Leumpang

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Leumpang boyot

Leumpang nyaéta pindah tempat maké suku, ngaléngkah sababaraha kali. Basa lemesna angkat.[1]

Rupa-Rupa Leumpang[édit | édit sumber]

 1. Boyot  : leumpang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur.[2]
 1. Déog atawa pengkor : leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok.[2]
 2. Égang atawa égol  : lempang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan.[2]
 3. Dohot-dohot  : leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho.[2]
 4. Gonjleng  : leumpang awéwé bari ngobah-ngobahkeun awak, hayang narik perhatian lalaki.[2]
 5. Ingkud-ingkudan atawa jingkrung : lleumpang teu bener lantaran nyeri suku, jsté.[2]
 6. Jarigjeug atawa jumarigijeug : leumpang bari semu rék labuh (biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang geuring).[2]
 7. Jingjet  : leumpang semu hésé ngaléngkah lantaran cacad suku atawa maké samping nu hereut teuing.[2]
 8. Képoh  : leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu (méh kawas aksara x).[2]
 9. Kukurubutan  : leupang rada dodongkoan di nu bala atawa di nu remet kakayon.[2]
 10. Moyongkod atawa moyongkoy : leumpang anca rada dongko, nembongkeun ulat sieun atawa éra.[2]
 11. Narabas  : leumpang di nu bala atawa di nu remet kalawan teu miduli cucuk,jsb.[2]
 12. Neker  : leumpang di tempat nu nanjak pisan (néték).[2]
 13. Nélenden  : leumpang budak, anca, pikalucueun.[2]
 14. Nelenyeng  : leumpang nu asalna anca ujug-ujug gancang.[2]
 15. Niliktik  : leumpang budak nu kakara bisa leumpang.[2]
 16. Nolog  : leumpang talog-tolog (lantaran teu awas) di nu oék.[2]
 17. Noyod  : leumpang nurutkeun karep sorangan, teu maliré ka nu nyaram.[2]
 18. Ngabadaus  : leumpang semu gancang teu luak-lieuk.[2]
 19. Ngabéngbéos atawa méngpéos : leumpang teu luak-lieuk (biasanalantaran aya kakeuheul, kateusugemaan).[2]
 20. Ngadaligdeug atawa dalugdag daligdeg : jarugjag-jarigjeg, leumpang kawas nu mabok, kawas nu rék titolonjong.[2]
 21. Ngagedod  : (awéwé) nu leumpang anca sarta biritna ka kénca ka katuhu.[2]
 22. Ngadigdig  : leumpang gancang sarta segut.[2]
 23. Ngadigleu  : leumpang kendor, semu bareurat ngaléngkah.[2]

Galeri[édit | édit sumber]

catetan[édit | édit sumber]

 1. Danadibrata,R.A.(2006).Kamus Basa Sunda.Bandung: Kiblat Buku Utama.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x [Hadi,Ahmad.1991.Peperenian (Kandaga, Unak-unik, Rusiah Basa Sunda.Bandung: Geger Sunten]