Kecap rajékan (basa Sunda)

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Kecap rajékan nyaéta kecap anu disebut dua kali boh engangna atawa wangun dasarna.[rujukan?] Salian ti di rajek engang atawa wangun dasarna, ilaharna aya ogé nu ditambahan ku rarangken, bor rarangken hareup atawa rarangken tukang.[rujukan?]

Kecap Rajekan kabagi kana sababarha jinis, di antarana:

 1. Rajekan Dwipurwa
  Rajekan dwi purwa asalna tina dua kecap nyaéta "dwi" nu hartina "dua" jeung "purwa" nu hartina "mimiti atawa awal".[rujukan?] Rajekan dwi purwa kaasup kana rajekan nu dirajek engangna atawa suku katana.[rujukan?]
  contona: Mobil jadi momobilan, motor jadi momotoran

nu sejen : tatajong, bebentengan, uulinan sasapu, bebersih, kokolot dsb.

 1. Rajekan Dwimadya
  Rajekan dwi madya asalna tina dua kecap nyaéta "dwi" nu hartina "dua" jeung "madya" nu hartina "tengah.[rujukan?] Jadi rajekan dwimadya nyaéta kecap anu dirajek engang tengahna.[rujukan?]
  contona: sabaraha jadi sababaraha .[rujukan?]
 2. Rajekan Dwilingga
  Rajekan dwilingga nyaéta kecap anu dirajek wangun dasarna.[rujukan?] Anu dirajek wangun dasarna bari teu ngarobah sora (Dwimurni), jeung dirajek wangun dasarna bari ngarobah sora (Dwi reka).[rujukan?]
  Conto kecap rajekan dwimurni: mobil-mobil, motor-motor, jalma-jalma, jrd.[rujukan?]
  conto kecap rajekan dwireka: Pulang-pelong, luak-lieuk, tual-toel, jrd.[rujukan?]
 3. Rajekan Trilingga
  Rajekan trilingga nyaéta kecap anu dirajek atawa disebut tilu kali wangun dasarna.[rujukan?] Ilaharna ngan kecap nu dirajek ku rajekan trilingga ngan diwangun ku 3 atawa 4 hurup. Contona: tang-ting-tung, dat-dit-dut, trang-tring-trung, jrd.[rujukan?]