Lompat ke isi

Isra Mi'raj

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Isra Mi'raj nyaéta dua lalampahan anu béda tapi lumangsungna dina sapeuting, dina taun 621 M. [1] Isra nyaéta lalampahan Nabi Muhammad SAW dina hiji peuting ku kersaning kakawasaan Allah SWT, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsha.[rujukan?] Isra ogé mangrupa wisata bumi atawa rihlah ardliyah. [1] Hartina, lalampahan anu lumangsung anatara dua tempat anu duanana aya di bumi. [1] Sedengkeun Mi’raj nyaéta lalampahan Nabi Muhammad SAW ti Masjidil Aqsha ka tujuh lapisan langit, laju balik deui ka Masjidil Aqsha dina peuting anu sarua. [1] Mi’raj ogé mangrupa wisata langit atawa rihlah samawiyah, sabab nalika mi’raj Nabi Muhammad SAW naék ka langit katut tujuh lapisna. [1]

Dina literatur sirah nabawiyah, Isra Mi’raj anu dialaman ku Nabi Muhammad SAW aya dina taun ka sapuluh kanabianna. [1] Tepatna dina peuting ka dua puluh tujuh bulan Rajab. [1] Isra Mi’raj dilakonan ku Nabi Muhammad SAW sabada sapuluh taun ngajalankeun pancénna nyaéta jadi Rasul anu nyebarkeun agama tauhid. [1] Dina sapuluh taun éta ogé rupaning kajadian mapaésan lalampahan Nabi Muhammad SAW dina ngajalankeun dakwah. [1] Tina kajadian anu matak ngabagjakeun saperti jalma di sabudeureunna anu asup Islam, nepi ka kajadian anu matak sedih. [1] Tilar dunyana Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW jeung Abu Thalib, Emangna Nabi Muhammad SAW mangrupa salasahiji hal anu matak sedih pisan keur Nabi Muhammad SAW, disebut ogé taun 'amul huzni atawa taun kasedihan. [2]

Khadijah binti Khuwailid mangrupa jalma anu munggaran ngayakinkeun Nabi Muhammad SAW ngeunaan bebeneran wahyu anu ditarimana di Gua Hira. [1] Khadijah ogé anu réla ngorbankeun sakabéh harta bandana pikeun kapentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. [1] Nalika kaum musyrik Quraisy ngaboikot Bani Hasyim jeung Bani Muthalib, Khadijah rela ninggalkeun sagalana, sangkan bisa marengan Rasulullah SAW. [3] Kitu ogé Abu Thalib anu méré hal panghadéna pikeun dakwah Nabi Muhammd SAW. [1] Kanyaahna kalintang gédéna. [1] Lalaki anu satia ngajaga Nabi Muhammad SAW tina kajahatan musyrikin Quraisy. [1] Ku kituna, Nabi Muhammad kalintang sedihna ditinggalkeun ku dua tokoh anu istiméwa dina hirupna. [1] Isra Mi’raj ogé mangrupa hadiah ti Allah SWT pikeun ngubaran kasedihan Nabi Muhammad SAW. [1]

Carita lalampahan Isra Mi'raj[édit | édit sumber]

Isra[édit | édit sumber]

Hiji peuting Rasulullah kaanjangan Malaikat Jibril, Mikail, jeung Israfil tuluy sabada éta dibawa ka sumur zamzam. [4] Malaikat Jibril meulah dada Rasulullah tuluy disucikeun hatena ngagunakeun ci zamzam.[4] Saréngséna éta Rasulullah disadiaan patalimarga anu gancangna alahbatan cahya ngaranna Buraq.[4] Kacaturkeun, Buraq téh warnana bodas, leuwih gedé ti keledai tapi leuwih pendék ti baghal. [4] Patalimarga Buraq ogé mibanda pelana jeung kadali siga kuda.[4] Satepina di Baitul Maqdis atawa Al-Aqsho, Rasulullah SAW turun tina Buraq, tuluy dibeungkeutkeun dina sisi panto masjid. [4] Rasul tuluy ngaimaman shalat dua rakaat, anu makmumna téh para Nabi A.S kalayan bimbingan Jibril.[4] Sabada éta Rasul ménta nginum, ku Malaikat Jibril diasongan dua wadah hiji eusina susu, hiji deui khamr.[4] Rasul milih susu, “Enyaan, anjeun milih fitrah nyaéta Islam. Upama anjeun milih khamr, umat anjeun bakal saeutik anu nuturkeun kana syariat.”[4]

