Novel

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
(dialihkeun ti Novèl)
Luncat ka: pituduh, paluruh

Novel nyaéta salah sahiji wangun prosa wanda carita rékaan (fiksi) nu eusi jeung jalan caritana panjang tur loba bagéan-bagéanna.[1] Diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalakonna loba, mangsa nu kacaturna lila.[1] Sanajan kaasup carita fiksi, palaku, jalan carita, tempat jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal, persis siga kajadian anu sabenerna.[1] Eusi novel aya ogé anu didadasaran ku kajadian anu sabenerna, tapi éta kajadian téh ku pangarangna sok diréka-réka deui.[1]

Unsur[édit | édit sumber]

  1. Téma nyaéta inti carita nu bisa diwangun tina runtuyan kajadian.[1]
  2. Alur kaasup unsur penting dina hiji carita. Lantaran dina galur aya runtuyan kajadian, méré arah atawa ngatur kajadian naon waé anu kudu diheulakeun atawa dipandeurikeun, sarta nembongkeun sabab akibat kajadian dina carita.[1]
  3. Palaku nyaéta tokoh nu ngalalakon dina hiji carita. nilik jinisna mah aya nu disebut palaku utama jeung palaku tambahan.[1]
  4. Latar nyaéta lingkungan sabudeur anu ngurilingan kajadian tur waktu atawa mangsa nu lumangsung dina hiji carita.[1]
  5. Puseur implengan nyaéta puseur panitén atawa jihat sawangan (point of view) ngandung harti (ku saha) dicaritakeunana éta karangan atawa titik mimiti carita.[1]
  6. Gaya basa nyaéta cara ngébréhkeun pikiran ngaliwatan atawa maké basa anu has nu némbongkeun pribadi pangarang.[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e f g h i j Sumarsono Tatang, Dkk, 2014. Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas XI (jilid ka II): Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Old book bindings.jpg