Akuisisi basa

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Akuisisi basa nyaéta prosés anu lumangsung dina uteuk hiji budak nalika manéhna nyangkem basa kahiji atawa biasa disebut basa indung. Akuisisi basa biasana dibédakeun tina pangajaran basa (language learning). Pangajaran basa patali jeung prosés-prosés anu lumangsung nalika hiji budak diajar basa kadua, sanggeus manéhna nyangkem basa indung. Jadi, akuisisi basa raket patalina jeung basa kahiji, sedengkeun pangajaran basa raket patalina jeung basa kadua. Tapi, loba ogé anu ngagunakeun istilah akuisisi basa pikeun basa kadua, saperti Nurhadi jeung Roekhan (1990). Aya dua prosés anu karandapan ku budak nalika keur nyangkem basa kahijina, nyaéta prosés kompetensi jeung prosés performansi. Kadua prosés ieu mangrupa prosés anu patukang tonggong. Kompetensi nyaéta prosés penguasaan tata basa anu lumangsung sacara teu sadar atawa spontan. Prosés kompetensi ieu jadi sarat pikeun lumangsungna prosés performansi anu kabentuk tina dua prosés, nyaéta prosés pamahaman jeung prosés ngahasilkeun kalimah-kalimah. Prosés pamahaman ngalibatkeun kamampuh atawa kaparigelan niténan atawa kamampuh nyawang jeung nyimpulkeun kalimah-kalimah anu kadangu. Sedengkeun penerbitan ngalibetkeun kamampuh ngedalkeun kalimah-kalimah sorangan. Kadua jenis prosés ieu kompetensi lamun geus dicangkem ku hiji budak, pasti bakal jadi kamampuh linguistik éta budak. Jadi, kamampuh linguistik kabentuk tina ayana kamampuh maham jeung kamampuh ngedalkeun kalimah-kalimah anyar nu aya dina linguistik transfomasi generative disebut lampah (perlakuan), atawa pelaksanaan basa, atawa performansi.