Wikipedia:Wiki Sabanda

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
(dialihkeun ti Wiki Sabanda)
Wiki Sabanda. Sayembara Nulis dina Wikipédia Basa Sunda


Sayembara Nulis Wiki Sabanda

Wiki Sabanda nyaéta istilah singgetan pikeun Wikipédia Raksa Basa Sunda. Wiki Sabanda téh mangrupa kagiatan anu boga tujuan pikeun ngadokuméntasikeun jeung miara basa Sunda dina wangun téks. Iwal ti éta, ieu sayembara téh minangka tarékah pikeun ngawangun komunitas wikipédiawan Sunda, sangkan bisa ngahirupkeun loka Wikipédia Basa Sunda. Ieu kagiatan ditangtayungan ku Wikimedia Indonesia.

Ieu tarékah téh dirarancang mangrupa kaulinan (game) undak-undakan dina jaringan (online) kalawan dina waktu anu tangtu. Para pamilon iwal ti ngamumulé basa Sunda téh, ogé diajar ngokolakeun komunitas, silaturahmi, jeung gawé bareng. Tapi ogé silih ngéléhkeun papadana ngaliwatan skor. Unggal undakan disadiakeun hadiah. Saperti kaulinan online séjénna, unggal pamillon bisa gugur. Upama ieu kajadian, mangka pamlon kudu balikan deui tina undakan tempat manéhna gugur. Tujuanna ogé piken meunangkeun pamilon anu saloba-lobana, sahingga ieu tarékah téh lumangsungna bisa tuluy tumuluy.

Jangka waktu ieu sayembara Wiki Sabanda téh dimimitian ti tanggal 28 September 2014 nepi ka 14 Maret 2016. Pamilon anu bisa nulis artikel panglobana bakal dibéré hadiah laptop (intel i5).

Panitia

Ilham Nurwansah

Ilham Nurwansah (Ilham) nyaéta Panitia Proyék Wiki Sabanda. Ilham ngaréngsékeun pendidikan sarjana di Universitas Pendidikan Indonésia jurusan Pendidikan Bahasa Daérah (Sunda). Babarengan jeung Iskandar Adnan, Ilham nétélakeun minatna pikeun ngarojong kagiatan ngamumulé Basa Sunda ngaliwatan Wikpédia. Dina sapopoéna, Ilham kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Anisa Rahma Dipusparaga

Anisa Rahma Dipusparaga (Ica) nyaéta Panitia Proyék Wiki Sabanda. Ica ngaréngsékeun pendidikan sarjana di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah, Fakults Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. Kontribusina di Wikipédia dimimitian waktu Ica jadi salah sahiji tina pamilon Sundapedia 2011 babarengan jeung Ilham Nurwansah. Kiwari sapopoé Ica gawé minangka guru basa Sunda di SMP Mutiara Kasih, Kota Bandung.