Candra (majalah)

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Candra, aslina mah ditulis maké ejahan heubeul Tjandra, nyaéta salah sahiji majalah bulanan anu terbit di Bogor dina taun 1954.[1]

Sajarahna[édit | édit sumber]

Nomer nu munggaran maké titimangsa bulan Méi 1954. Di handapeun ngaran majalah diembohan ku katerangan Majalah Bulanan Roman Sunda Populer. Kecap roman dina katerangan jilid henteu nuduhkeun roman nu mangrupa carita panjang sabangsa novel, tapi leuwih deukeut kana maksud carita pondok. Pingpinan umum atawa istilahna Pangasuh dicepeng ku S. Eeng Natadipura, ari redaksina diaping ku M.A. Salmun. Dina nomer edisi munggaran,pingpinan umum nembrakkeun yén eusi majalah moal pipilueun kana masala-masalah atawa urusan pulitik, tapi ngan wungkul seja ngalilipur nu maca ku mangrupa bacaan carios-carios pondok roman nu luyu jeung kaayaan jaman harita. Lian ti eta, dimuat ogé carita wayang, lulucon-lulucon pondok, anu maksudna estuning ngan keur panglipur wungkul. Tapi enggoning kitu lain hartina henteu merhatikeun ajen-inajen carita, tetep éta ogé diperhatikeun dina raraga ngamumulé basa, sastra,katut budaya Sunda. M.A. Salmun salaku pangaping redaksi nembrakkeun yén dipakéna ngaran Candra téh ngandung ma’na perlambang pikeun nyaangan kahirupan, lain rek nambah-nambah kaayaan harengheng, balukar tina kaayaan pulitik jaman harita. Demi karangan-karangan anu dimuatna umumna mangrupa karya kréatif (carios) sanes bahasan-bahasan atawa artikel paelmuan. Dina nomer-nomer ka hareupna,lian ti ngamuat carita pondok jeung carita nyambung téh ogé dimuat sajak, guguritan, jeung carita drama. Dina mangsa-mangsa awal terbit, ieu majalah kungsi ngayakeun pasanggiri nulis carita pondok, tapi kurang meunang pangbagéa ti para pangarang, utamana mah réa karangan anu kurang nyumponan sarat, nepi ka kudu diperpanjang waktu daftarna.[2]


Nulis.jpgRujukan[édit | édit sumber]

  1. (en)Kartini,Tini,spk.Biografi dan Karya Sasatrawan Sunda Masa 1945-1965.Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Depdikbud.Bandung1978.kaca 274-275
  2. Rusyana, Yus,spk. Ensiklopedi Sastra Sunda. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.Jakarta 1986. Kaca 20