Lompat ke isi

Warta

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Koran Salaku Media Warta

Warta nyaéta carita atawa katerangan kajadian atawa kajadian anu anyar kénéh[1]. Warta téh mangrupa laporan, karangan, atawa informasi ngeunaan hiji kajadian kiwari atawa aktual[2]. Hiji kajadian bisa disebut warta lamun geus disiarkeun, dilaporkeun atawa dibéwarakeun[2]. Warta dina média citak bisa ditempo dina koran, tabloid, atawa majalah[2].[3]

Struktur Warta[édit | édit sumber]

Struktur warta téh kabagi jadi opat bagian, nyaéta judul, bubuka, waruga warta, jeung pamungkas warta.

Judul (headline), mangrupa titel, label, merek, atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. Gunana pikeun ngahudang rasa panasaran anu maca kana pasualan anu ditepikeun dina warta. Judul mangrupa slogan anu midangkeun topik dina wangun anu leuwih narik ati. Judul kudu écés jeung singget sarta luyu tur nyuluran sagemblengna eusi warta.

Bubuka (lead/intro), mangrupa alinéa atawa   paragraf awal anu aya handapeun judul (headline). Nyieun lead ogé kudu alus, lantaran nu maca kudu matak kapincut atawa kataji.

Waruga warta (Tubuh warta; events), mangrupa eusi atawa inti warta. Eusi warta ilaharna mangrupa jawaban kana lima pananya (5W + 1 H) ngeunaan warta. Dina waruga warta didadarkeun (1) kajadian, (2) karakteristik, (3) waktu jeung tempat kajadian, (4) saha anu kalibet dina kajadian anu dilaporkeun.

Pamungkas warta (end) mangrupa alinea atawa paragraf ahir minangka omongan langsung (direct speech) pikeun mungkas warta.


Média warta[édit | édit sumber]

Média-média anu biasa nepikeun warta nyaéta[4].

  1. Media citak: koran, majalah, jeung sajabana. Media ieu saé pisan dipaké ku pamiarsa anu hayang nyaho kajadian sacara jéntré tur bisa didokméntasikeun liwat media cetak[4].
  2. Média éléktronik: televisi, radio, jeung sajabana. Media ieu pohara efektifna dina nyebarkeun warta, sabab loba masarakat anu teu resep maca jeung teu tiasa ningal sumber kajadian. Lamun siaran warta ngaliwatan média ieu, sok loba anu raresepeun, bisa nyokot conto "lamun urang asik ningali hiji program anu dipikaresep ujug-ujug dieureunkeun jeung di hadirkeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di sabudeureun urang"[4].

Dicutat tina[édit | édit sumber]

  1. (id)Berita (diakses 9 Juli 2015)
  2. a b c (id)Pengertian Berita dan Unsur-unsur Berita Archived 2015-08-11 di Wayback Machine
  3. Rigg, Jonathan (1862). A Dictionary of the Sunda Language of JavaRigg. Universitas Harvard: Lange. p. 530.  Disungsi 28 Mei 2024
  4. a b c (id)Berita Archived 2015-07-19 di Wayback Machine (diakses 9 Juli 2015)