Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada) nyaéta himpunan anu aya di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda), FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Sajarah[édit | édit sumber]

Dumasar gagasan mahasiswa nu munggaran; Karna Yudibrata (Drs), jeung Yus Rusyana (Prof. Dr), bareng jeung medalna Seksi Bahasa dan Sastra Sunda dina taun 1957, diwangun beungkeutan dina hiji kagiatan anu disebut “Bendé Rancagé”.

Marengan mekarna kagiatan kamahasiswaan di IKIP Bandung diatur jeung dipayuskeun dumasar prosedur anu resmi, dina taun 1962 diadegkeun “WARGA MAHASISWA BASA JEUNG SASTRA SUNDA” (WBSS). Kagiatan nu digarap ku WBSS leuwih dieuyeuban deui ku ayana Saba Reuma nu mangrupa kagiatan rékréasi ka hiji tempat (bari leumpang).

Luyu jeung robahna ngaran jurusan, dina taun 1983 WMBSS ngilu robah jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (HMPBD), kalayan kagiatan nu leuwih ditingkatkeun deui, boh rupana boh ajén kagiatanana.

Kalayan harepan nembongkeun deui komara Sunda dina taun 1986 HMPBD robah deui jadi “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda (Hima Pensatrada) FPBS IKIP Bandung” nepi ka kiwari, nu rédaksina dirobah deui jadi “Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada) FPBS UPI” dina taun 2003.

Nepi ka kiwari, Hima Pensatrada terus ngusahakeun pikeun ngaguar jeung ngamekarkeun kagiatan kamahasiswaan nu diwariskeun ti inohong-inohong mahasiswa saméméhna. Lian ti éta dironjatkeun ogé kasaimbangan kagiatan dina widang penalaran, minat jeung bakat, jeung karaharjaan anggota.

Pupuhu WMBSS, HMPBD jeung Hima Pensatrada ti mangsa ka mangsa[édit | édit sumber]

Warga Mahasiswa Basa jeung Sastra Sunda (WMBSS)[édit | édit sumber]

Alam Sutawijaya (1962-1964)
Agus Suriamiharja (1964-1970)
Dudung Ajat Saputra (1970-1977)
Asep Suhendar (1977-1978)
Taufik Faturrahman (1978-1979)
Edi Suhendar (1979-1980)
Dedi Koswara (1980-1981)
Cicih Sundarsih (1981-1982)
Nana Kurniadi (1982-1983)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah (HMPBD)[édit | édit sumber]

Ganjar Priatna (1983-1984)
Herlan Saepulloh (1984-1985)
Iyos Ana Rosmana (1985-1986)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda (Hima Pensatrada)[édit | édit sumber]

Apip Ruhamdani (1986-1987)
Dani Suhandani (1987-1988)
Gunawan (1988-1989)
Uus Sugiana (1989-1990)
Yudi budiman (1990-1991)
Timan (1991-1992)
Asep Dachlan (1992-1993)
Kardiman (1993-1994)
Entoh (1995-1996)
Retty Isnendes (1996-1997)
Uhud Solehudin (1997-1998)
Nanin Nuraningsih (1998-1999)
Hernawan (1999-2000)
Asep Fajar Ansori(2000-2001)
Dadan Hamdani (2001-2002)
Iid Abdul Muiz (2002-2003)

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda (Hima Pensatrada)[édit | édit sumber]

Jana Sujana (2003-2004)
Tarlan (2004-2005)
Diqi Munawar Shodiq (2005-2006)
Adhika Nurkholis Aziz (2006-2007)
Yanuarisnandar Mauludi(2007-2008)
Karsim (2008-2009)
Dadang Nasuha (2009-2010)
Dede Riza (2010-2011)
Diky Arliana (2011-2012)
Iman Nurdin (2012-2013)
Risky Ashary (2013-2014)
Yedi Sudrajat (2014-2015)
Deska Mahardika (2015-2016)
Anggit Galih G. (2016-2017)

M.Andri Yuriansyah (2017-2018)

Tri Wahyu Juliana (2018-2019)

VISI jeung MISI Hima Pensatrada[édit | édit sumber]

Visi jeung Misi Hima Pensatrada nyaéta tujuan Hima Pensatrada nu aya dina Anggaran Dasar Hima Pensatrada BAB VII pasal 11 nu eusina “Hima Pensatrada FPBS UPI ngabogaan tujuan pikeun ngawangun insan akademis anu kritis, religius jeung revolusioner kalawan nepi ka ngabogaan rasa tanggung jawab tur partisipasi aktif dina enggoning ngawujudkeun pangwangunan nasional”.

