Lompat ke isi

Wikipedia:Katangtuan anu disaderhanakeun

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Prinsip Dadasar Wikipédia
Pancapilar Prinsip dadasar proyék Katangtuan anu disaderhanakeun Daptar kawijakan jeung tetekon Kedalan pangadeg
Dasar-dasar Wikipédia Ringkesan konpénsi Wikipédia Daptar lengkep kawijakan resmi Prinsip Yayasan Wikimédia Sajarah Munggaran
Citakan:Pedoman

Citakan:Dasar

Wikipédia mangrupa hiji prosés nu tuluy tumuluy tanpa ahir. Sagala rupa nu ditulis ku Anjeun bakal aya salila mangabad-abad. Malah lamun Anjeun mupus artikel ogé bakal karékam, nepi ka naon-naon waé nu dipilampah ku Anjeun bakal jadi bagéan tina Wikipédia salilana. Tapi tong hariwang! Salila ngédit, Anjeun kudu inget kana sawatara hal nu didadarkeun di handap ieu sangkan kontribusi Anjeun éféktif.

Udagan utama Wikipédia nyaéta sangkan bisa nyiptakeun énsiklopédia nu miboga kualitas luhung sarta rata-rata kacana mangrupa artikel énsiklopédia. Tapi lantaran can aya struktur kawijakan nu ngatur kualitas unggal artikel, komunitas Wikipédia nyieun sarta ngamekarkeun aturan, prosedur, jeung cara ngajén nu bakal tuluy robah luyu jeung kamajuan jaman. Sawatara aturan jeung cara ngajén aya nu sipatna informal. Anjeun bakal diajar tina niténan, nanya, atawa dibéré nyaho ku anggota nu lainna. Sawatara aturan lainna aya ogé nu sipatna formal (judul kacana bakal dipiheulaan ku kecap Wikipédia, siga ieu kaca). Aya sababaraha aturan Wikipédia nu sipatna penting. Aturan-aturan ieu lolobana mah mangrupa hasil tina silih surti jeung silih ajénan antar anggota kana kumaha prosedur Wikipédia jeung naon-naon waé nu kudu dihontal ku Wikipédia. Ieu aturan-aturan téh bakal mantuan urang dina nyingkahan atawa méréskeun konflik ngeunaan eusi artikel, ogé bakal ngaping usaha urang dina raraga ngaronjatkeun kualitas artikel.

Lamun Anjeun nuturkeun aturan nu geus ditangtukeun, Anjeun bakal dipikahormat ku anggota-anggota nu lainna. Sairing jeung nambahna pangalaman, Anjeun bakal diajar ngeunaan sababaraha padoman tambahan ngeunaan pemformatan, cara nyieun tutumbu; subjudul; béréndélan; rujukan, jeung lain sajabana ku cara nu leuwih gampang. Tapi teu kudu dijieun ringrang lamun mimiti jadi anggota, Anjeun can ngarti jeung can bisa kumaha carana kontribusi dina Wikipédia. Anggota nu lainna bakal mantuan Anjeun ngoméan éditan Anjeun. Sairing lajuning waktu, Anjeun bakal diajar leuwih jero perkara kumaha carana sangkan bisa jadi saurang énsiklopédis.

Euweuh aturan nu beurat, iwal ti padoman nu bisa dituturkeun ku Anjeun. Anjeun bisa waé manggihan anggota nu henteu gugon kana padoman-padoman nu geus ditangtukeun, tapi masih bisa ditarima dumasar kawijakan Wikipédia. Padoman kudu soméah bakal lumaku dina situasi nu siga kieu. Loba anggota anyar nu dibéré informasi alus sarta miboga maksud hadé, bakal ngédit babarengan sarta néangan jalan jeung bongbolongan nu hadé pikeun ngaronjatkeun kualitas hiji artikel.


Tetekon nulis artikel nu miboga kualitas[édit sumber]

Pemastian[édit sumber]

Eusi dina unggal artikel kudu kungsi dipublikasikeun ku sumber nu beunang dipercaya. Para éditor nu nambahkeun informasi anyar kana hiji artikel kudu nyebutkeun sumber nu bisa dipercaya pikeun éta informasi. Lamun henteu, informasi éta bisa dipupus ku saha waé. Nyebutkeun sumber rujukan mangrupa kawajiban sing saha baé nu hayang nambahkeun hiji informasi dina Wikipédia.

Lain asli panalungtikan[édit sumber]

Eusi artikel teu meunang mangrupa alesan, konsép, data, pamikiran, tiori-tiori nu can kungsi dipublikasikeun saméméhna. Lewih jero deui, eusi artikel teu meunang mangrupa analisa atawa sintésa nu anyar atawa can bisa dibuktikeun bener henteuna.

