Piteket Kebantenan

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Prasasti Kebantenan nujul ka lima lémpéng tambaga nu kapanggih di Kebantenan, Bekasi. Ieu prasasti kiwari disimpen di Musieum Nasional, Jakarta, dinomeran E.42-a (I), E.42-b (II), E.43 (III), E.44 (IV), jeung E.45 (V). Ieu papanggihan kungsi dilaporkeun dina NGB. 1886:30 jeung NBG. 1911. XXVIII. Prasasti Kebantenan eusina maké basa Sunda kuna jeung tanpa titimangsa, tapi dumasar gaya jeung jenis aksarana katut ngaran raja nu disebutkeun, kanyahoan yén ieu prasasti téh dikaluarkeun ku Sri Baduga Maharajadiraja nu ngawasa Pakuan Pajajaran (1482-1521).

Eusi[édit | édit sumber]

Éta lima lémpéng prasasti téh, anu tilu aya tulisanana bulak-balik, sedengkeun nu dua ukur sabeungeut.

Lémpéng E.42-a[édit | édit sumber]

Piteket Kebantenan lambar E42a recto

  • Hareup
// Ø // Oṁ Avighnam as·tu, nihan· sakakala ra-
hyaṁ niskala vas·tu ○ kañcana pun·, turun· ka ra-
hyaṁ niṁrat· kañcana, ma○kaṅuni ka susuhunan· Ayə-
na ḍi pakuAn· pajajaran· pun·, mulaḥ mo mihape

Piteket Kebantenan lambar E42a verso

  • Tukang
ḍayəhan· ḍi jayagiri, ḍəṁ ḍayəhan· ḍi su‹n›ḍasəmbava,
Aya ma nu ṅabayuAn· ○ Iña Ulaḥ ḍek· ṅahəryanan·
Iña, ku na ḍasa, cala○gara, kapas· timbaṁ, pare
ḍoṁḍaṁ pun·, maṅ‹k›a ḍituḍi‹ṁ› ka para muhara, mulaḥ ḍek· men·-

Lémpéng E.42-b[édit | édit sumber]

Piteket Kebantenan E42b

taAn· Iña beya pun·, kena Iña nu puraḥ ḍibuhaya,
mibuhayakən· na kacari○taAn· pun·, nu pagəḥ ṅavaka-
n· na ḍevasasan·na ○ pun· Ø , Ø

Lémpéng E.43[édit | édit sumber]

Piteket Kebantenan E43 sisi hareup

  • Hareup
// Ø // pun· Ini pitəkət· śri buḍuga maharaja ratu haji
ḍi pakvan·, śri saṁ ratu ḍevata, nu ḍipitəkətan· ma na lə-
maḥ ḍevasasana, ḍi su‹n›ḍasəmbava, mulaḥ vaya nu ṅubaḥ ya,
mulaḥ vaya nu ṅahəryanan ya, ™ tebeḥ timur haṁgat· ciraAb·
, ka saṁ hyaṁ salila, ti barat· haṁgat· ru‹ṁ›səb·, ka mu‹ñ›jul· ka ci-
bakekeṁ, ciho‹ñ›je, ka mu(ha)ra cimu‹ñ›caṁ pun·, ti kiḍul·

Piteket Kebantenan E43 sisi tukang

  • Tukang
haṁgat· L̥ vəṁ comon·, mulaḥ mo mihape ya, kena
na ḍevasasana saṁgar kami ratu, saparaḥ jalan· gəḍe,
kagiraṁkən·, L̥ maḥ laraṁṅa™n· pigəsanən·na para viku
pun·, Ulaḥ ḍek· vaya nu kəḍə ḍi bənaṁṅiṁ ṅagurat· ke-
naIṁ heman·, ḍi viku pun·

Lémpéng E.44[édit | édit sumber]

  • Hareup
Ini pitəkət(·) nu (s)eba ḍi pajajaran· mi(t)ə(k)ə-
tan(·) ti kabuyutan· ™ ḍi su‹n›ḍasəmbava, aya ma nu ṅaba-
yuAn· mulaḥ A(ya) ™ nu ñəkapan ya, mulaḥ aya
nu munaḥ-munaḥ Iña, nu ṅahəryanan·, lamun aya nu

  • Tukang
kəḍə pa‹L̥›baḥna luraḥ su‹n›ḍasəmbava, ku ṅaIṁ ḍititaḥ ḍipaEḥ-
han·, kena Eta luraḥ kavikvan·,

Lémpéng E.45[édit | édit sumber]

// Ø // pun· Ini pitəkət· sri baḍuga maharaja ratu haji ḍi pakvan· sri saṁ

ratu -

ḍevata, nu ḍipitəkətan· ma na L̥ maḥ ḍevasasana, ḍi gunuṁ samaya

sugan·n aya

nu ḍek· ṅahəriAnan· Iña, ku paluluraḥhan· ku paL̥L̥maḥhan· mulaḥ aya
nu ṅahəriyanan· Iña, ti timur ha‹ṁ›gat· ciUpiḥ ti barat· ha‹ṁ›gat· ciləbu
ti kidul· ha‹ṁ›gat· jalan· gəḍe pun· mulaḥ aya nu ṅahəriAnan· Iña ku ḍa-
sa ku calagara Upəti paṁgəR̥ s· R̥ ma Ulaḥ aya nu me‹n›taAn· Iña -
kena, saṁgar kami ratu nu puraḥ mibuhayakən· na karatu(ya)n· nu

pagəḥ ṅavakan·

na ḍevasasana pun· Ø Ø

Rujukan[édit | édit sumber]

  • Richadiana Kartakusuma (1991). Anekaragam Bahasa Prasasti di Jawa Barat Pada Abad Ke-5 Masehi sampai Ke-16 Masehi: Suatu Kajian Tentang Munculnya Bahasa Sunda. Tesis
  • Aditia Gunawan & Arlo Griffiths. Old Sundanese Inscriptions: Renewing the Philological Approach. Archipel, 101 | 2021, 131-208.[1]