Ambiguitas

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Ambiguitas atawa ketaksaan nyaéta unit gramatikal dina wangun frasa atawa kalimah anu miboga sababaraha harti atawa dua harti anu lumangsung balukar tina interprétasi struktur gramatikal anu béda.[1] Dina basa lisan ieu interpretasi ganda moal lumangsung sabab struktur gramatikal anu diomongkeun bakal kabantuan ku unsur intonasi. [2] Kecap ambiguitas mangrupa kecap serepan tina basa Inggris nyaéta ambiguity, anu hartina konstruksi anu bisa dihartikeun leuwih ti hiji harti. [3]

Ilustrasi Hileud yasana Sir John Tenniel pikeun Petualangan Alice di Wonderland Lewis Carroll kasohor ku tokoh sentral anu ambigu. Sirah tiasa dina bentuk raray lalaki anu irungna mancung jeung hulu hileud. [4]

Alesan[édit | édit sumber]

Aya sababaraha faktor anu mangaruhan lumangsungna ambiguitas dina beungkeutan gramatikal.

 • Euweuhna konjungsi atawa preposisi . [5]
 • Urutan unsur méngpar tina urutan biasa. [5]
 • Intonasi anu béda. [5]
 • Pamakéan kecap polisemi . [6]
 • Struktur kalimah anu teu merenah. [6]

Ciri[édit | édit sumber]

Satuan gramatikal anu ngalaman ambiguitas mibanda ciri-ciri ieu di handap.

 • Kecap-kecap anu digunakeun dina ngawangun beungkeutan gramatikal anu mibanda sababaraha harti atawa leuwih tina hiji harti.
 • Beungkeutan gramatikal nu disusun téh hésé ditafsirkeun atawa ngabingungkeun nu maca lantaran teu gampang kaharti.
 • Nngabalukarkeun ragu atawa bisa nyababkeun salah paham pikeun pamaca anu nyobaan maham eusi bacaan. [7]

Wanda[édit | édit sumber]

Dumasar kana beungkeutan gramatikal nu ngawangunna, ambiguitas dibagi tilu kalawan wincikan ieu di handap.

 • Ambiguitas fonétik aya lantaran sora-sora basa anu bisa diucapkeun téh pacampur. Ieu wanda kabentuk nalika kecap atawa kalimah diucapkeun gancang teuing, hasilna hartina kirang ngayakinkeun. Ambiguitas fonétik lumangsung nalika aya sasaruaan sora kecap nalika diucapkeun. [6]
 • Ambiguitas gramatikal lumangsung salila prosés ngawangun dina tataran morfologi ( morfém jeung kecap) jeung sintaksis (frasa, klausa, kalimah). Dina urutan morfologis, ambiguitas ngabalukarkeun parobahan harti. Lian ti éta, dina tataran sintaksis, ambiguitas muncul dina frasa, klausa, jeung kalimah anu ngandung harti leuwih ti hiji nalika digabungkeun. [8]
 • Ambiguitas léksikal ngawengku polivalénsi, wates-wates harti kecap anu teu jelas, jeung pamakéan basa figuratif. Ieu ambiguitas ngabalukarkeun harti téks lengkep béda gumantung kana konteks kalimah. Ambiguitas léksikal mindeng dipaké pikeun nyieun kecap bisa ditingali tina dua sisi, nyaéta polisémi jeung homonim . [8]

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. "Arti kata ketaksaan". KBBI Daring. Diakses tanggal 02 Oktober 2022. 
 2. Nugraheni, Aninditya Sri (2019). Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif (dalam Indonesian). Jakarta: Prenada Media. p. 65. ISBN 978-602-422-807-1. 
 3. Sendari, Anugerah Ayu (2020-12-30). "Ambigu adalah Tata Bahasa dengan Beragam Makna, Ketahui Jenis-Jenisnya" (dalam bahasa id). Liputan6.com. https://hot.liputan6.com/read/4445459/ambigu-adalah-tata-bahasa-dengan-beragam-makna-ketahui-jenis-jenisnya. Diakses pada 2021-12-03 
 4. Carroll, Lewis. (1966). The Nursery "Alice". Dover Publications: Amerika Serikat. Hlm. 27.
 5. a b c Tantawi, Isma (2019). Bahasa Akademik Indonesia: Strategi Meneliti dan Menulis (dalam Indonesian). Jakarta: Prenada Media. p. 18. ISBN 978-623-218-162-5. 
 6. a b c Trismanto (2018). "AMBIGUITAS DALAM BAHASA INDONESIA". Bangun Rekaprima 4 (1): 43. ISSN 25413899. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/bangun_rekaprima/article/download/1118/893. 
 7. Hardiansyah, Ridwan (2021-07-19). "Apa Itu Kalimat Ambigu dan Ciri-ciri Kalimat Ambigu" (dalam bahasa id). Tribunnews.com. https://lampung.tribunnews.com/2021/07/19/apa-itu-kalimat-ambigu-dan-ciri-ciri-kalimat-ambigu. Diakses pada 2021-12-03 
 8. a b Azizah, Kurnia (2021-09-04). "Ambigu Adalah Kondisi Bermakna Lebih dari Satu, Pahami Contoh dan Jenisnya" (dalam bahasa id). Merdeka.com. https://www.merdeka.com/trending/ambigu-adalah-kondisi-bermakna-lebih-dari-satu-pahami-contoh-dan-jenisnya-kln.html. Diakses pada 2021-12-03