Paripolah nu aman[édit sumber]

Padoman-padoman ieu di handap mangrupa paripolah nu sopan nyaéta kumpulan aturan ngeunaan kaamanan. Tuturkeun ieu padoman-padoman paripolah sangkan Anjeun teu ngarandapan masalah salila ngédit di Wikipédia.

Tong asa-asa![édit sumber]

Tong asa-asa dina ngédit artikel. Sok waé, ieu mangrupa wiki!
Dorong sakabéh jalma pikeun ngédit kaasup maranéhanana nu teu sapamikiran jeung Anjeun sangkan tong asa-asa!

Kudu sopan[édit sumber]

Anjeun kudu sopan ka tiap jalma dina unggal waktu jeung kasempetan.

Antepkeun sakabéh aturan[édit sumber]

Lamun hiji aturan ngahalangan Anjeun pikeun ngaropéa atawa ngaronjatkeun Wikipédia, mangka: Tong diwaro!

Lamun teu pati yakin, sawalakeun dina kaca sawala[édit sumber]

Silih hormat nyaéta tetekon dasar tarékah dina Wikipédia jeung sanajan unggal jalma mikanyaho yén tulisan maranéhanana bisa waé diédit bari teu dibéré béja heula, alusna mah dadarkeun ogé alesan ngeunaan éditanna anu loba pisan komona mah, sangkan bisa dipicangkem kunu nulis. Saumpamana anjeun nyawalakeun heula dina kaca sawala (atawa obrolan) saméméh ngéditna, Anjeun tangtuna bakal meunang konsénsus leuwih gancang tur leuwih nyugemakeun.

Tingkesan éditan[édit sumber]

Katerangan nu jelas jeung transparan bakal dihargaan pisan sacara universal. Para pamaké nu lainna perlu ngarti kana naon-naon nu ditulis ku Anjeun. Nyieun tingkesan bakal ngabantuan Anjeun dina maham eusi artikel nu geus ditulis. Tuliskeun naon nu dirobah ku Anjeun jeung kunaon Anjeun ngarobahna. Lamun éta katerangan panjang teuing, tuliskeun waé dina kaca sawala. Lantaran prinsip dasar Wikipedia méré ijin ka saha waé pikeun ngédit, mangka loba pisan parobahan nu kudu diimeutan. Tingkesan éditan bakal ngagampangkeun Anjeun dina ngédit artikel.

Kudu boga niat hadé[édit sumber]

Urang kudu boga anggapan yén tiap jalma nu aya dina Wikipédia mangrupa pamikir rasional nu babarengan hayang méré kontribusi sacara positif.

Tong malikkeun éditan iwal ku niat hadé[édit sumber]

Malikkeun éditan kadang sok maksakeun pisan. Lantaran éta aya kawijakan aturan tilu kali balikan. Tong mindeng malikeun éditan iwal ti malikeun vandalisme saperti (seperti "LALALALAL*&*@@THIS_SUX0RZsammygoo", atawa aya nu ngarobah "4+5=9" jadi "4+5=30"). Lamun Anjeun henteu bisa narima hiji éditan, balikkeun deui ku cara nyieun tingkesan éditan saperti "(rv) Kuring henteu sapuk. Tingali kateranganana dina kaca sawala " tuluy tuliskeun alesan kunaon pangna Anjeun henteu sapuk dina kaca sawalana.

Anjeun kudu soméah[édit sumber]

Anjeun kudu gedé haté dina narima sagala saran ti pamaké lain jeung gaya jalma lain. Anjeun ogé kudu sopan sarta jujur.

Tanda tangan[édit sumber]

Anjeun kudu nanda tangan dina unggal koméntar/sawangan/talatah dina kaca sawala (obrolan), tapi tong neundeun éta tanda tangan dina artikel utama. Cara nanda tangan nyaéta ku cara maké tanda ~~~~ nu sacara otomatis ngahasilkeun ngaran pamaké Anjeun jeung katerangan waktuna.

Gunakeun tombol Témbongkeun sawangan[édit sumber]

Hal ieu dipaké sangkan henteu loba teuing vérsi saméméhna dina hiji kaca.

Tong ngarempak hak cipta[édit sumber]

Wikipedia ngagunakeun sistem Lisensi Dokumen Bebas GNU. Sagala rupa nu dikontribusikeun ku Anjeun kudu saluyu jeung ieu lisénsi. Lamun Wikipédia ditungtut ku hiji jalma, mangka urang kudu ngaluarkeun duit pikeun biaya hukum, padahal éta duit téh bakal leuwih manggpat lamun dipaké pikeun ngamekarkeun ieu proyék énsiklopédia.