Lompat ke isi

OSIS

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


OSIS wancahan tina Organisasi Siswa Intra Sekolah nyaéta hiji-hijina wadah kagiatan parasiswa di sakola anu babarengan jeung jalur apingan nu lianna pikeun ngarojong kahontalna tujuan apingan kasiswaan.[1] Ku sabab kitu OSIS salaku wadah/ wahana, teu weléh kudu babarengan jeung jalur séjénna nyaéta latihan kapamingpinan, ékstrakurikulér, jeung wawasan wiyatamandala.[1]

Ciri OSIS[édit | édit sumber]

Salaku sistem, OSIS dicirian ku sawatara ciri:

 • Oriéntasina kana tujuan;[1]
 • Mibanda susunan kahirupan kelompok;[1]
 • Mibanda sajumlahing peranan;[1]
 • Dikoordinasi;[1]
 • Tuluy-tinuluy dina waktu anu tangtu.[1]

Mangpaat OSIS[édit | édit sumber]

 • Ngaronjatkeun ajén-ajén katakwaan ka Gusti nu Maha Tunggal;[1]
 • Ngaronjatkeun kasadaran salaku hiji bangsa, hiji nagara, tur cinta ka lemah cai;[1]
 • Ngaronjatkeun kapribadian jeung budi pekerti luhur;[1]
 • Ngaronjatkeun kamampuh ngokolakeun organisasi, atikan pulitik, jeung kapamingpinan;[1]
 • Ngaronjatkeun kaparigelan, kamandirian, jeung rasa percaya diri;[1]
 • Ngaronjatkeun kaséhatan jasmani jeung rohani;[1]
 • Ngahargaan jeung ngajiwaan ajén-ajén seni, ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun kréasi seni.[1]

Kagiatan OSIS[édit | édit sumber]

Kagiatan-kagiatan OSIS dikolom-kolomkeun kana 8 (dalapan) widang nyaéta:[2]

 1. Apingan katakwaan ka Gusti nu Maha Tunggal;[2]
 2. Apingan kahirupan bangsa jeung nagara;[2]
 3. Apingan lalanyahan béla nagara;[2]
 4. Apingan kapribadian jeung budi pekerti luhur;[2]
 5. Atikan pulitik jeung kapamingpinan;[2]
 6. Kaparigelan jeung kawiraswastaan;[2]
 7. Kaséhatan jasmani jeung daya kréasi siswa;[2]
 8. Persépsi, aprésiasi, jeung kréasi seni.[2]

Référénsi[édit | édit sumber]