Iskandarwassid

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Iskandarwassid, inohong Sunda, Sastrawan Sunda, icikibung di dunya atikan ti taun 1960

Prof. Dr. Iskandarwassid, MPd, Iswas, kitu nénéhna sapopoé lahir di Cimahi, Bandung 10 Mei 1939, agamana Islam Ngaran istrina Siti Jenab.[1] Anak-anakna nyaéta Sonny Wijaksana, Rinni Hanaria, Fitri Ganjari, Riana Surtikanti, jeung Arismaya.[1] Pikeun Iswas ngarang téh sarua jeung ngawujudkeun hasil observasi pasif sanggeus diadumaniskeun jeung imajinasi.[1] Kungsi dicoba, anjeunna nulis karya ukur ngandelkeun hasil imajinasi, tétéla hasilna teu nyugemakeun.[1] Minatna kana sastra mimiti timbul nalika anjeunna sakola di kelas lima SD.[1] Jaman harita, guruna, Ardiwinata sering ngadongéng di hareupeun kelas.[1] Ari anu didongéngkeunana biasana meunang nyutat tina buku-buku basa Sunda terbitan Balai Pustaka saperti Nunggul Pinang jeung Trésna Séna jeung Nyi Putri Sedihasih.[1]

Atikan[édit | édit sumber]

 1. Prof. Dr. Iskandarwassid, M. Pd. Dina kartu tandatangan urusan pos taun 1988
  SR Cipageran (1953)[1]
 2. SGB (1956)[1]
 3. SGA Negeri 1 Bandung (1959)[1]
 4. Sarjana Muda Bahasa dan Sastra Sunda/ Indonésia IKIP Bandung (ayeuna UPI) (1964)[1]
 5. Sarjana Bahasa dan Sastra Indonésia IKIP Bandung (1973)[1]
 6. S2 Pendidikan IKIP Bandung[1]
 7. S3 UPI Bandung (2002)[1]

Karir[édit | édit sumber]

 1. Guru SD (1960)[1]
 2. Guru Bahasa Inggris SMP BPI[1]
 3. Guru SMA Negeri XI Bandung (1967-1979)[1]
 4. Wakil Kepala Sekola (1974)[1]
 5. Dosén FKSS IKIP Bandung (ti 1978)[1]
 6. Dosén Program Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, UPI Bandung (ti 2009)[1]
 7. Rédaktur Majalah Sangkuriang.[1]
 8. Rédaktur Majalah Campaka[1]
 9. Rédaktur Majalah Pitaloka[1]
 10. Kolabolator Dr. H. Chambert Loir EFéo (L’Ecole Francaise d’Extreme-Orient) (1972-1976)[1]

Karya[édit | édit sumber]

 1. Halimun Peuting (Kumpulan carita pondok, 1989)[1]
 2. kamus Istilah Sastra (1992)[1]
 3. jeung sajabana

Panglélér[édit | édit sumber]

 1. Hadiah Sayembara Menulis Pantun ti Majalah Teruna, Jakarta (1955) ros.
 2. Hadiah Sastra Manglé pikeun tulisan judulna "Pernahna Dayeuh Pajajaran ceuk Pantun" (1976)[1]
 3. Hadiah Rancagé pikeun buku kumpulan carpon Halimun Peuting.[1]

Ngeunaan sawaréhna tina sipat dirina, Iskandarwassid ngajéntrékeun kieu:
"Ari pangna bisa dalit jeung Kang Karna, jalan-jalanna mah pédah kuring rada ngangkrang.[2] Duka naon lantaranana harita kuring boga sipat kitu.[2] Dina diskusi-diskusi, kana gagasan jeung pamanggih batur téh sok hayang ngaduan waé.[2] Pédé, sakapeung operékting, duka kompénsasi tina naon.[2] Ka Kang Karna gé kitu.[2] Hayangna mah meureun harita téh dilayanan.[2] Tapi da Kang Karna mah teu biasa kitu.[2]
Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Rosidi, Ajip (éditor). 2003. Apa Siapa Orang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.
 2. a b c d e f g IKA JPBD FPBS UPI. 2001. Karna Yudibrata ceuk Sobat jeung Muridna. Bandung: Geger Sunten.