Baranangsiang (majalah)

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
(dialihkeun ti Baranangsiang)

Baranangsiang nyaéta salah sahiji majalah basa Sunda anu medal di Bogor dina taun 1964.[1]

Profil[édit | édit sumber]

Majalah Baranangsiang dipedalkeun ku Yayasan Kabudayaan Baranangsiang, mimiti medal 3 bulan sakali, saterusna jadi majalah bulanan.[2] Panangkes ieu majalah nyaéta R.Oeton Moechtar, girang rumpakana ku M. Saleh Danasasmita, ari Dewan Redaksina nyaéta Surya Saputra (Pa Sursa), Moechtar Kala (Rakéan Minda Kalangan), M. Kurdi Djunaedi, jeung Wahyu Wibisana.[3] Ieu majalah mangrupa majalah panglipur anu ngutamakeun ngamumulé ajen-inajen kabudayaan heubeul titinggal karuhun Sunda, ku kituna, najan sifatna panglipur tapi ari jero-jerona mah réa ngamuat hasil ulikan kabudayaan jeung lalakon-lalakon heubeul mangrupa carita pantun atawa babad,upamana lalakon tina Pantun Bogor jeung Pantun Baduy.[3]

Pindah ka Bandung[édit | édit sumber]

Sabada medal tilu taun di Bogor, nincak taun ka opat, taun 1968 rédaksina dipindahkeun ka Bandung, atuh girang rumpaka katut rumpakana ogé robah, Girang rumpaka versi Bandung dicepeng ku Ir. Sukanda Kartasasmita.[3] Ukuran format majalah Baranangsiang versi Bandung mimitina mah format ukuran buku ukuran 21,5 x 14,5 cm.[4] Lian ti midangkeun rubrik-rubrik maneuh saperti rohangan agama, carita wayang, kawih Sunda, guguritan, jsb. ka béhdieunakeun mah ditambahan ku rubrik carita pondok katut karangan-karangan basan paelmuan, basa, sastra,katut budaya Sunda liana.[3] Keur meujeuhna nanjung mah, oplah ieu majalah kungsi ngalaman nyitak nepi ka 10.000 eksemplar,kawilang oplah nu rongkah keur ukuran majalah jaman harita mah.[3] Nincak taun ka-II rengrengan redaksi robah deui, Ir. Sukanda Kartasasmita henteu kalebet,diganti ku nu séjén.[4]

Réngréngan Rédaksi[édit | édit sumber]

 • Pupuhu: Ny. E. Rochamina Sudarmika
 • Pangaping: R.Oeton Moechtar sareng Samsa Sasmitadimadja,SH.
 • Panangkes: Saleh Danasasmita
 • Girang Rumpaka: Drs. Yus Rusyana
 • Jurupair: Tjandrahajat, S.A. Hikmat, sareng Rakean Minda Kalangan
 • Juru Gambar: Onong Nugraha sareng Hery S
 • Candoli: Moh. Sidik sareng H. Hamzah.
 • Alamat redaksi: Jl. Buahbatu 45 Bandung sareng di Jl. Dewi Sartika 64 Bogor.
 • Format: majalah,ukuran 26,5 x 19 cm
 • Katerangan: di handapeun ngaran Baranangsiang dina jilidna maké tambahan moto Kaweruhing Rasa Kusumaning Budi.
 • Oplah: 15.000 eksemplr.[4]

Rubrikasi[édit | édit sumber]

 1. Pangjajap
 2. Reportase
 3. Artikel Seni Budaya
 4. Elmu Pangaweruh
 5. Carita Pondok
 6. Carita Pondok Tarjamahan
 7. Sajak
 8. Juru Dapur
 9. Dangding
 10. Artikel Tatanen
 11. Carita Wayang
 12. Rohangan Wanoja
 13. Pawayangan
 14. Kapiasem (Pangalaman Pikalucueun)
 15. Carita Nyambung
 16. Carita Tareh Nabi
 17. Rohangan Agama
 18. Fotografi

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. Kartini,Tini,spk.Biografi dan Karya Sasatrawan Sunda Masa 1945-1965.Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonésia dan Daerah Depdikbud.Bandung1978.kaca 26
 2. Rusyana, Yus,spk. Ensiklopedi Sastra Sunda. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.Jakarta 1986. Kaca 10
 3. a b c d e Salah ngutip: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama ensiklopedi 1
 4. a b c Madjalah Basa Sunda Baranangsiang No 9 Taun ka-I/1968.kaca 2

Tingali[édit | édit sumber]