Puisi sunda

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsi

Puisi nya éta karangan anu basana dirajit pinuh ku wirahma, kauger ku wangun jeung diksi, ungkara kalimahna henteu lancaran atawa cara basa sapéopoé.[1] Puisi Sunda dina wangun heubeul aya : (1) Nungawujud carita, hartina teksna dina wangun puisi tapi eusina ngawujud carita, naratif, saperti pantun jeung wawacan sedengken (2) Teu ngawujudna carita nya éta Mantra ngawengku Rajah, Singlar, Asihan, Jampé, Jangjawokan, jeung Ajian, Sisindiran ngawengku Paparikan, Rarakitan, jeung Wawangsalan, Kakawihan, Sair ngawengku Pupujian jeung Sawér, pamungkas Pupuh anu ngawengku Dangding jeung Guguritan.[1]

Conto Puisi Sunda[édit | sunting sumber]

ngudag-ngudag mangsa jeung rasa
Hirup teh tunggara
upama tresna kalid sulaya
Hirup teh seuneu
nu ngaduruk lulurung sukma
Hirup teh ibadah
rela ihlas ngumawula
Hirup teh aci-acining:
Bagja!
         Kénging
  hiji lalaki nyangcang parahu di basisir bulan
  Geus jauh lalakonna
  Manéhna pamayang terahing bumi
  Hiji lalaki nincak latar emas tanah bulan
  Geus panceg haténa
  Demi asih nu sumirat ka bumi
  Ku manéhna baris ditigas singsakur gulang-guling
  Nu ngajagang ngahalangan jalan
  Demi asih urang ka bumi
  Nini Antéh
  Hamo teurak sagala supata
  Urang sorot bumi jeung bulan ku Sajatining Cahaya
  Keur ngaberesihan reueuk-reueuk wasangka
  Nu nyangcang parahu di basisir
  Lain nu musapir
  Moal nyingkir ku pangusir

Tingal Ogé[édit | sunting sumber]

Rujukan[édit | sunting sumber]

 1. a b (id)Retty Isnendes. Panyawangan Sastra. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI. Bandung 2009.
 2. (id)Ano Karsana Spk. Lir Cahaya Nyorot Eunteung. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI : Sonagar Press. Bandung 2008.


Nulis.jpg