Pamaké:Dewinda Asih Nastiti

  Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
  Basa keur diajar di kelas, Mata Kuliah Apresiasi Prosa

  Dewinda Asih Nastiti, nyaéta ngaran nu diamanahkeun ka kuring. Eta ngaran teh mangrupa doa jeung hareupan nu jadi indung jeung bapa, sangkan kuring salaku anakna loba nu mikaasih, sarta loba mikaasih batur jeung sasama, tur bisa tuluy nastiti, ari nastiti teh hartina teu mencog tina aturan, atawa kudu tuluy luyu jeung nu sakuduna. Kuring gumelar dina kaping 24 April 1995, dinten senen tabuh 10 wanci panon poe keur haneut moyan. Kuring anak ka lima ti tujuh sadudulur. Ayeuna kuring miboga kalungguhan salaku mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia. Mimitina mah, kuring cangcaya bisa asup jurusan basa sunda, ngan kusabab di dunya ieu mah ciduh indung mah metu, saucap nyata, atuh kuring teh bus we ngamimitian nuntut elmu di eta jurusan sanggeus kaluar SMA. Kuring miboga kalangenan maca jeung nulis, ti mimiti budak keneh nepi ka ayeuna. Kuring, resep diajar sagala rupa perkara nu bakal matak pimangpaateun jang batur jeung dulur, oge diri sorangan. Sabab, sahade-hadena jalma nyaéta nu mere mangpaat ka sasama. Kuring miboga silokaning hirup, "Tong wani, komo lamun sieun, tong sieun komo lamun wani", hartina urang tong asa-asa dina migawe hiji perkara, asal Allah jeung kolot ridho, insya Allah sagala rupa kahayang ge bakal kacumpon. Kuring jelemana resep gaul, resep loba batur, tapi kadang kala dina hiji mangsa, kuring sok butuh waktu keur nyorangan. Kuring nyaah pisan ka indung kuring, kuring ngarenghap ku ayana anjeuna.

  Wiki Sabanda Barnstar.png Wiki Sabanda
  "Béntang Wiki Sabanda" dilélér ka pamilon anu geus boga jasa dina sayembara nulis "Wiki Sabanda" (Séptémber 2014-Maret 2016) dina Wikipédia basa Sunda. Mugia teras sumanget masihan kontribusi di Wikipedia Basa Sunda. -- ilhamkang (sawala) 26 Maret 2016 05.40 (UTC)

  .