Pengolahan citra

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Pengolahan citra nyaéta salah sahiji cabang tina élmu informatika. Pengolahan citra ulukutek dina upaya pikeun ngalakukeun transformasi hiji citra/gambar jadi citra séjén kalawan ngagunakeun téknik nu tangtu.

Définisi dasar[édit | édit sumber]

Di handap ieu dijelaskeun définisi dasar anu dipaké dina pengolahan citra:

Citra[édit | édit sumber]

Citra nyaéta gambar dua diménsi anu dihasilkeun tina gambar analog dua diménsi nu sinambung nu dirobah jadi gambar diskrit ngaliwatan prosés sampling.

Gambar analog dibagi jadi N jajaran sarta M kolom antukna jadi gambar diskrit. Patimuan (persilangan) antara hiji jajaran jeung hiji kolom disebut piksel. Contona nyaéta gambar/titik diskrit dina jajaran n jeung kolom m disebut piksel [n,m].

Sampling[édit | édit sumber]

Sampling nyaéta prosés pikeun nangtukeun warna sahiji piksel dina citra sahiji gambar anu sinambung.

Dina prosés sampling biasana ditéang warna rata-rata tina gambar analog anu saterusna dibuleudkeun.

Prosés sampling mindeng ogé disebut prosés digitisasi.

Kuantisasi[édit | édit sumber]

Dina prosés sampling, warna rata-rata anu dipibanda diasosiasikeun kana tingkatan warna nu tangtu. Contona lamun dina citra ngan aya 16 tingkatan warna hawuk, mangka niléy rata-rata anu dipibanda dina prosés sampling kudu diasosiasikeun kana 16 tingkatan kasebut. Prosés ngasosiasikan warna rata-rata kana tingkatan warna nu tangtu disebut kuantisasi.

Derau[édit | édit sumber]

Derau (Noise) nyaéta gambar atawa piksel anu ngaganggu kualitas citra. Derau bisa disababkeun ku gangguan fisis (optik) dina pakakas akuisisi atawa ku prosés pengolahan anu henteu luyu. Contona nyaéta titik hideung atawa bodas anu mecenghul sacara acak anu henteu dipikahayang dina jero citra. Titik acak ieu disebut derau salt & pepper.

Geus réa padika dina pengolahan citra nu dimaksudkeun pikeun ngurangan atawa ngaleungitkeun derau.

Operasi pengolahan cara[édit | édit sumber]

Kagiatan (operasi) anu dipigawé pikeun ngarobah (transformasi) hiji citra jadi citra nu séjénna bisa digolongkeun (dikatégorikeun) dumasar kana tujuan transformasi atawa wengkuan operasi anu dilakonan.

Dumasar tujuan transformasi, operasi pengolahan citra dikatégorikeun kieu:

 • Pangronjatan Kualitas Citra (Image Enhancement)

Operasi pangronjatan kualitas citra boga tujuan pikeun ngaronjatkeun fitur nu tangtu dina citra.

 • Mulangkeun Citra (Image Restoration)

Operasi mulangkeun citra boga tujuan pikeun mulangkeun kaayaan citra kana kaayaan anu dipikanyaho saméméhna anu robah alatan ayana gangguan anu ngabalukarkeun nurunna kualitas citra.

Dumasar wengkuan operasi anu dilakonan, operasi pengolahan citra dikatégorikan kieu:

 • Operasi titik, nyaéta operasi anu dilakukeun kana saban piksel nu aya dina citra anu hasilna ditangtukeun ku niléy éta piksel sorangan.
 • Operasi aréa, nyaéta operasi anu dilakukeun ka saban piksel nu aya dina citra nu hasilna dipangaruhan ku piksel kasebut sarta piksel séjénna dina hiji aréa tinangtu. Salah sahiji conto tina operasi aréa nyaéta operasi katatanggaan anu niléy hasil tina operasi kasebut ditangtukeun ku niléy piksel-piksel anu mibanda hubungan katatanggaan jeung piksel anu keur dikokolakeun.
 • Operasi global, nyaéta operasi anu dilakukeun ka saban piksel nu aya dina citra anu hasilna ditangtukeun ku sakabéh piksel anu nyusun citra.

Pakakas bantu matematika[édit | édit sumber]

Pakakas bantu matematika anu mindeng dipaké dina pengolahan citra nyaéta kieu:

Algoritma[édit | édit sumber]

Di handap ieu nyaéta algorima anu ilahar dipaké dina pengolahan citra. Algoritma di handap ieu dibagi kana sababaraha katégori dumasar padika nu dilakukeun dina ngamanipulasi citra asli.

Algoritma maké histogram[édit | édit sumber]

Algoritma katégori ieu ngagunakeun histogram tina citra asal pikeun ngahasilkeun citra anyar.

 • Peregangan Kontras
 • Ekualisasi histogram
 • Filter Minimum
 • Filter Médian
 • Filter Maksimum

Algoritma maké matematika[édit | édit sumber]

Algoritma dina katégori ieu ngagunakeun piksel / sababaraha piksel pikeun jadi asupan hiji fungsi matematik pikeun nangtukeun niléy piksel dina citra nu dihasilkeun.

 • Binér
Operasi ieu dumasar kana operasi boolean (AND,OR,NOT) pikeun ngamanipulasi citra
 • Aritmatika
Operasi ieu dumasar kana operasi aritmatika (pajumlahan, pangurangan, pakalian sarta pangbagian citra)
 • Géométri

Algoritma maké konvolusi[édit | édit sumber]

Algoritma dina katégori ieu ngagunakeun téknik konvolusi pikeun ngahasilkeun citra.

Algoritma maké diférénsial[édit | édit sumber]

Algoritma maké morfologi[édit | édit sumber]