Antropologi

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Gambar Jelema

Antropologi asalna tina basa Yunani, nyaéta anthropos 'manusa', jeung logos 'élmu pangaweruh'. Jadi, antropologi téh 'élmu pangaweruh'(sains/science) nu maluruh, ngabahas, jeung nalungtik ngeunaan manusa.[1] Objek dina antropologi nyaéta manusa di masarakat suku bangsa, kabudayaan katut paripolahna.[2] Budaya asalna tina basa sangsekerta nya ringkesan tina dua kecap 'budi' jeung 'daya' anu hartina usaha, tanaga, karep, pikiran, jeung parasaan jelema.[3] Lamun kabudayaan mah mangrupa hasil tanaga, karep, pikiran sarta perasaan jelema guna nambahan kasenangan jeung kanimatan jelema ku rupa rupa akal jelema.[3] Kabéh élmu sosial budaya nalungtik kahirupan manusa.[1] Unggal cabang élmu budaya (sosiologi, psikologi, hukum,sastra,sajarah,pulitik, komunikasi,ekonomi, arkeologi, jeung linguistik)boga pokus kajian séwang-séwangan.[1] Antropologi boga pokus kajian dina kabudayaan nu dipiboga ku kelompok masarakat.[1] Hubungan antara manusa jeung lingkunganana dijembatanan ku kabudayaan nu dipibogana.[4] Disawang tina ieu segi, kabudayaan bisa disebut sipatna téh adaptip lantaran ngalengkepan manusa ku cara méré nahkeun diri dina kabutuhan-kabutuhan pisiologis tina awak manéhna sorangan, méré nahkeun dina lingkungan anu sipatna pisik-géograpis, boh lingkungan sosialna.[4] Nyatana lobana kabudayaan anu aya kénéh malah mekar nunjukkeun yén kabiasaan-kabiasaan nu dimekarkeun ku hiji masarakat, disaruakeun jeung kabutuhan-kabutuhan anu tangtu ti lingkunganana.[4]

Tokoh-Tokoh Antropologi[édit | édit sumber]

William A. Havilan[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta studi ngeunaan umat manusa, usaha pikeun nyusun generalisasi nu mangpaat ngeunaan manusa jeung perilakuna sarta pikeun meunangkeun wangenan anu lengkep ogé ngeunaan kaanékaragaman manusa.[5]

David Hunter[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta élmu anu lahir tina rasa hayang nyaho anu teu kawatesanan ngeunaan manusa.[5]

Koentjaraningrat[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta élmu anu maluruh manusa sacara umum jeung maluruh anéka warna, wangun pisik masarakat sarta kabudayaan anu dihasilkeunana.[5]

Rupa-Rupa Jinis Cabang Disiplin Élmu Anak Turunan Antropologi[édit | édit sumber]

Antropologi Pisik[édit | édit sumber]

 1. Paléoantrologi nyaéta élmu anu maluruh asal-usul manusa jeung épolusi manusa ku cara nalungtik posil-posil.[2]
 2. Somatologi nyaéta élmu anu maluruh rupa-rupa ras manusa ku cara ditaliti ciri-ciri pisikna.[2]

Antropologi Budaya[édit | édit sumber]

 1. Préhistori nyaéta élmu anu maluruh sajarah nyebar jeung mekarna budaya manusa wanoh kana tulisan.[2]
 2. Étnolinguistik antrologi nyaéta élmu anu maluruh suku-suku bangsa nu aya di dunya / bumi.[2]
 3. Étnologi nyaéta élmu anu maluruh asas kabudayaan manusa dina kahirupan masarakat suku bangsa di sakwéh alam dunya.[2]
 4. Étnopsikologi nyaéta élmu anu maluruh kapribadian bangsa sarta peranan indipidu ka bangsa dina prosés parobahan adat jeung ajén unipersal ku cara nyoko kana konsép psikologi.[2]

Galeri[édit | édit sumber]

David Hunter_Tokoh Antropologi
David Hunter

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d (id) Trisnu Brata, Nugroho.2007.Antropologi untuk SMA dan MA kelas XI.Jakarta:Esis hal.3
 2. a b c d e f g http://organisasi.org/definisi-pengertian-antropologi-objek-tujuan-dan-cabang-ilmu-antropologi Antropologi (Diakses ping 25 September 2011)
 3. a b Danadibrata, R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat hal.108
 4. a b c (id) Depdiknas,Direktorat Jendral Kabudayaan.2000.Kebudayaan Masyarakat Sunda di Kabupatén Lebak Jawa Barat.Bandung:C.V Manfada Utama hal.1
 5. a b c (id) http://www.scribd.com/doc/23997160/ANTROPOLOGI Tokoh-tokoh Antropologi (diakses ping 11 Oktober 2011)