Babasan

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Babasan (Basa Indonésia: ungkapan, Basa Inggris: idiom, Basa Walanda: idioom), numutkeun Kamus Umum Basa Sunda beunang LBSS (1976), nyaéta “ucapan matok nu dipaké dina harti injeuman, saperti gedé hulu, panjang leungeun, legok tapak jst.”

Numutkeun R. Satjadibrata dina Kamus Basa Sunda (1954): ‘babasan atawa paribasa: sawatara kecap nu disusun nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna, tapi basana geus kamaphum ku saréréa.” Ari ngeunaan paribasa, Ama Satja nerangkeun kieu: “paribasa (paripaos, l.): kecap-kecap nu disusun jadi omongan nu hartina piluangeun atawa jadi pituah.”

Daptar[édit | édit sumber]

Ambox warning pn.svg Artikel ieu perlu dirapihkeun sangkan luyu jeung baku artikel Wikipédia.
Ngarapihkeun artikel bisa mangrupa ngabagi artikel kana paragraf atawa ngawikifikasi artikel.
Sanggeus dirapihkeun, Anjeun bisa ngahapus ieu talatah.

Babasan lolobana ngagambarkeun pasipatan jalma

 • Amis Budi = Hade budi, teu weleh seuri ka batur, (Baik budi atau selalu berperilaku baik, murah senyum,kayak aku).
 • Amis Daging = Babari kakeunaan ku panyakit kulit, contona borok. (Mudah terkena penyakit kulit seperti terkena borok atau Panu dan lain sebagainya).
 • Atah Anjang = Langka nganjang ka batur atawa ka tempat-tempat lianna.(Jarang main kerumah orang atau ketempat-tempat lainnya, jarang berwisata, sukanya diem aja dirumah).
 • Ayeum Tengtrem = Senang ati, teu boga kasieun atawa kahariwang. (Perasaan yang tenang, tidak ada rasa khawatir sama sekali, damai).
 • Babalik Pikir = Sadar tina kasalahan, (menyadari kesalahan).
 • Beak Dengkak = Geus rarupa ikhtiar tapi teu hasil. (Sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum berhasil, sabar ya).
 • Bengkok Tikoro = Teu kabagean dahareun lantaran telat datang, (Gak kebagian makanan karena datangnya telat, kasian sekali).
 • Beurat Birit = Kedul, hese dititah, (Pemalas, kalau disuruh gak mau, pokoknya nyebelin).
 • Bodo Alewoh = Bodo tapi daek na tanya, (Bodoh, banyak gak tahu tapi dia gak segan bertanya).
 • BuntutKasiran = Pedit, koret, hese mere ka batur, (pelit banget lah nih orang, gak mau ngasih sedikitpun).
 • Cueut Ka Hareup = Jelema nu geus kolot, (manusia yang sudah tua).
 • Dogdog Pangrewong = Saukur omong tambahan. (Ngagosip, suka nambah-nambahin cerita, tukang gosip).
 • Elmu Ajug = Mapatahan batur bari sorangan teu bener, (Suka ngasih tahu orang lain, memberikan saran, suka bilangin orang lain tapi dirinya aka gak bener).
 • Epes Meer = Babari ceurik, babari peunggas harepan, (mudah nangis, di marahin dikit nangis, digertak dikit takut).
 • Gantung Denge = teu anggeus anu didengekeun, (gak selesai apa yang didengarkan, jadi baru setengahnya aja).
 • Gantung Teureuyeun = henteu cacap barang dahar, lantaran dahareunna kurang. (kurang kenyang kali, kagok karena makanannya sedikit)
 • Gede Hulu = Sombong, Adigung. (Sombong banget dah)
 • Getas Harupateun = Babari nuduh atawa ngahukum. (mudah menuduh dan menghukum orang lain)
 • Gurat Batu = Mawa karep sorangan.(gak mau diarahkan, gak mau diurus, gimana maunya sendiri saja)
 • Hampang Birit = Babari dititah, henteu kedul.(gampang disuruh, baik banget lah)