Mi'raj[édit | édit sumber]

Sabada Isra, Rasulullah lalampahanna ka tujuh langit. [4] Ieu lalampahan pikeun nyumponan pancén spiritualna lawung jeung Gusti Nu Maha Suci.[4] Di Langit kahiji Rasul lawung jeung Nabi Adam AS.[rujukan?] Di langit kadua lawung jeung Nabi Isa A.S ogé Nabi Yahya.[4] Di Langit katilu lawung jeung Nabi Yusuf A.S.[4] Di Langit kaopat lawung jeung Nabi Idris A.S.[4] Di Langit kalima lawung jeung Nabi Harun A.S.[4] Di Langit kagenep lawung jeung Nabi Musa A.S.[4] Pamungkas di Langit Katujuh lawung jeung Nabi Ibrahim A.S. [4] Di dinya Nabi Ibrahim nyarita “Béwarakeun yén sawarga kalintang éndahna, cai jeung tutuwuhan surgawi nyaéta subhanallah walhamdulillah walailahaillallah wallahuakbar. Paréntahkeun umat anjeun sangkan loba melak pepelakan sawarga, nyaéta dzikir la haula wala quwwata illa billah.[4] Satuluyna lalampahan Rasulullah tepi di Sidratul Muntaha.[4] Gambaranna, di ditu aya tangkal anu sakitu gedéna.[4] Di handapna aya cai ngamalir nu kacida weningna, teu bau jeung taya rasaan. [4]Aya walungan tina cai susu ogé madu.[4] Dipapaésan ku permata zamrud.[4] Tangtuna kaéndahan anu saenyana mah teu bisa digambarkeun ku ungkara, bakal leuwih éndah ti éta.[4] Di Sidratul Muntaha, Rasul lawung jeung Allah SWT.[4] Satuluyna Allah SWT, maréntah umatna shalat 50 waktu dina sapoé sapeuting.[4] Rasulullah turun ka langit kagenep, ku Nabi Musa Rasulullah dititah ménta dikurangan  waktuna.[4] Terus wé kitu nepi ka 5 waktu.[4] Isra Mi’raj pisan anu jadi cikal bakalna paréntah shalat.[4] Rasulullah turun deui ka bumi, harita balébat ogé can aya.[4]Isukna, Rasul nyaritakeun mukjizat anu geus karandapan ku dirina.[4] Tapi loba nu teu percaya, malah loba anu nyebut yén Rasul owah, tukang sihir, jrrd. [4] Jalma pertama anu percaya nyaéta Abu Bakar nepi ka meunang gelar Ash-Shiddiq. [4]

Golongan manusa nu kasampak ku Rasulullah[édit | édit sumber]

Nalika Isra Mi'raj loba pisan hal anu ditingali ku Rasulullah salian ti sawarga jeung naraka, diantara golongan-golongan manusa nyaéta :

