Lompat ke isi

Statistika multivariat

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Statistika multivariat atawa analisa multivariate statistik dina statistik ngajelaskeun kumpulan prosedur observation jeung analysis nu variabel statistikna leuwih ti hiji dina sawaktu.

Aya sababaraha modél, nu gumantung kana tipe analisana nyaéta:

  1. Analisa korelasi kanonik nu nyoba keur nangtukeun aya henteuna hubungan linier antara dua runtuyan variabel (saperti soal jeung jawaban).
  2. Analaisa regresi nu nyoba nangtukeuk rumus linier nu bisa ngajelaskeun kumaha respon variabel kana robahna variabel séjén.
  3. Analisa prinsip komponen nu nyoba nantungkeun runtuyan variabel sintesis pangleutikna nu bisa dijelaskeun tina runtuyan aslina.
  4. Fungsi diskriminan atawa analisa variat kanonik nu nangtukeun runtuyan variabel beisa dibédakeun dumasa kana grup.
  5. Analisa prinsip koordinat nu nangtukeun jarak pangalusna tina runtuyan rekaman variabel sintesis.
  6. Analisa diskriminan linier (LDA) ngitung prediksi linier tina dua runtuyan data sebaran normal nu bisa dijadikeun kumpulan keur analisa saterusna.
  7. Regresi logistik ngawenangkeun nyieun analisa regresi keur ngira-ngira jeung nguji pangaruh covariates dina respon biner.
  8. métodeu analisa varian multivariet (MANOVA) ngalegaan tina métodeu analisa varian keur ngawengku kasus di mana aya leuwih ti hiji variabel sarata variabel terikat teu bisa dikombinasikeun.