Anting Perak

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Anting Perak téh buku antologi nu ngamuat carita pondok ti sawatara pangarang, boh pangarang Sunda, boh pangarang deungeun anu karyana geus ditarjamahkeun kana basa Sunda.[1]

Deskripsi Buku[édit | édit sumber]

Mimiti medal dina taun 1966,ku Penerbit Sargani & Co, kandelna 116 kaca, sarta ngamuat 6 carita pondok asli jeung 3 carita pondok tarjamahan.[1] Ieu antologi téh mangrupa seri buku antologi carita pondok nu munggaran pedalan éta penerbit.[1] Sapandeurieunana medal buku kadua maké judul Demi Pasukan jeung nu katiluna judulna Carecet Sulam.[1]Anting Perak téh dipilih jeung dipeting ku hiji tim redaksi nyaéta: Saini KM, Enoch Atmadibrata,jeung Djadja Sargani.[2] Dina milihna téh estuning maké ukuran pangaresep bae,demi carita pondok nu dipilih asalna kungsi dimuat dina sawatara majalah basa Sunda saperti majalah Mangle, Majalah Sunda,jeung sajabana.[1]

Eusina[édit | édit sumber]

  1. Tamu ti Birma karya Saini KM
  2. Kiai Moderen karya S.A. Hikmat
  3. Balebat Harepan karya AHS Armin Asdi
  4. Anting Perak karya Naneng Daningsih
  5. Kumbakarna karya Saleh Danasasmita
  6. Dehem karya Wahyu Wibisana.[2]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e Rusyana,Yus.Ensiklopedi Sastra Sunda.Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.Jakarta 1986.kaca 8
  2. a b Saini KM,spk.Anting Perak.Sargani & Co.Bandung 1966