Dogdog Pangréwong

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Dogdog Pangrewong téh buku kumpulan carita pondok karya GS.[1]

Deskripsi Buku[édit | édit sumber]

Dogdog Pangrewong téh kumpulan carita pondok anu munggaran terbit di Indonesia dina taun 1930.[2] Lain baé dina basa Sunda, dalah dina basa Indonésia gé kumpulan carita pondok anu mimiti,nyaéta karangan M.Kasim nu judulna Teman Duduk kakara kaluar genep taun sabada Dogdog Pangréwong nyaéta dina taun 1936.[3].Eusi ieu buku téh aya tujuh carita pondok karangan GS.[3].Saha sabenerna éta pangarang anu ngan ngagunakeun ngaran inisial téh, nepi ka kiwari tacan meunang raratan anu bener.[3] Nurutkeun R.Ero Bratakusumah, salah saurang rédaktur Sunda di Balai Pustaka nu panglilana dines di dinya, GS téh cenah inisial tina G. Suwandakusuma, anu kungsi jadi wadana.[1] Tapi ari ceuk M.A. Salmun mah, GS téh inisial tina G.Sastradiredja.[3].[4].

Nepi ka kiwari can kapaluruh saha sabenerna ngaran éta pangarang, tapi asa leuwih merenah katerangan nu kahiji anu bisa dipercaya lantaran dina eusi caritana aya nu ngagambarkeun kahirupan kawadanaan.[1] Ieu buku diterbitkeun ku Balai Pustaka Jakarta dina taun 1930, kandelna 115 kaca, ari citakan kaduana diterbitkeun ku Proyek Penerbitan Buku Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Depdikbud Jakarta, taun 1979.[1]. Sedengkeun citakan katiluna diterbitkeun ku penerbit Rahmat Cijulang, taun 1984, kandelna 148 kaca.[5] Tujuh carita pondok anu dimuat dina ieu buku téh masing-masing nyaéta: “Lembu”, “Dua Paraji”,”Jin”, “Salah Pok”, “Angeun Lekoh”, “Soang”, jeung “Guguyon Dina Bulan Puasa”.[1] .[5]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e Rusyana,Yus.Ensiklopedi Sastra Sunda.Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. Jakarta 1986.kaca 25-26
  2. Rosidi, Ajip.Kesusastraan Sunda Dewasa Ini.Tjupumanik.Pasuketan Jatiwangi Cirebon 1966.kaca 102-103
  3. a b c d Rosidi, Ajip.Ngalanglang Kasusastran Sunda.Pustaka Jaya.Jakarta 1983.kaca 139-150
  4. Salmun,M.A. Kandaga Kasusastran Sunda.Ganaco NV.Bandung-Jakarta 1958.kaca 149
  5. a b GS.Dogdog Pangrewong.Rahmat Cijulang.Bandung 1984