Pada

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Pada téh nyaéta beungkeutan rakitan pupuh nu diwangun ku sababaraha padalisan, unggal padalisan ilahama ditulis sajajar-sajajar.[1] Pada unggal pupuh béda-béda, boh nilik jumlah padalisanana nilik réana engang dina saban padalisan, boh nilik sorana (vokal) dina engang panungtung unggal padalisan. Unggal pupuh miboga patokan nu geus tangtu. Guguritan umumna diwangun ukur ku sababaraha pada atawa puluhan pada, ari wawacan biasana diwangun ku ratusan pada sabab panjang ngalalakon (naratif).[1]

Conto[édit | édit sumber]

Ieu di handap conto tilu pada pupuh maskumambang, dipetik tina guguritan Sasambatna Domba Adu karangan A. Djajasasmita anu dimuat dina Volksalmanak Sunda taun 1926.[1]

Duh manusa mana kaniaya teuing
teu aya rasrasan
abong ka mahluk nu laip
nyiksa henteu jeung aturan
Hulu abdi karaosna langkung nyeri
tulang asa bejad
tanduk mah pon kitu deui
taya raoskeuneunana
Na dikinten abdi moal ngaraos nyeri
Pédah kabiasaanana
tapi waktosna abdi
ngan bakating kumawula

Dumasar kana wangunna, atawa rakitanana, aya hadéna upama istilah pada dipaké keur bait (Basa Indonesia) atawa couplet (Basa Inggris) puisi Sunda umumna, lain keur pupuh wungkul.[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. ISBN 9786027785786.