Fungsi[édit | édit sumber]

Hima Pensatrada FPBS UPI mibanda fungsi salaku wujud tina kadaulatan mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI pikeun ngawadahan, nyalurkeun aspirasi sarta pikeun mekarkeun potensi anu aya di mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI luyu jeung aturan konstitusi nu geus disapukan. (AD Bab VI pasal 10)

Kaanggotaan[édit | édit sumber]

Anggota Hima Pensatrada FPBS UPI nyaéta mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah nu lulus tina Pengaderan. (AD Bab VIII pasal 12) Nu dimaksud lulus tina pengaderan nyaéta lulus tina kagiatan Mitra Sunda nu ngawengku Wawanohan, Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa (LDKM) jeung Saba Reuma. (ART Bab I pasal 1)

Lambang[édit | édit sumber]

Lambang hima pensatrada nyaéta kujang, tarate, gunung, jangjang garuda, dikurilingan ku tulisan HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA FPBS UPI anu aya dina hiji buleudan warna koneng emas kalayan warna dasar bulao kolot.

Harti simbolis lambang:[édit | édit sumber]


Kujang miboga harti jati diri Sunda
Jangjang miboga harti alat pikeun ngahontal tujuan
- Taraté miboga harti katingtriman
- Gunung miboga harti kayakinan anu kuat sarta cita-cita anu luhung
- Buleudan miboga harti hiji beungkeutan kakulawargaan
- Warna konéng emas ngalambangkeun kamulyaan jeung karaharjaan
- Warna bulao kolot nandakeun sumanget keur bajoang

Kagiatan Hima Pensatrada[édit | édit sumber]

Hima Pensatrada miboga sababaraha kagiatan insidental nyaéta MITSUN (Mitra Sunda), RBS ( Riksa Budaya Sunda), jeung Bendé Rancagé.

1. Mitra Sunda[édit | édit sumber]

Mitra Sunda nyaéta kagiatan pengkaderan pikeun mahasiswa anyar jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda. Kagiatanna ngawengku wawanohan, LDKM ( Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa), jeung Sabareuma. Biasana Kagiatanna lumangsung antara sasih Séptember dugi ka Nopember.

2. Riksa Budaya Sunda[édit | édit sumber]

Riksa Budaya Sunda nyaéta kagiatan pikeun miéling poé basa indung sadunya nu tujuanna pikeun basa jeung budaya Sunda tetep hirup jeung digunakeun dina kahirupan sapopoé. Biasana kagiatanana mangrupa pasanggiri-pasanggiri tingkat SMP/SMA/Satata Sa-Jawa Barat. Ieu acara lumangsung sasih Pébruari.

3. Bendé Rancagé[édit | édit sumber]

Bendé Rancagé mangrupa salah sahiji kagiatan tina Tridarma Perguruan Tinggi nyaéta Pengabdian Pada Masyarakat (P2M). Ieu kagiatan tereh sarua jeung kagiatan KKN( Kuliah Kerja Nyata), nu ngabedakeun nyaéta dina durasi waktuna. Bendé Rancagé mah kurang leuwih saminggu, ari KKN mah biasana opat puluh poé. biasana ieu kagiatan lumangsung dina sasih April.

Susunan Kapangurusan BEM jeung DPM Hima Pensatrada Periode 2018-2019[édit | édit sumber]

Dina kapangurusan Hima Pensatrada aya dua instansi anu gawé bareng, nyaéta DPM jeung BEM anu susunana:

DPM HIMA PENSATRADA 2018-2019[édit | édit sumber]


Pupuhu : Deri Muhammad Nurbilad
Girang Serat: Euis Cahyati

KOMISI A ( KAWIJAKAN JEUNG STRATEGI GERAKAN)
Pupuhu : Ahmad Muzaki Syafi'i

Anggota : Zulfikar Alamsyah.

KOMISI B (PENGAWAS KAGIATAN)
Pupuhu: Ima Budiawati

Anggota : Muhammad Ilham Ramadhan, Ranty Soeny Paraswaty.

KOMISI C (AUDIT KEUANGAN)
Pupuhu: Fitria Noor Awalya

Anggota : Memed Munandar

BEM HIMA PENSATRADA 2018-2019[édit | édit sumber]


Pupuhu : Tri Wahyu Juliana
Girang Serat : Agung Apryan
Biro Kesekretariatan : 1. Sinthia Gustiani 2. Rifa Nur Laili. 3. Annisah Husnul.
Biro Sarana jeung Prasarana : 1. Faried Rizqullah 2. Oriza Awaludin Nopian Hari 3. Fahrul R
Juru Simpen : 1. Kaffa Kupita Robby 2. Mega Mutiaraningrum 3.Rusdi Fauzi

Bidang I (Institusi Organisasi jeung Strategi Gerakan)
Pupuhu : Cep Trisna Suntara
Koordinasi Bidang I,
Subbidang Humas Publikasi : Ilham Akbar Ghifari

