Biantara

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Biantara; cumarita hareupeun jalma réa; nyaéta hiji kedalan jeung susunan anu alus pikeun ditepikeun ka jelema loba.[1] Conto biantara nyaéta kawas biantara kanagaraan, biantara ngabagéakeun poé sajarah/penting, biantara pangbangkit sumanget, biantara pangbagéa acara atawa event, sarta séjén sajabana. Biantara anu alus bisa méré hiji gambaran positif pikeun jalma-jalma anu ngadangu biantara kasebut. Pangabisa dina biantara atawa nyarita anu alus di hareup umum / umum bisa mantuan pikeun ngahontal jenjang karir anu alus.

Tujuan Biantara[édit | édit sumber]

Biantara umumna ngalakonan hiji atawa sawatara hal di handap ieu:

 • Mangaruhan batur sangkan daék nuturkeun kahayang urang jeung resep henteu kapaksa atawa rela.
 • Méré hiji pamahaman atawa informasi ka batur.
 • Nyieun batur gumbira jeung biantara anu ngahibur ku kituna batur gumbira sarta sugema jeung kedalan anu ku urang ditepikeun.

Rupa-rupa Sipat Biantara[édit | édit sumber]

Dumasar dina sipat ti eusi biantara, biantara bisa dibédakeun jadi:

 • Biantara Bubuka, nyaéta biantara singget anu dibawakeun ku pamaca acara atawa mc.
 • Biantara pengarahan nyaéta pidato pikeun ngarahkeun dina hiji pasamoan.
 • Biantara Pangbagéa, nyaéta mangrupa biantara anu ditepikeun dina hiji acara kagiatan atawa kajadian nu tangtu anu bisa dipigawé ku sawatara urang jeung wayah anu kawates sacara gunta-ganti.
 • Biantara Paresmian, nyaéta biantara anu dipigawé ku jelema anu berpengaruh pikeun ngaresmikeun hiji hal.
 • Biantara Laporan, nyaéta biantara anu eusina nyaéta ngalaporkeun hiji pancén atawa kagiatan.
 • Biantara Pertanggungjawaban, nyaéta biantara anu eusina hiji laporan pertanggungjawaban.

Padika Biantara[édit | édit sumber]

Téknik atawa padika dina ngabawakeun hiji biantara di hareup umum:

 • Padika ngapalkeun, nyaéta nyieun hiji rencana biantara tuluy ngapalkeunana kecap pér kecap.
 • Padika sarta merta, nyaéta ngabawakeun biantara tanpa persiapan sarta ngan ngandelkeun pangalaman sarta wawasan. Biasana dina kaayaan darurat teu kaduga loba ngagunakeun tehnik sarta merta.
 • Padika naskah, nyaéta pidato kalayan ngagunakeun naskah anu geus dijieun saméméhna sarta umumna dipaké dina biantara-biantara resmi.

Persiapan Biantara[édit | édit sumber]

Saméméh méré biantara di hareup umum, aya alusna pikeun ngalakonan persiapan di handap ieu:

 • Wawasan pareungeu biantara sacara umum
 • Nyaho lila wayah atawa durasi biantara anu baris dibawakeun
 • Nyusun kecap-kecap anu gampang dipahaman sarta jelas
 • Nyaho jenis biantara sarta téma acara.
 • Nyiapkeun bahan-bahan sarta perlengkapan biantara, jsb.

Carangka Susunan Biantara[édit | édit sumber]

Skema susunan hiji biantara anu alus:

 • Bubuka kalayan salam pamuka
 • Pendahuluan anu saeutik ngagambarkeun eusi
 • Eusi atawa materi biantara sacara sistematis: maksud, tujuan, sasaran, rencana, léngkah, jsb.
 • Panutup (kacindekan, harepan, talatah, salam panutup, jsb)

Unsur-unsur Biantara[édit | édit sumber]

Unsur-unsur dina biantara nyaéta panyarios, bahan/materi panyariosan, objek atawa pangreungeu, sarta téma. Katilu unsur kasebut silih mangaruhan hiji jeung nu séjén. Leungitna salah sahiji unsur kasebut di luhur, baris ngabalukarkeun katimpangan dina biantara.

Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara[édit | édit sumber]

Hal-hal anu diperhatikeun dina biantara nyaéta:

 • Vokal/sora kudu béntés/jelas,
 • Lentong jeung wirahmana merenah
 • Kudu nyunda,
 • Henteu teugeug atawa dialeu-aleu teuing, teu gancang teuing jeung henteu acad teuing,
 • Kudu miboga pangaweruh anu jembar pangpangna nu patali jeung materi acara anu di MC-anna katut nu rek ngeusian éta acara boh jalma boh kasenian atawa lianna,
 • Kudu pinter ngareka basa anu orisinil, surti kana kahayang pamiarsa, kudu miboga sikep anu hadé (tatakrama, paroman gerik-gerik lianna),
 • Mibanda rasa humor (sense of humor) nu luhur utamana dina acara-acara mu sipatna hiburan pikeun ngahirupkeun suasana.

Dicutat tina[édit | édit sumber]

 1. Luthfiyani, Lulu (2017). Kamus Genggam Bahasa SundaLuthfiyani. Yogyakarta: FRASA LINGUA. p. 14. ISBN 9786026475275.  Disungsi12 Januari 2023