 • Jalma-jalma anu resep shadaqah ; Rasul ningali ieu golongan keur panén tina pepelakan nu dipelakna, anu jarak antara melak jeung panénna téh gancang pisan. [5]
 • Jalma-jalma anu aya dina jalan agama Allah : Harita Rasul ngambeu bau anu seungit pisan, sabada ditanyakeun ka Jibril, geuning éta téh kulawarga Masyitah anu disiksa ku Fir’aun.[5]
 • Jalma-jalma anu kedul shalatna ; Rasul ningali kumpulan jalma anu sirahna bareulah tuluy cageur deui, kitu wé satuluyna.[5]
 • Jalma-jalma anu tara shadaqah ; Rasulullah ningali sakumpulan jalma anu keur dahar tangkal dhari’ (tangkal garing nu cucukan), zaqqum (pepelakan anu pait), jeung batu anu panas.[5]
 • Tukang zina anu leuwih miih awéwé lian batan istrina ; Digambarkeun harita éta jalma keur ngadahar daging anu buruk jeung bau, padahal di hareupeunna aya daging anu ni’mat. [5]
 • Tukang rampog ; Rasul ningali éta golongan lir awi di tengah jalan, nalika aya nu ngaliwat éta jalma kaduruk.[5]
 • Jalma nu riba ; lir jalma nu keur ngojay dina susukan anu pinuh ku getih.[5]
 • Dai anu teu ngamalkeun ucapanna : Létah jeung biwirna diteukteuk ku gunting beusi, satuluyna kitu. [5]
 • Jalma anu sok ghibah ; Rasul ningali éta golongan nyakar sakabéh awakna ku kukuna sorangan anu panjang jeung tina tambaga.[5]
 • Provokator ; Rasul ningali éta jalma jadi sapi anu nyoba kaluar tina liang anu sakitu leutikna tapi hésé. [5]

Wallahu a’lam.{{

Kaistimewaan Rasulullah[édit | édit sumber]

Dina Isra Mi’raj Rasulullah nimbus wates-wates materi alam semesta anu numutkeun catetan jarakna 13,7 miliar taun cahya. [6] Tangtuna Rasulullah mibanda kaistimewaan nepi ka dipaparin hadiah anu sakitu éndahna, diantarana :

Handap asor[édit | édit sumber]

Dina hiji mangsa Allah SWT kungsi méré pilihan ka Rasulullah, jadi Nabi atawa jadi Raja.[6] Ku kaéndahan haténa Raulullah SWT ngajawab, ngan hayang jadi hamba-Na. [6] Ieu jawaban ditegeskeun ogé ku diksi dina Al-Qur’an anu ngagambarkeun Isra Mi’raj dina Q.S Al-Isra jeung Q.S An-Najm, duanana nyebutkeun Muhammad ku kecap “abdu”. [6]

Toléransi[édit | édit sumber]

Sikep toléransi nu aya dina diri Rasulullah kalintang kuatna.[rujukan?] Sabada hijrah ka Madinah, Rasulullah ningali ayana pluralitas. [6] Teu ngan wungkul dina étnis, tapi ogé dina agama. [6] Ningali kaayaan kitu, Rasulullah inisiatf pikeun ngawangun kerja sama anu satuluyna ngalahirkeun piagam madinah. [6]

Sabar[édit | édit sumber]

Nalika nyebarkeun agama Islam Rasulullah ngalaman sababaraha ujian.[7] Ti mimiti dihina tukang sihir nepi ka disebut jalma owah. [7] Tapi kumaha waé ogé kaayaanna Rasulullah teu weléh sabar tur sadrah ka Allah SWT. [7]

Jujur[édit | édit sumber]

Sapanjang hirupna Rasulullah ssalawasna jujur jeung amanah.[8]  Can kungsi dusta jeung hianat.[8] Ucap jeung laku lampahna mawa ajén bebeneran keur picontoeun sakumna manusa.[8]

Hikmah Isra Mi'raj[édit | édit sumber]

Hikmah tina lalampahan suci Rasulullah nyaéta :

