Rahmat Marta Adisubrata

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Rahmat Marta Adisubrata atawa Rahmat M.A.S. lahir di Bandung, ping 9 Juli 1930. Rahmat Marta Adisubrata nyaéta pamedal, sakaligus pangarang carita dina basa Sunda. Satamat SMA manéhna digawé jadi panatausaha di NV Intisari ti taun 1952-1954. Teu kungsi lila ti éta manéhna pindah ka pamedal Masa Anyar/Ganaco/Sanggabuana, mimiti ngajabat jadi Kapala Bagian Penjualan dina taun 1954-1960.Taun 1960-1963 manéhna naék jadi Kuasa Usaha, nepi ka akhirna jadi Diréktur dina taun 1963-1966. dina taun 1965 manéhna ngadirikeun jeung jadi Diréktur pamedal Pusaka Sunda. anu di utamana medalkeun buku-buku basa Sunda. Dina taun 1967 manéhna eureun dina usahana lantaran aya kasulitan dina masalah ekonomi ogé dina widang pamedalanna. Bulan November tahun 1971 manéhna diangkat jadi Wakil Diréktur. [1]

Manéhna jadi Diréktur dina taun 1975, tuluy diangkat jadi Diréktur pamedal Dunia Pustaka Jaya di Jakarta dina taun 1982. Dina taun 1985 manéhna ngundurkeun diri, tuluy mingpin di pamedal Tirta Kancana anu didirikeun ku manéhna, utamana pikeun nyadiakeun buku bacaeun barudak jeung buku pangajaran sakola dina bahasa Indonesia ogé dina basa Sunda.

Daptar Rujukan[edit | edit source]

  1. Rosidi, Ajip, 1938-; Pustaka Jaya (Firm) (2000). Ensiklopedi Sunda : alam, manusia, dan budaya, termasuk budaya Cirebon dan Betawi (Cet. 1 ed.). [Jakarta]: Pustaka Jaya. ISBN 979-419-259-7. OCLC 45463431.