Lompat ke isi

Nun Ama di Sawarga

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Nun Ama (sakapeung sok dipikawanoh dina basa Latin minangka Pater Noster, basa Yunanina Πάτερ ἡμῶν, nyaéta doa nu pangkasohorna dina ageman Kristen.

Doana[édit | édit sumber]

Nun Ama di sawarga.
Mugi jenengan Ama nu suci dimulyakeun.
Karajaan Ama mugi rawuh.
Pangersa Ama mugi
laksana di dunya, sapertos di sawarga.
Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun.
Sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi ogé parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.
Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot,
sawangsulna mugi di salametkeun ti panggoda Iblis.
[Wirehi nya Ama nu jumeneng Raja, kawasa sareng mulya, salalanggengna.
Amin.]

Vérsi séjén Basa Sunda[édit | édit sumber]

Kanjeng Rama nu jumeneng di sawarga
mugi dimulyakeun jenengan Gusti
mugi sumping karajaan Gusti
mugi kalaksanakeun pangersa Gusti
di dunya sapertos di sawarga
Mugi Gusti maparin rejeki ka abdi sadaya dina dinten ieu
sareng mugi Gusti ngahapunten kalepatan abdi sadaya sapertos abdi sadaya ogé ngahapunten ka nu garaduh kalepatan ka abdi sadaya
sareng mugi Gusti Ulan ngalebetkeun abdi sadaya kana panggoda
hanging mugi Gusti ngaleupaskeun abdi sadaya tina kaawonan
[Margi Gusti téh Raja anu mulya sareng kawasa kanggo salalamina langgeng
Amin.]

Tarjamahan bébas Basa Sunda Loma[édit | édit sumber]

Duh Bapa di sawarga.
Muga ngaran Bapa nu suci dimulyakeun.
Karajaan Bapa muga datang.
Kamulyaan Bapa muga
laksana di dunya, kawas di sawarga.
Muga kuring poé ieu dibéré hakaneun nu picukupeun.
Jeung hampura kasasalahan kuring, sakumaha kuring ogé anggeus ngahampura ka nu boga kasasalahan ka kuring.
Muga kuring ulah diterapan dodoja anu beurat,
sabalikna muga di salametkeun ti panggoda Iblis.
[Lantaran nya Bapa nu hirup Raja, kawasa tur mulya, salilana.
Amin.]

Basa Indonesia[édit | édit sumber]

(terjemahan misionaris di Tanjungpinang Riau sarta di Melaka, disesuaikan ejaan umum)

BAPA kami: yang ada di-surga :
dimuliakanlah nama-Mu ;
datanglah: kerajaan-Mu;
jadilah kehendak-Mu diatas bumi: seperti di dalam surga,
berilah kami rezeki pada hari ini.
dan Ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ;
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
[Doksologi: Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.]

Tutumbu kaluar[édit | édit sumber]