Urang Sunda jeung Basa Sunda

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


Urang Sunda jeung Basa Sunda, mangrupa salah sahiji buku karangan Ajip Rosidi anu medal taun 2007 (Januari).[1] Pamedalna Kiblat Buku Utama (Bandung) sarta kandel ieu buku 184 kaca.[1] Ajip Rosidi mangrupa pangarang anu produktif.[2] Ajip Rosidi lain ngan sakur pangarang basa Sunda tapi ogé sastrawan Indonésia, budayawan, dosén, ngadegkeun sarta redaktur sababaraha pamedal, nu ngadegkeun jeung ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé.[2] Buku Urang Sunda jeung Basa Sunda, mangrupa hiji bukti tina réana préstasi jeung éksisténsi Ajip Rosidi di dunya litérasi.[1]

Buku Urang Sunda jeung Basa Sunda mangrupa kumpulan tulisan meunang Ajip Rosidi ngeunaan basa jeung urang Sunda anu medal dina majalah bulanan Cupumanik salila tilu taun.[1] Disusunna ieu buku ku lantaran pikeun ngumpulkeun réa-réa isu anu kudu dipikanyaho tur dipikiran ku urang Sunda.[1] Tujuanna sangkan sing saha baé anu kataji kana masalah-masalah ngeunaan basa Sunda kiwari bisa niténan tina ieu buku.[1]

Sinopsis[édit | édit sumber]

Ieu buku kawangun ku 38 subbab anu dibagi jadi opat bagéan.[1] Bagéan kahiji, muka paradigma ngajak sangkan urang Sunda reueus jadi urang Sunda.[1] Bagéan kadua, ngadadarkeun kaayaan tradisi maca buku Sunda.[1] Bagéan katilu, ngaguar ngeunaan undak-usuk Basa Sunda, sarta bagéan kaopat mérédih ngarah urang Sunda daék ngagunakeun basa Sunda di mana baé.[1]

Singgetna tulisan-tulisan anu aya dina buku Urang Sunda jeung Basa Sunda niténan kaayaan urang Sunda kiwari anu geus réa pada embung nyarita ku basa Sunda.[1] Kahudang ku sikep urang Sunda anu kanyaahna kana basa Sunda mingkin tumpur.[1] Utama pikeun barudak ngora anu baris jadi ahli waris manjangkeun umur basa Sunda sangkan waluya.[1]

Dina bagéan eusi ieu buku ngajak supaya urang Sunda miboga sikeup reueus jadi urang Sunda anu cageur, bener, pinter, tur parigel.[1] Ngabudayakeun urang Sunda sangkan jadi kaum literat, ku cara nyieun tradisi maca buku basa Sunda.[1] Masalah undak-usuk basa anu sok jadi kahariwang maké basa Sunda ogé dipedar.[1] Sarta dina ahir buku pangarang méré léngkah-léngkah praktis sangkan bisa ngagunakeun basa Sunda di mana baé.[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Ajip Rosidi. 2007. "Urang Sunda jeung Basa Sunda". Kiblat Buku Utama. hal 5, 5, 67.
  2. a b Ajip Rosidi (diaksés 9 Désémber)