Daptar istilah ngeunaan sasatoan

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Artikel ieu perlu dirapihkeun sangkan luyu jeung baku artikel Wikipédia.
Ngarapihkeun artikel bisa mangrupa ngabagi artikel kana paragraf atawa ngawikifikasi artikel.
Sanggeus dirapihkeun, Anjeun bisa ngahapus ieu talatah.

Dina basa Sunda réa istilah-istilah anu patali jeung sasatoan, di antarana[1]:

 1. Badot = embé jalu nu meujeuhna begér, kaambeu bau.
 2. Bajir/majir = munding, domba, embé nu teu daékeun anakan, jadi lintuh loba gajihna.
 3. Bangus = sungut sasatoan suku opat.
 4. Balung = 1. Jawér hayam nu ka luhur (bagian luhur); 2. Tulang.
 5. Bibit = ingon-ingon indungna nu (bakal) diarah anakna: lauk emas, domba émbe, munding.
 6. Borontok = warna bulu hayam, hideung atawa beureum campur totol-totol bodas
 7. Buntut = bagian awak sato nu pangtukangna.
 8. Burih = bagian eusi beuteung bangsa manuk tempat ngancurkeun (ngagiling) kahakananana.
 9. Camani = hayam camani, hayam nu hideung nepi ka tulang-tulangna, sok dipaké ubar atawa tumbal.
 10. Cécépét = anggahota lauk cai pikeun kasaimbangan awakna.
 11. Cungur = tungtung irung sasatoan sabangsa munding, jsb.
 12. Dada mento = daging dada hayam jeung bangsa manuk lianna.
 13. Danten = sato bikang nu tacan ngendog atawa anakan, tapi geus gedé (hayam danten, embé danten, jsb).
 14. Daringanti = tanduk munding nu hiji ka luhur, hiji deui ka handap.
 15. Dongkol = munding dongkol, munding nu tandukna duanana ngeluk (ngulapés) ka handap.
 16. Jago = hayam jaluna.
 17. Jajalon = munding, jsb. Jalu anu mimiti resep ka bikang.
 18. Jajangkar = hayam jago nu mangkat begér
 19. Jambul = bulu anu jadi luar biasa dina hulu hayam, jsb.
 20. Jarah = munding jarah, munding nu teu diurus, diantep sakarepna di sampalan, di leuweung.
 21. Jawér = gagabér (hayam, jsb) handapeun caréham.
 22. Kondang = warna bulu hayam semu konéng.
 23. Kukuncung = bulu nu ngacung atawa ngacir dina huluna (merak, jsb.)
 24. Kumahkar = hayam bikang nu kokotak rék ngendog.
 25. Leker = bangun tanduk munding anu tungtung jeung tungtung méh padeukeut.
 26. Pamatuk = sungut sasatoan sabangsa manuk, hayam, jsté. Paranti macok.
 27. Pancawarna = manuk titiran/purukutut nu sorana pohara alusna, langka tur hésé ngalana.
 28. Palén = munding jalu nu mangkat begér.
 29. Pelung = hayam pelung, hayam nu tarik sarta lambat kongkorongokna, kadéngé ka jauhna.
 30. Ranggah = tanduk ranggah, tanduk munding nu melung ka luhur; tanduk uncal nu ranggakgak.
 31. Renggé = warna bulu hayam nu méh siga célé leutik.
 32. Rintit = hayam rintit, hayam nu tungtung buluna carentik.
 33. Sanggadulang = bangun tanduk munding anu melengkungna rubak ka gigir.
 34. Sasapihan = anak hayam nu geus disapih ku indungna.
 35. Sisit = bagian kulit sasatoan tina sabangsa tanduk nu nyusun.
 36. Telih = sarupa kantong handapeun beuheung hayam jeung bangsa manuk lianna, tempat ngumpulna kahakanan.
 37. Tumang = anjing nu buluna hideung meles.
 38. Tunggir = bagal buntut hayam jeung bangsa manuk, ngandung gajih pikeun ngaleuciran buluna.
 39. Tutul = maung tutul, maung nu buluna konéng totol-totol hideung.

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. Hadi, Ahmad, spk. 2013. Peperenian: Kandaga, Unak-anik, Tutungkusan jeung Rusiah basa Sunda (Édisi Révisi). Bandung: CV Geger Sunten

Tempo ogé[édit | édit sumber]