Serat Kanayagan

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Serat kanayagan nyaéta sistim nuliskeun karawitan, boh sekar, boh gending, dina paélmuan musik umum disebut notasi.[1] Anapon serat kanayagan dipikawanoh ogé minangka titi laras.[1] Serat ngandung harti tulisan, dina hal ieu tulisan seni swara, mangrupa titi laras sagemblengna.[2] Kanayagan, jangkar kecapna nayaga ngandung harti nabeuh/ ngagending.[2] Parabot ngagending disebutna waditra.[2]

Fungsi Serat Kanayagan[édit | édit sumber]

  1. Dokuméntasi dina wangun tinulis boh lagu boh gending;[1]
  2. Sangkan leuwih gampang dina prosés diajar-ngajar karawitan;[1]
  3. Sangkan gampang dina prosés nyiptakeun atawa nyusun karya karawitan;[1]
  4. Mangrupa obyék panalungtikan anu aya hubunganana jeung karya karawitan, bohkarya-karya jaman baheula, boh karya-karya kiwari.[1]

Purwaswara jeung Murdaswara[édit | édit sumber]

purwa swara ngandung harti asal swara atawa anu mibanda sora asal/ mimiti, maksudna sora jelema.[2] Murdaswara teu mibanda sora, ukur mangrupa lambang swara anu bisa pindah-pindah.[2] Purwaswara ditulis ku aksara Latén kapital, sedengkeun murdaswara ditulis ku angka ti angka 1 tepi ka 5.[2]

Serat Kanayagan Da-Mi-Na-Ti-La[édit | édit sumber]

Serat Kanayagan da-mi-na-ti-la diciptakeun ku R. Mahyar Angga Kusumadinata dina taun 1924.[1] Da-mi-na-ti-la téh wancahan tina “Ada minangka pranataning laras” nu hartina gunakeun ieu saméméh aya nu anyar.[1] Lambang nada serat kanayagan da-mi-na-ti-la nyaéta

Serat Kanayagan Lagu RAF karangan Nano S. dipaké ilustrasi jilid buku otobiografi RAF
Angka Dibaca
1 Da
2 Mi
3 Na
4 Ti
5 La

[1]

Aya ogé nada-nada seselan:

Angka Dibaca
3- Ni
5+ Leu

[1]

Nada-nada seselan aya dina laras pélog jeung Madenda.[1] Aya deui lambang nada pikeun nuduhkeun nada poko, dicokot tina istilah buhun (heubeul)[1]:

Ngaran Nada Diwancah
Barang/ Tugu B/ T[1]
Loloran L[1]
Panelu P[1]
Galimer G[1]
Singgul S[1]

Lian ti lambang nada, aya tanda titik (.), tanda enol (0), garis nada, garis matra, tanda rajék (ulang), jeung tanda ligatura.[1]

Catetan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Setiawan, Iik jeung Ismet Ruhimat. 1996. Seni Karawitan untuk Murid SLTP Kelas 1.Bandung: Geger Sunten.
  2. a b c d e f Supriatna, E. Nani. 2001. Tembang Kanayagan. Cianjur: Sanggar Seni Gentra gending Wirahmasari