 • Hampang leungeun = Babari neunggeul.(gampang mukul orang lain, jahat ya)
 • Handap Lanyap = Omong na hade padahal maksud na ngahina.(bicaranya sih halus, bagus, tapi sebenarnya menghina)
 • Harewos Bojong = Ngaharewos tapi kadenge ku batur.(Bisik bisik tapi kedengeran sama orang lain, sengaja ya nyindir)
 • Haripeut ku teuteureunyeun = Babari kapincut ku pangabita.(mudah tergoda dengan yang menggoda goda).
 • Hawara Biwir = Bebeja ka batur samemeh dipigawe.(Sukanya ngasih tahu orang lain sebelum dikerjakan, apa saja)
 • Hejo Tihang = resep pipindahan.(suka banget pindah pindah ya, nomaden).
 • Heuras Genggerong = omong na kasar.(Gaya bicara kasar)
 • Heureut Pakeun = Saeutik Pangaboga.(Sedikit yang dia miliki, kismin kali ya).
 • Indit Sirib = Indit sakulawarga.(pergi semua keluarga)
 • Kawas Gaang Katincak = jempe, teu ngomong.(Diem aja gak ngomong sama sekali)
 • Kawas beueuk beunang mabuk = jempe/ ngeheruk teu ngomong. (Sama diem aja gak ngomong)
 • Kawas Anjing tutung buntut = Teu daek cicing.(Tidak suka diem, pengennya gerak aja)
 • Kembang Buruan = Budak keur meujeuhna resep ulin di buruan.(anak yang lagi seneng main dihalaman rumah)
 • Kokolot Begog = Niron-niron omongan atawa kalakuan kolot.(Meniru apa yang dikatakan orang tua termasuk kelakukan, sok udah tua kali ya)
 • Kurung Batok = Tara liar ti imah, tepi ka teu nyaho nanaon.(Jarang keluar rumah sampe gak tau apa-apa, manusia purba kali ya)
 • Laer Gado = Resep barang penta.(Sukanya minta aja nih orang)
 • Lesang Kuras = Geus teu boga nanaon.(Udah gak punya apa-apa, trus apa dong?)
 • Leuleus Awak = Resep barang gawe.(Suka mengerjakan apapun, yang penting baik dan halal)
 • Leumpeuh Yuni = Teu kuat nenjo nu pikasieuneun/ pikareuwaseun.(Gak kuat lihat yang lucu-lucu, pengennya ketawa terus dikit-dikit ketawa).
 • Leutik Burih = Kurang kawani, sieunan, borangan. (Gak punya nyali, penakut, cemen lah)
 • Lungguh Tutut = Katenjona lungguh/ cicingeun padahal saenyana henteu.(Kelihatannya sih pendiem, baik, padahal aslinya enggak)
 • Miyuni Kembang = Loba nu mikaresep.(Banyak yang suka, kayak akuh)
 • Murag Bulu Bitis = Resep indit-inditan.(Suka keluar, suka jalan-jalan)
 • Ngabuntut Bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tep ka rengse.(Tidak ada ujungnya)
 • Ngegel Curuk = Teu menang hasil.(tidak mendapatkan hasil)
 • Ngeplek Jawer = Teu boga kawani, sieunan, elehan.(Penakut, tidak punya nyali, cemen)
 • Ngijing Sila = Henteu satia.(tidak setia)
 • Nyoo Gado = Ngunghak, ngalunjak.(Ngelunjak nih orang)
 • Panjang Lengkah = Loba pangalaman.(Banyak pengalamannya)
 • Pindah Pileumpangan = Robah kalakuan.(berubah sifat dan kelakukan)
 • Saur Manuk = Ngomong rampak/ bareng.(bicara bersama)
 • Tuturut Munding = Nurutan batur bari teu nyaho maksudna.(Niru-niru atau ngikut-ngikut orang tapi gak tau maksudnya apa)
 • Era Paradah = Era ku kalakuan batur.(Malu sama kelakukan orang lain, orang lain yang berbuat kamu jadi kebawa malunya)
 • Geulis Gunung = Katingali ti jauh alus tapi beh dekeut goreng.(Kelihatan dari jauh cakep tapi pas deket eh jelek)

Rujukan[édit | édit sumber]

Tempo oge[édit | édit sumber]


Arjuna Wayang.jpg