Antropologi

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Gambar Jelema

Antropologi asalna tina basa Yunani, nyaéta anthropos 'manusa', jeung logos 'élmu pangaweruh'. Jadi, antropologi téh 'élmu pangaweruh'(sains/science) nu maluruh, ngabahas, jeung nalungtik ngeunaan manusa.[1] Objek dina antropologi nyaéta manusa di masarakat suku bangsa, kabudayaan katut paripolahna.[2] Budaya asalna tina basa sangsekerta nya ringkesan tina dua kecap 'budi' jeung 'daya' anu hartina usaha, tanaga, karep, pikiran, jeung parasaan jelema.[3] Lamun kabudayaan mah mangrupa hasil tanaga, karep, pikiran sarta perasaan jelema guna nambahan kasenangan jeung kanimatan jelema ku rupa rupa akal jelema.[3] Kabéh élmu sosial budaya nalungtik kahirupan manusa.[1] Unggal cabang élmu budaya (sosiologi, psikologi, hukum,sastra,sajarah,pulitik, komunikasi,ekonomi, arkeologi, jeung linguistik)boga pokus kajian séwang-séwangan.[1] Antropologi boga pokus kajian dina kabudayaan nu dipiboga ku kelompok masarakat.[1] Hubungan antara manusa jeung lingkunganana dijembatanan ku kabudayaan nu dipibogana.[4] Disawang tina ieu segi, kabudayaan bisa disebut sipatna téh adaptip lantaran ngalengkepan manusa ku cara méré nahkeun diri dina kabutuhan-kabutuhan pisiologis tina awak manéhna sorangan, méré nahkeun dina lingkungan anu sipatna pisik-géograpis, boh lingkungan sosialna.[4] Nyatana lobana kabudayaan anu aya kénéh malah mekar nunjukkeun yén kabiasaan-kabiasaan nu dimekarkeun ku hiji masarakat, disaruakeun jeung kabutuhan-kabutuhan anu tangtu ti lingkunganana.[4]

Tokoh-Tokoh Antropologi[édit | édit sumber]

William A. Havilan[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta studi ngeunaan umat manusa, usaha pikeun nyusun generalisasi nu mangpaat ngeunaan manusa jeung perilakuna sarta pikeun meunangkeun wangenan anu lengkep ogé ngeunaan kaanékaragaman manusa.[5]

David Hunter[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta élmu anu lahir tina rasa hayang nyaho anu teu kawatesanan ngeunaan manusa.[5]

Koentjaraningrat[édit | édit sumber]

Antropologi nyaéta élmu anu maluruh manusa sacara umum jeung maluruh anéka warna, wangun pisik masarakat sarta kabudayaan anu dihasilkeunana.[5]

Rupa-Rupa Jinis Cabang Disiplin Élmu Anak Turunan Antropologi[édit | édit sumber]

Antropologi Pisik[édit | édit sumber]

 1. Paléoantrologi nyaéta élmu anu maluruh asal-usul manusa jeung épolusi manusa ku cara nalungtik posil-posil.[2]
 2. Somatologi nyaéta élmu anu maluruh rupa-rupa ras manusa ku cara ditaliti ciri-ciri pisikna.[2]

Antropologi Budaya[édit | édit sumber]

 1. Préhistori nyaéta élmu anu maluruh sajarah nyebar jeung mekarna budaya manusa wanoh kana tulisan.[2]
 2. Étnolinguistik antrologi nyaéta élmu anu maluruh suku-suku bangsa nu aya di dunya / bumi.[2]
 3. Étnologi nyaéta élmu anu maluruh asas kabudayaan manusa dina kahirupan masarakat suku bangsa di sakwéh alam dunya.[2]
 4. Étnopsikologi nyaéta élmu anu maluruh kapribadian bangsa sarta peranan indipidu ka bangsa dina prosés parobahan adat jeung ajén unipersal ku cara nyoko kana konsép psikologi.[2]

Galeri[édit | édit sumber]

David Hunter_Tokoh Antropologi
David Hunter

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d (id) Trisnu Brata, Nugroho.2007.Antropologi untuk SMA dan MA kelas XI.Jakarta:Esis hal.3
 2. a b c d e f g http://organisasi.org/definisi-pengertian-antropologi-objek-tujuan-dan-cabang-ilmu-antropologi Antropologi (Diakses ping 25 September 2011)
 3. a b Danadibrata, R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat hal.108
 4. a b c (id) Depdiknas,Direktorat Jendral Kabudayaan.2000.Kebudayaan Masyarakat Sunda di Kabupatén Lebak Jawa Barat.Bandung:C.V Manfada Utama hal.1
 5. a b c (id) http://www.scribd.com/doc/23997160/ANTROPOLOGI Tokoh-tokoh Antropologi (diakses ping 11 Oktober 2011)