Citakan:Tatakrama pagawéan awak

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Pagawéan awak[édit sumber]

loma hormat
keur sorangan
hormat
keur batur
ambeu / ngambeu ngambeu ngambung / ngangseu
angir / diangir dikuramas dikujamas
asa / rarasaan raraosan raraosan
aso / ngaso ngaso leleson
bireungeuh / mireungeuh mireungeuh ningali
buang / bubuang / ngising miceun kabeuratan
cabak / nyabak nyabak nyepeng
caneut / nyaneut nyaneut ngaleueut
carita / omong / nyarita / ngomong nyanggem nyarios
cécéwok obéh / ombéh obéh / ombéh
cekel / nyekel nyekel nyepeng
ceurik ceurik nangis
cium / nyium nyium ngambung
cokot / nyokot ngabantun nyandak
cukur / dicukur dicukur diparas
dahar neda tuang
dangdan dangdan dangdos
déngé / ngadéngé nguping / mireng ngadangu
diuk diuk calik / linggih
éndong / ngéndong ngéndong ngawengi
gégél gégél landep
geuing / ngageuing ngageuing ngémutan
heuay heuay angob
hitut hitut kabobosan
hudang hudang gugah
igel / ngigel igel / ngigel ibing / ngibing
ilik / ngilikan ningal / ningalian ningal / ningalian
impi impén impén
imut imut mésem
inum inum leueut
katara / kaciri katawis katawis
kedeng / ngedeng ngedeng ébog
kélék / ngélék ngélék ngadéhé
kiih kahampangan kahampangan
labuh labuh geubis
lahun / ngalahun ngalahun mangkon
lalajo nongton nongton
létak / dilétak dilétak diilat
malik malik mayun
mandi mandi siram
maot maot pupus / tilar dunya
ngais ngais ngemban
ngising kabeuratan kabeuratan
nguluwut / nguyung nguluwut / nguyung ngangluh
nyaring nyaring gugah / teu acan kulem
paké / maké nganggo nganggo
pangku / mangku mangku mangkon
pencét / mencétan meuseulan meuseulan
ranyéd / ngaranyéd ngaranyéd ngalambangsari
reureuh reureuh ngaso
roko / udud / ngaroko / ngudud roko / ngaroko sesepeun / nyesep
sampak / nyampak nyampak nyondong / kasondong
saré mondok kulem
sasarap sasarap / neda (énjing-énjing) tuang (énjing-énjing)
sebut sebat sebat
seupah / nyeupah nyeupah ngalemar
seuri seuri gumujeng
sibanyo sibanyo wawasuh
sisig / nyisig sisig / nyisig susur / nyusur
teleg / teureuy teleg / teureuy telen
tembang tembang mamaos
ténjo tingal tingali
teundeun / tunda simpen simpen
tincak nincak nincak
tunggu antos antos
ulin ulin ameng