngimpi nyukang, bakal bakal meunang kabungahan
 • Lamun ngimpi paéh, bakal boga milik
 • Lamun ngimpi palid, bakal meunang susah
 • Lamun ngimpi papendak jeung Imam Mahdi, bakal jadi sampurna hirupna dunya ahérat
 • Lamun ngimpi papendak jeung Nabi Adam AS, bakal meunang kabungah
 • Lamun ngimpi papendak jeung Ratu Adil, bakal jadi jalma nu nangtayungan dunya (Pamingpin)
 • Lamun ngimpi paséa, bakal aya nu nyaah
 • Lamun ngimpi puasa, bakal meunang darajat
 • Lamun ngimpi rék indit hésé disamping, bakal kawiwirangan
 • Lamun ngimpi rék indit tapi hésé rék digelung udar-ider deui, bakal aya nu mikangéwa
 • Lamun ngimpi rék indit tinggaleun selop atawa sapatu, bakal aya nu sirik.
 • Lamun ngimpi rék nyiduh tapi hésé kaluarna, bakal jadi jalma teu teu boga kasieun (wanian)
 • Lamun ngimpi saré, bakal butek pamikiran
 • Lamun ngimpi sasauran jeung pamingpin (Présidén), bakal meunang kabungah (naon waé nu dipimaksud bakal tinekanan)
 • Lamun ngimpi sholat, bakal sagala pagawéanna dihampuara
 • Lamun ngimpi sukan-sukan, bakal susah
 • Lamun ngimpi tangkal cau rubuh, bakal aya nu gering cepot
 • Lamun ngimpi teuleum ka jero cai, bakal meunang kasenangan
 • Lamun ngimpi urang ménta dihampura ka kolot, bakal dihampuara dosana ku Pangéran (Allah)
 • Lamun ngimpi wudu, bakal sampurna hirupna
 • Lamun sumeblak haté jam 1-2, bakal aya nu ngondang
 • Lamun sumeblak haté jam 3-5, bakal hajat
 • Lamun sumeblak haté jam 5-7, bakal meunang kabungah
 • Lamun sumeblak haté jam 7-9, bakal aya nu nanyaan
 • Lamun sumeblak haté jam 9-11, bakal dahar nu ngeunah
 • Lamun sumeblak haté jam 11-13, bakal dipikabogoh
 • Lamun sumeblak haté jam 13-15, bakal meunang rejeki
 • Lamun sumeblak haté jam 15-17, bakal meunang kabungahan
 • Lamun sumeblak haté jam 17-19, bakal datang sémah
 • Lamun sumeblak haté jam 19-23, bakal pacogrékan
 • Lamun sumeblak haté jam 23-1, bakal …… aya nu ngalamar anak urang

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d Edi S. Ekadjati.Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya .Girimukti Pasaka. Jakarta 1984.


Nulis.jpg