Lompat ke isi

Barter

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Barter

Hiji ilustrasi dina koran anu ngagambarkeun hiji lalaki anu keur barter mayar langganan koran ku produk pertanian

nyaéta kagiatan silitukeur barang antara individu/ kelompok jeung individu/ kelompok séjén didadasaran ku kamupakatan dua pihakanana.[1] Ti jaman baheula, manusa satékah polah usaha pikeun nyumponan kabutuhan.[1] Kabutuhan manusa mangsa baheula kaitung basajan, nepi ka dina nyumponana ogé henteu hésé teuing.[1] Manusa nyumponan pangabutuh hirupna dina awalna mah ku usahana sorangan; lamun lapar moro atawa ngala bungbuahan, pakéan cukup ku buatan sorangan.[2] Lambat laun manusa mimiti ngarasa naon-naon anu dihasilkeunana ku sorangan can bisa nyumponan pangabutuh hirupna.[2] Jadi pikeun meunangkeun barang-barang anu henteu bisa dihasilkeun ku sorangan, manusa mimiti néangan manusa séjén anu daék nukeurkeun barang anu dipikabutuhna jeung barang milikna.[2] Mangka timbul silitukeur barang, anu disebut barter.[2] Silicumponan kabutuhan ku cara barter, dina awalna mah lumangsung lancar teu pati loba hambatan.[1] Tapi sanggeus manusa mingkin loba kabutuhanana, barter mingkin hésé dilaksanakeunana.[1]

Fungsi Barter[édit | édit sumber]

  1. Minangka Média Transaksi.[1] Dina kagiatan barter, transaksi jual-beuli teu bisa dipilampah lantaran euweuh alat pembayaran anu bisa digunakeun.[1] Ajén masing-masing barang anu ditukeurkeun dianggap sarua.[1]
  2. Minangka Panghubung Antarindividu/ Kelompok.[1] Masing-masing pihak boga kamampuh anu béda nepi ka ngamungkinkeun ayana interaksi antarindividu/ kelompok anu kamampuh sumberdayana béda-béda.[1]
  3. Barter Ngurangan Surplus Barang.[1] Hiji jalma ngalakukeun barter lantaran mibutuh barang anu aya di jalma séjén.[1] Barang anu dipasrahkeun ka jalma séjén nyaéta barang anu ajénna kurang dibandingkeun jeung barang anu dipibutuh.[1]

Kahéngkéran Barter[édit | édit sumber]

  1. Hésé manggihan jalma anu ngamilik barang anu keur dipibutuh tur daék nukeurkeunana.[1]
  2. Hésé meunang barang anu sarua ajénna.[1]

Rujukan

  1. a b c d e f g h i j k l m n o Buchory, Ahmad. 2010. Barter. Surakarta: Putra Nughara.
  2. a b c d Susilowati, Erna. 2007. Sejarah Uang. Surakarta: Widya Duta Grafika.