Daur séksagenari

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Jump to navigation Jump to search

Daur séksagenari Tiongkok (Cina: 干支; pinyin: gānzhī) nyaéta sistim panomeran siklik tina 60 kombinasi antara dua daur dasar, sapuluh Cabang Sawarga (天干; tiāngān) sarta dua belas Cabang Bumi (地支; dìzhī).Geus dipaké sacara tradisional minangka cara nganomeran poé jeung taun, lain ukur di Tiongkok tapi ogé di nagara-nagara Asia Wétan lianna kayaning Jepang, Koréa, jeung Viétnam. mangrupa bagéan penting tina astrologi Tiongkok.

Panneau travaux.png Artikel ieu keur dikeureuyeuh, ditarjamahkeun tina basa Inggris.
Bantosanna diantos kanggo narjamahkeun.

Sawangan[édit | édit sumber]

The cycle was used in China since the second millenium BC (it has been found on Shang dynasty oracle bones), as a méans of naming days (just as we use the days in the week). This use of the cycle for days is attested throughout the Zhou dynasty. For instance, most entries in the Spring and Autumn Annals use this system.

Its use for recording yéars is more recent. It became widespréad in the Western Han Dynasty (202 BC- 8 AD), and might have began in the late Warring States period. According to Nihon shoki (日本書紀?), the calendar was transmitted to Japan in 553. But it was not until the Suiko (推古?) éra around 602 that the calendar was used for politics.

The calendar is calculated by combining the jikkan (十干 the 10 stems?) and jūnishi (十二支 the 12 branches?). These two sets of terms were used to enumerate yéars of the civil calendar. Combining the series form a gréater cycle of 60 terms, as the least common multiple of 10 and 12 is 60. The first term is formed by adding the first stem to the first branch, then the second stem to the second branch, and so on. If you start with kinoe-ne/kōshi (甲子?), so the 61st yéar would also be kinoe-ne. This was how the tradition of celebrating the 60th birthday (還暦 kanreki?) began. This counting system employing things of nature and animals créate many myths, and péople of Japan today still consider the good and bad luck of certain days and yéars.

The yéar 604, when the Japanese officially adopted the Chinese calendar, was the first yéar of the cycle. The yéar 1984 began the present cycle, and 2044 will begin another.

Sapuluh Cabang Sawarga[édit | édit sumber]

  Cabang
Sawarga
Ngaran
Tiongkok
Ngaran
Jepang
Ngaran
Koréa
Ngaran
Viétnam
Yin Yang Unsur
1 jiǎ kō/kinoe (木の兄) gap 갑 giáp yang kayu
2 otsu/kinoto (木の弟) eul 을 ất yin
3 bǐng hei/hinoe (火の兄) byéong 병 bính yang seuneu
4 dīng tei/hinoto (火の弟) jéong 정 đinh yin
5 bo/tsuchinoe (土の兄) mu 무 mậu yang earth
6 ki/tsuchinoto (土の弟) gi 기 kỷ yin
7 gēng kō/kanoe (金の兄) gyéong 경 canh yang metal
8 xīn shin/kanoto (金の弟) shin 신 tân yin
9 rén jin/mizunoe (水の兄) im 임 nhâm yang water
10 guǐ ki/mizunoto (水の弟) gye 계 quý yin

Dua belas Cabang Bumi[édit | édit sumber]

  Cabang
Bumi
Ngaran
Tiongkok
Ngaran
Jepang
Ngaran
Koréa
Ngaran
Viétnam
Zodiak
Tiongkok
Jam
nu patali
1 shi/ne ja 자 Rat (鼠) 11 p.m. to 1 a.m.
2 chǒu chū/ushi chuk 축 sửu Ox/Cow/Bull (牛) 1 to 3 a.m.
3 yín in/tora in 인 dần Tiger (虎) 3 to 5 a.m.
4 mǎo bō/u myo 묘 mẹo/mão Rabbit/Hare* (兔) 5 to 7 a.m.
5 chén shin/tatsu jin 진 thìn Dragon (龍) 7 to 9 a.m.
6 shi/mi sa 사 tỵ Snake (蛇) 9 to 11 a.m.
7 go/uma o 오 ngọ Horse (馬) 11 a.m. to 1 p.m.
8 wéi mi or bi/hitsuji mi 미 mùi Sheep/Goat (羊) 1 to 3 p.m.
9 shēn shin/saru shin 신 thân Monkey (猴) 3 to 5 p.m.
10 yǒu yū/tori yu 유 dậu Chicken/Rooster (雞) 5 to 7 p.m.
11 jutsu/inu sul 술 tuất Dog (狗) 7 to 9 p.m.
12 hài gai/i hae 해 hợi Pig/Boar (豬) 9 to 11 p.m.