Anggota : Moch Yoga Agung N, Risye Tri Andani, Erna Sri Listiana, Yuni Susilowati, Marwati, Meina Rachmawati, Nida Nuraeni, Widia Rengganis, Raiyan Zakaria.
Subbidang Sosial jeung Pengkaji Kawijakan : Kriyuda Dwiki Irmawan

Anggota : Dede Fuji Nooraini, Putri Awalia Syahidan, Sandi Kusnadi, Elih Halimatus Sadiyah,Nur Fajri Zakaria, Nandang Permana, Dani, Risma Santia.
Subbidang PSDO : Ainun Aulia Putri

Anggota : Sofa Marwah, Sofawati , Nurul Rahmi Widiawati, Dian Brilyan, M Galuh Sumbirat, Dini Muliani, Eva Dewi Nurlatifah, Raedy M Septiadi, Farid Rizki Maulana, Nuke Virginia Yuanto

Subbidang Karohanian : Ilyas M Abdussalim

Anggota : Ary Syahrul Budiansyah, Susi Suhartinah, Jejen Jenab, Sasti Ameliawati, Sofi Fuadah, Siti Marwah Amalia, Deridza Sridaryanti, Eri Fatria.

Bidang II (Minat jeung Bakat)
Pupuhu : Riski Fauzi R
Koordinasi Bidang II

Subbidang KPLH Pancaksuji : Fajar Abdulmalik Al Mansoor

Anggota : Eri Indriani, Melinda Oktaviana Sutresna, Nanda Meilinda, M Zeni Dahlan Nawawi, Anisa Azizah, Angin Endang.
Subbidang Lingkung Seni Sunda (LISENDA) : Shidqi Rizqullah

Anggota : Riska Ikrimah, Elva Yulia Safitri, Ai Sylvia Nurpiansari, Rika Latina Laras, Aldi Perdana Prayoga, Gifari Jakawali, Malik Fajar, Laxmidiah Sekar Ayuni Zulfikar.
Subbidang Sanggar Mahasiswa Basa Sunda (SAMBADA): Tubagus Panji Rahmat H

Anggota : Dessy Nurhabibah, Linda Hendriyanti, Arifa Rachmani, Elis Setiani, Salma Damayanti, Artia Catur Utami Putri, Alma Noor Rifa S, Salma Fakhira, Azi Sastrawan.
Subbidang Turus : Wais Al Qorni

Anggota : Refia Mustika Sobarudin, Rafi Din Durrani, Rifan Nugraha, Tresna Mardhatillah, Meli Nurul Maliah, Rifa Uswatun Hasanah, Dangiang Rael Andanawari, Reni Tania Nurmala, Ayunda Dini Lestari.
Subbidang Olahraga : Mila Nursolah

Anggota : Andi Saputra, Yusuf Ramdani, Ilham Fauji, Tegas Restu Natura, Astri Khairun Nissa D, Irfan Rosyid Al Faridz, Harum Sari, Siti Salisa Fitriani, Midzan Ridwan S.
Subbidang Kawanojaan : Rany Alya Pratiwi

Anggota : Syifa Nurfadilla, Imas Siti Fatimah, Lina Yatin, Ajeng Fatiyah Azahra, Fani R Julian, Fanny Setiawati, Mega Nurahmah Diny, Aulia Khafiyan Nadila, Juniarti Mahradiwanti.

Bidang III (Karaharjaan)
Pupuhu : Rizal Ramdhani
Koordinasi Bidang III,
Subbidang Akademik : Danan Darajat

Anggota : Setiadi, Widya Mega Novani, Tiara Regita Maulina, Aisah Astuti, Annisa Choerunisa, Nur Wildah A, Dini Putri Puspitasari, Rika Yustika, Ane Ainun N.
Subbidang Wirausaha : Haryanti

Anggota : Kamelia Adinda , Vivi Sopiatu Darojah, Isma Sadiah, M Munif, Ripal Maulana, Fauzi Fachturohman, Hasna Gita Jauza.

Karatagan Hima Pensatrada[édit | édit sumber]


ku: Imang Sugianto
Pensatrada nanjeur nyanding komara
Hurung ngempur pamorna Ki Sunda
Cangkring kujang nu jadi perlambang
Lébér wawanénna diri

Lemah UPI baligeusan ngajadi
FPBS pamiangan tandang
Meuseuh diri pigeusaneun bakti
Wadahna hima digjaya

Seuweu siwi jati Sunda
Pangrumat pangraksa budaya
Mahasiswa sirung bangsa
Geusan tandang makalangan

Tempo oge[édit | édit sumber]

Tumbu Luar[édit | édit sumber]