Dialog

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

"Dialog" mangrupa unsur wacana disawang tina interaksi sosial.[1] Unsur wacana dialog sipatna intraksional.[1] Dina dialog anu dipentingkeun téh lain eusi, tapi 'Komunikasi timbal-balik'.[1] Aya dua rupa wujud dialog, nyaéta konvérsasi jeung tutukeuran.[1] Konvérsasi atawa paguneman nyoko kana unit pangjembarna (maksimum) tina kagiatan makéna basa ku dua urang panyatur atawa leuwih, boh ragam lisan boh tulis, ukuranana panjang, jeung waktuna lumangsung lila.[1] Ku lantaran mangrupa unit intraksi basa pangjembarna, konvérsasi téh bisa ogé disebut gabungan tina tutukeuran.[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e f Drs. Yayat Sudaryat, M.Hum. (2011). Tata Basa Sunda Kiwari. Bandung: YRAMA WIDYA. p. 285.