Sumpah Pemuda

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Peserta Kongres Pemuda II

Sumpah Pemuda mangrupa bukti otentik yén dina tanggal 28 Oktober 1928 ayana Bangsa Indonésia.[1] Kaayaan dikaniaya jadi kasang tukang pikeun ngarojong pamuda nalika éta pikeun ngangkat harkat artabat hirup urang Indonésia.[1] Rumusan Sumpah Pemuda ditulis ku Moehammad Yamin dina salambar kertas nalika Mr. Sunario jadi ppikeun biantara dina bagéan ahir kongrés.[1] Mimitina sumpah kasebut téh dibacakeun ku Soegondo anu satuluyna dijelaskeun ku Yamin.[1]

Eusi[édit | édit sumber]

Sumpah Pemuda vérsi orisinal[2]:

Pertama
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.[2]
Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.[2]
Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.[2]

Sumpah Pemuda versi éjaan anu geus disampurnakeun :

Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.[2]
Kedua
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.[2]
Ketiga
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.[2]

71 Pengikrar Sumpah Pemuda[édit | édit sumber]

Pupuhu : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil  : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Girang serat : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Juru simpen : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :
Abdul Muthalib Sangadji
Purnama Wulan
Abdul Rachman
Raden Soeharto
Abu Hanifah
Raden Soekamso
Adnan Kapau Gani
Ramelan
Amir (Dienaren van Indie)
Saerun (Keng Po)
Anta Permana
Sahardjo
Anwari
Sarbini
Arnold Manonutu
Sarmidi Mangunsarkoro
Assaat
Sartono
Bahder Djohan
S.M. Kartosoewirjo
Dali
Setiawan
Darsa
Sigit (Indonesische Studieclub)
Dien Pantouw
Siti Sundari
Djuanda
Sjahpuddin Latif
Dr.Pijper
Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken)
Emma Puradiredja
Soejono Djoenoed Poeponegoro
Halim
R.M. Djoko Marsaid
Hamami
Soekamto
Jo Tumbuhan
Soekmono
Joesoepadi
Soekowati (Volksraad)
Jos Masdani
Soemanang
Kadir
Soemarto
Karto Menggolo
Soenario (PAPI & INPO)
Kasman Singodimedjo
Soerjadi
Koentjoro Poerbopranoto
Soewadji Prawirohardjo
Martakusuma
Soewirjo
Masmoen Rasid
Soeworo
Mohammad Ali Hanafiah
Suhara
Mohammad Nazif
Sujono (Volksraad)
Mohammad Roem
Sulaeman
Mohammad Tabrani
Suwarni
Mohammad Tamzil
Tjahija
Muhidin (Pasundan)
Van der Plaas (Pemerintah Belanda)
Mukarno
Wilopo
Muwardi
Wage Rudolf Soepratman
Nona Tumbel

Gedong[édit | édit sumber]

Bangunan di Jalan Kramat Raya 106, tempat dibacakeunna Sumpah Pemuda, nya éta asrama Sie Kok Liong [3] Gedong Kramat 106 pernah dipugar Pemda DKI Jakarta 3 April-20 Méi 1973 jeung diresmikeun Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dina tanggal 20 Méi 1973 jadi Gedong Sumpah Pemuda.[3] Gedong ieu diresmikeun deui ku Presidén Soeharto dina tanggal 20 Méi 1974.[3] Baheulana gedong Sumpah Pemuda pernah dikongkolahkeun ku Pémda DKI Jakarta, anu ayeuna dikongkolakeun ku Kamentrian Kabudayaan jeung Pariwisata.[4]

Catetan[édit | édit sumber]

  1. a b c d "Secarik Kertas untuk Indonesia". Majalah Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 Désémber 2011. Diakses tanggal 27 Oktober 2008. 
  2. a b c d e f g "SOEMPAH PEMOEDA". Diakses tanggal 24 Novémber 2011. 
  3. a b c "Gedung Sumpah Pemuda dan Sie Kok Liong". Suara Pembaruan. Diakses tanggal 24 Novémber 2011.  Archived 2007-10-27 di Wayback Machine
  4. "Museum Sumpah Pemuda Bekas Kos, Pemersatu Bangsa". Diakses tanggal 24 Novémber 2011.  Archived 2011-10-19 di Wayback Machine