Wangenan Budaya

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


Wangenan budaya numutkeun sababaraha ahli, di antarana :

1.Edward B. Taylor

Kabudayaan mangrupa sagala perkara anu kompleks, anu dijerona aya pangaweruh, kapercayaan, kasenian, moral, hukum, adat istiadat, sarta kamampuh- kamampuh séjén anu dipibanda ku hiji jalma minangka anggota masarakat.

2.M. Jacobs dan B.J. Stern

Kabudayaan ngawengku sakabéh perkara ngawengku wangun téknologi sosial, idéologi, réligi, kasenian sarta banda pakaya, anu kakabéhanana mangrupa warisan sosial.

3.Koentjaraningrat

Kabudayaan nyaéta sakabéh sistem alpukah, tindakan, sarta hasil karya manusa dina raraga kahirupan masarakat anu dipimilik ku diri manusa kalayan diajar.

4.William H. Haviland

Kabudayaan nyaéta sakumna aturan sarta norma anu dipiboga babarengan ku masarakat balaréa, anu lamun dilaksanakeun ku para anggotana baris ngahasilkeun laku-lampah anu hadé sarta bisa di tarima ku sakabéh masarakat.

5.Ki Hajar Dewantara

Kabudayaan nyaéta buah budi manusa nu mangrupa hasil perjuangan manusa tina dua pangaruh kuat, nyaéta jaman sarta alam anu mangrupa bukti kajayaan hirup manusa pikeun nungkulan sagala rupa cocoba sarta kasusah dina hirup sarta kahirupanana pikeun ngahontal kasalametan sarta kabagjaan anu dina lahirna boga sipat lantip jeung tingtrim.