Lompat ke isi

Lebé

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Lebé mangrupa patugas pamaréntahan anu pancéna pikeun ngawinkeun pangantén nu ngaganti wali ti pihak kulawarga. lebé biasana mah patali jeung agama Islam. Salain ti éta, lebé ogé pancéna nyatet pernikahan dina cutatan pamaréntahan. Lebé atawa dinu basa Indonesia mah disebutna Penghulu kaasup jabatan nu aya di kemenag (kementrian keagamaan).

Sajarah Lebé (Penghulu) di Indonesia[édit | édit sumber]

Awal Kamerdekaan[édit | édit sumber]

Lalampahan lebé di Indonesia di mimitian ti 3 Januari 1946, pamaréntahan ngadegkeun Departemen Agama Republik Indonesia. Lebé jadi salah sahiji subdirektorat tinu struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam jeung Urusan Haji. Pancéna nyaéta ngabimbing masarakat tinu widang jatukrami, talak, ceré, jeung rujuk. Di kecamatan lebé pancena di Kantor Urusan Agama (KUA). Di kecamatan lebé pancena di Kantor Urusan Agama (KUA). Lamun di daerah biasana nyutat jeung ngalaporkeun nu biasana dibantuan ku petugas désa.[1]

Dasar hukum ngeunaan lebé (penghulu) nyaéta Undang-Undang Nomer 22 taun 1946 ngeunaan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk tinu pasal 1 ayat (1); Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh PPN yang diawasi oleh Menag atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya; dan Undang0undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 26 ayat (1); Pegawai Pencata Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu berlangsungnya perkawinan bila mengetahui perlanggaran.[2]

Jaman Kiwari[édit | édit sumber]

Ahir taun 2004 kawijakan Kemenag RI keur ngamekarkeun kualitas profesionalisme PNS narima CPNS keur jabatan lebé. Hususna mah di wilayah Kalimantan Selatan, ngabuka lowongan saloba 20 urang CPNS lebé (penghulu), kaasup panulis nu lolos CPNS.

Pikeun nguatkeun posisi lebé (penghulu) kaluar peraturan ti Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dihandap:

Nu kahiji, Permepan No. PER/62/M.PAN/6/2005 ngeunaan jabatan Fungsional jeung angka kreditna kaping 03 Juni 2005 ngeunaan jabatan Fungsional jeung angka kreditna. Dina SKB Menag RI jeung Kepala BKN Nomor 20 jeung 14A Taun 2005 kaping 14 September 2005 ngeunaan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu jeung Angka Kreditna. Numutkeun peraturan perundang-undangan nu berlaku lebé (penghulu) ditunjuk ku pejabat nu miboga pancéna nyaéta PNS salaku PPN nu dibéré pancén tanggung jawab, wewenang jeung hak sacara gembleng.

Dikuatkeun deui dina PMA 11 Taun 2007 kaping 25 Juni 2007 ngenaan catatan nikah, lebé (penghulu) nyaéta pejabat fungsional PNS nu dibéré pancén, tanggung jawab jeung wewewnang keur ngalaksanakeun pangawasan NR numutkeun agama Islam jeung kagiatan lebé (penghulu). Dikuatkeun deui dina Perpres RI Nomor 73 Taun 2007 kaping 28 Juni 2007, Lebé (penghulu) nyaéta pagawé nu nyutat perkawinan sakumaha anu dimaksud din UU Nomor 1 Taun 1974 ngeunaan Perkawinan.

Jabatan lebé (Penghulu) salaku jabatan fungsional ti mimiti nu panghandapna nepi ka pang luhurna, nu diantarana: Lebé (Penghulu) ahli nu luhur, lebé (penghulu) pang ngorana; jeung lebé (penghulu) ahli madya. Dinu ieu can kaasup jabatan lebé (penghulu) ahli utama.

Ngaliwatan peraturan-peraturan ieu, pancén lebé (penghulu) jadi jelas, husuna dina Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/M6/2005 pasal 4, yén lebé (penghulu) miboga pancén: (1) Melakukan perencanaan kepenghuluan; (2) Pengawasan pencatataan NR; (3) Pelaksanaan pelayanan NR, (4) Penasehatan dan konsultasi NR; (6) Pelayanan fatwa hukum munkahat dan bimbingan muamalah; (7) Pembinaan keluarga sakinah ; dan (8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Selanjutnya posisi penghulu semakin jelas dan kuat melalui PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada Pasal 6; bahwa: (1) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  untuk memimpin  KUA  Kecamatan,  Kepala  KUA  Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,  dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. (2) Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.

Posisis lebe (penghulu) geus jelas jeung kuat ngaliwatan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tinu Pasal 6; bahwa: (1) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  untuk memimpin  KUA  Kecamatan,  Kepala  KUA  Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,  dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. (2) Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.

Referensi[édit | édit sumber]

  1. www.bing.com https://www.bing.com/ck/a?!&&p=14901df59f1669b8JmltdHM9MTcxMTc1NjgwMCZpZ3VpZD0zOWJmYzRiNC00MDY3LTZkNzktMTkyZS1kNjJkNDEzMTZjYzgmaW5zaWQ9NTE4Nw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=39bfc4b4-4067-6d79-192e-d62d41316cc8&psq=Mengenal+%22Lebih+Jauh%22+Jabatan+Penghulu+(Bagian+Pertama)&u=a1aHR0cHM6Ly9rYWxzZWwua2VtZW5hZy5nby5pZC9vcGluaS83NDcvTWVuZ2VuYWwtcXVvdDtMZWJpaC1KYXVocXVvdDst&ntb=1. Diakses tanggal 2024-03-30. 
  2. www.bing.com https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fe557b3292fd5e60JmltdHM9MTcxMTc1NjgwMCZpZ3VpZD0zOWJmYzRiNC00MDY3LTZkNzktMTkyZS1kNjJkNDEzMTZjYzgmaW5zaWQ9NTE5MA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=39bfc4b4-4067-6d79-192e-d62d41316cc8&psq=kantor+urusan+agama+mengenai+penghulu&u=a1aHR0cHM6Ly9rYWxzZWwua2VtZW5hZy5nby5pZC9vcGluaS83NDcvTWVuZ2VuYWwtcXVvdDtMZWJpaC1KYXVocXVvdDst&ntb=1. Diakses tanggal 2024-03-30.