 • Paréntah shalat 5 waktu mangrupa tanda yén shalat téh ibadah anu agung keur umat Islam. [9] Pangalaman batin anu dirasakeun ku Rasulullah nalika Isra Miraj ngagambarkeun hakékat spiritual tina shalat anu dijalankeun ku umat Islam sapopoé.[10] Dina hartian, yén shalat mangrupa Mi’rajna jalma-jalma anu iman. [10] Upama dicindekeun aya urutan tina lalampahan Rasulullah SAW ; hiji, ayana kasusah dina perjuangan anu dibarengan ku kasabaran. [10] Dua, kasabaran anu aya hasilna dihadiahan Isra Mi’raj jeung paréntah shalat.[10] Tilu, shalat jadi pakarang utama keur Rasulullah jeung Umat Islam.[10] Aya nu ngadukung dina Dakwah, teu bisa sorangan.[9] Nalika Abu Thalib jeung Siti Khadijah ngantunkeun.[9] Nabi SAW ngarasa kacida sedihna ku kituna éta taun disebut taun Amul Hazn (Taun Kasedihan).[9] Ieu geus némbongkeun yén dina dakwah perlu nu ngalindungan, ngadukung atawa nu méré sumanget.[9]
 • Pidoli ka Al-Aqsha, salah sahiji tempat anu aya kakaitan jeung kajadian Isra' Mi'raj nyaéta masjid Al-Aqsa.[9] Sahenteuna momentum numuwuhkeun pidoli kana nasib Al-Aqsha jeung muslim Paléstina. [9]
 • Shalat tihangna Agama Islam "Oléh-oléh" utama Isra' Mi'raj nyaéta paréntah Shalat.[9] Shalat téh hiji-hijina kawajiban tur jadi kabutuhan umat islam nu (Paréntah-Na) diturunkeun langsung ku Allah SWT.[9] "Tihang agama," bakal runtag saupama ninggalkeun shalat atawa umat Islam teu ngalaksanakeun shalat. [9]

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q http://irfanhelmy.staff.iainsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/sites/15/2015/05/Isra-Miraj-dan-Makna-Fundamental-Shalat.pdf Archived 2018-04-17 di Wayback Machine
 2. "Isra-Miraj, Cara Allah Hibur Rasulullah di Tahun Kesedihan | Republika Online". Republika Online. http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/01/p08kef396-isramiraj-cara-allah-hibur-rasulullah-di-tahun-kesedihan. Diakses pada 2018-02-13 
 3. "Biografi Istri Tercinta Rasulullah Khadijah binti Khuwailid - Islami[dotco"] (dalam bahasa en-US). Islami[dot]co. 2016-05-27. https://islami.co/khadijah-binti-khuwailid/. Diakses pada 2018-02-15 
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag "Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Saw Lengkap dan Hikmahnya". Islam Cendekia. http://www.islamcendekia.com/2016/05/kisah-isra-miraj-nabi-muhammad-saw-lengkap-dan-hikmahnya.html. Diakses pada 2018-02-13  Archived 2018-02-15 di Wayback Machine
 5. a b c d e f g h i j Online, NU. "11 Golongan yang Ditemui Nabi Muhammad saat Isra dan Miraj | NU Online" (dalam bahasa en-US). NU Online. http://www.nu.or.id/post/read/77330/11-golongan-yang-ditemui-nabi-muhammad-saat-isra-dan-miraj. Diakses pada 2018-02-13  Archived 2018-01-31 di Wayback Machine
 6. a b c d e f g Online, NU. "Isra Mi‘raj dan Tantangan Umat Islam Indonesia | NU Online" (dalam bahasa en-US). NU Online. http://www.nu.or.id/post/read/77384/isra-miraj-dan-tantangan-umat-islam-indonesia. Diakses pada 2018-02-15  Archived 2018-03-25 di Wayback Machine
 7. a b c Yahya, Harun. "KESABARAN NABİ MUHAMMAD (SAW) - Id.harunyahya.com". http://id.harunyahya.com/id/Artikel/27782/kesabaran-nabi-muhammad-(saw). Diakses pada 2018-02-15 [tumbu nonaktif]
 8. a b c "Meneladani Perjuangan Rasulullah saw di Mekah-Madinah - ARTIKEL BELAJAR" (dalam bahasa id-ID). ARTIKEL BELAJAR. 2017-09-18. https://www.artikelbelajar.com/meneladani-perjuangan-rasulullah-saw/#. Diakses pada 2018-02-15 [tumbu nonaktif]
 9. a b c d e f g h i j http://bem.fpsikologi.uad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/ISRA-MIRAJ.pdf
 10. a b c d e "Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW: Hikmah Peristiwa Agung Penyempurna Iman". www.gomuslim.co.id. Diakses tanggal 2018-02-13.  Archived 2018-02-27 di Wayback Machine