Kohési

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

"Kohesi" mangrupa aspek formal basa dina wacana,kaasup organisasi sintaktis, wadah kalimah-kalimah di susun kalawan dalit tur kompak jadi wacana atawa teks.Cindekna,kohési téh nya éta patali harti antara kalimah-kalimah atawa proposisi dina wacana.[1] Kohesi mangrupa patali antara posisi anu dinyatakeun sacara ekplisit ku unsur-unsur gramatikal jeung semantik dina kalimat-kalimat anu ngabentuk wacana . Lamun dina salah sahiji wacana aya anu sarua patalina antara unsur-unsur anu aya dina wacana maka wacana eta ngarupakeun wacana anu kohesif. [2]

Jenis kohési[édit | édit sumber]

  • Kohési Gramatika, kohési gramatika mangrupa unsur basa anu di paké pikeun ngagumulukeun adegan wacana. Kohési gramatika diwujudkeun ku référénsi, subsitusi, élipsis, jeung paralisme.[1]
  • Kohési léksikal, Kohési léksikal nyoko kana patalina unsur-unsur kabeungharan kecap dina wacana, di antarana, sinonim, antonimi, hiponimi, kolokasi, répétisi, jeung ékuivalénsi[1].
  • konjungsi, konjungsi atawa kecap panyambung dina wacana kaasup kana kohési, anu ya di tengah-tengah, antara kohési gramatikal jeung kohési léksikal.[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d Drs. Yayat Sudaryat, M.Hum. (2011). Tata Basa Sunda Kiwari. Bandung: YRAMA WIDYA. p. 307. 
  2. "Pengertian Kohesi dan Koherensi dalam Wacana serta Contohnya". GURU INDONESIA. http://www.guruberbahasa.com/2016/09/pengertian-kohesi-dan-koherensi-dalam.html. Diakses pada 2017-10-14