Seni

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsi
Pakakas Kasenian Musik Sunda

Wangenan Seni[édit | édit sumber]

Seni nya éta cabang élmu anu miboga multy tafsir atawa rupa-rupa pamadegan ti sawatara ahli diwidang kasenian.[rujukan?] Hal éta ditunjukeun ku ayana wangenan seni dumasar sawatara ahli anu nénjo tina sudut pandangna sewang-sewangan.[rujukan?] Tapi tina ayana rupa-rupa wangenan seni jeung sudut pandang anu béda- béda téh, ngajadikeun seni leuwih éndah.[rujukan?] Sabab, ku ayana wangenan seni anu béda ieu nyirikeun yén para ahli leuwih ngamahaman kana hakékat seni.[rujukan?] Hal ieu bakal ngarojong lobana mangpaat tina seni atawa kasenian, nu ahirna seni téh lain ngan ukur jadi media panghibur wungkul. [1]

Dihandap ieu mangrupa pamadegan wangenan seni dumasar sawatara ahli :

1.Schopernhauer Nilik kana sudut pandang musik, seni mangrupa prosés nyiptakeun wangun anu gumbira nepi ka sakabéh jalma téh mikaresep kana kasenian musik, sabab sanajan seni musik mangrupa seni abstrak tapi musik ogé mangrupa bagian tina kasenian.[rujukan?]

2.Ki Hajar Dewantara Sakabéh aktivitas jeung tindakan manusa anu muncul ti hirup jeung perasaanana sarta miboga sipat kaéndahan nepi ka mampuh ngagerakeun perasaan jeung jiwana.[rujukan?]

3.Alexander baum Garton Seni mangrupa hiji kaéndahan jeung miboga udagan positifa anu mampuh ngajadikeun penikmat seni téh ngarasa bagja.[rujukan?]

Wangun Seni[édit | édit sumber]

Kasenian téh kabagi jadi opat cabang anu utama, nya éta :

1.Seni Musik Seni musik nya éta seni anu ngamangpaatkeun media sora boh sora manusa atawa sota pakakas seni anu nimbulkeun “bunyi” atawa sora.[rujukan?]

2.Seni Gerak Wangenan gerak didieu nya éta gerakan anu miboga irama anu jelas jeung teratur sarta nimbulkeun kaéndahan anu komposisi.[rujukan?] Komponén penting dina seni gerak nya éta irama, gerak, ekspresi jeung penghayatan.[rujukan?] Kaopat hal éta mangrupa hal penting sangkan gerakan bisa disebut éndah. Seni gerak diantarana téh nya éta seni tari.[rujukan?]

3.Seni Drama Dina seni drama ampir sarua jeung sei gerak mung dina seni drama mah ngalakukeun gerak anu moboga maksud atawa acting. Conto seni drama nya éta pantomim.[rujukan?]

4.Seni Rupa Mangrupa salasahiji cabang seni anu ngawujud anu bisa ditempo sacara langsung.[rujukan?] Seni rupa sering disebut hiji réfleksi batin sarta pangalaman éstetis nu ditepikeun ngaliwatan media garis, warna volume, sarta komposisi gelap- terang. Contona baé seni mahat patung, seni lukis jeung seni ukir.[rujukan?]

Mangpaat Seni[édit | édit sumber]

Dina mangpaatna, seni kabagi jadi dua mangpaat nya éta :

1.Pikeun dirina sorangan Dina kaitanana seni méré peran dina nyiptakeun peradaban manusa.[rujukan?] Lian ti éta seni ogé bisa ngébréhkeun unsur emosional nu nyiptana sacara positif.[rujukan?]

2.Pikeun sosial atawa jalma lian Diwidang sosial seni bisa méré warna dina sagala aspek kahirupan.[rujukan?] Ngaliwatan seni urang bisa nepikeun pesan- pesan kaagamaan jeung moral ka papada jalma. Ngaliwatan seni ogé urang bisa nepikeun pesan budi pekerti pikeun nunjang prosés pangajaran.[rujukan?]

Catetan[édit | édit sumber]

Nulis.jpg

Tempo ogé[édit | édit sumber]