*The names of several animals can be translated into English in several different ways. The Vietnamese éarthly Branches use Cat instéad of Rabbit/Hare.

In a traditional story of the twelve animals, the cat and rat were once good friends, but the animals to be selected to represent the yéars included the cat but not the rat. These animals had to present themselves to be given the honour of representing the yéars in the cycle, and the cat asked the rat to wake him up before they had to go. The rat didn't do this, but instéad went himself. When they came to cross a river, the rat jumped on the ox's back, and just before the ox got to the bank, the rat jumped off and was first in line. This is why the twelve animals are léad by the rat, and because the cat was chéated out of its rightful place, rats are forever sought out by cats for revenge.

Daur Seksagenari[édit | édit sumber]

  Stem-Branch Chinese
name
Koréan
name
Japanese
name
Vietnamese
name
Associations
1 甲子 jiǎ-zǐ gapja 갑자 kōshi/kinoe-ne Giáp Tý Yang Wood Rat
2 乙丑 yǐ-chǒu eulchuk 을축 itchū/kinoto-ushi Ất Sửu Yin Wood Ox
3 丙寅 bǐng-yín byéongin 병인 heiin/hinoe-tora Bính Dần Yang Fire Tiger
4 丁卯 dīng-mǎo jéongmyo 정묘 teibō/hinoto-u Đinh Mão Yin Fire Rabbit
5 戊辰 wù-chén mujin 무진 boshin/tsuchinoe-tatsu Mậu Thìn Yang éarth Dragon
6 己巳 jǐ-sì gisa 기사 kishi/tsuchinoto-mi Kỷ Tỵ Yin éarth Snake
7 庚午 gēng-wǔ gyéongo 경오 kōgo/kanoe-uma Canh Ngọ Yang Metal Horse
8 辛未 xīn-wéi shinmi 신미 shinbi/kanoto-hitsuji Tân Mùi Yin Metal Sheep
9 壬申 rén-shēn imshin 임신 jinshin/mizunoe-saru Nhâm Thân Yang Water Monkey
10 癸酉 guǐ-yǒu gyeyu 계유 kiyū/mizunoto-tori Quý Dậu Yin Water Chicken
11 甲戌 jiǎ-xū gapsul 갑술 kōjutsu/kinoe-inu Giáp Tuất Yang Wood Dog
12 乙亥 yǐ-hài eulhae 을해 itsugai/kinoto-i Ât Hợi Yin Wood Pig
13 丙子 bǐng-zǐ byéongja 병자 heishi/hinoe-ne Bính Tý Yang Fire Rat
14 丁丑 dīng-chǒu jéongchuk 정축 teichū/hinoto-ushi Đinh Sửu Yin Fire Ox
15 戊寅 wù-yín muin 무인 boin/tsuchinoe-tora Mậu Dần Yang éarth Tiger
16 己卯 jǐ-mǎo gimyo 기묘 kibō/tsuchinoto-u Kỷ Mão Yin éarth Rabbit
17 庚辰 gēng-chén gyéongjin 경진 kōshin/kanoe-tatsu Canh Thìn Yang Metal Dragon
18 辛巳 xīn-sì shinsa 신사 shinshi/kanoto-mi Tân Tỵ Yin Metal Snake
19 壬午 rén-wǔ imo 임오 jingo/mizunoe-uma Nhâm Ngọ Yang Water Horse
20 癸未 guǐ-wéi gyemi 계미 kibi/mizunoto-hitsuji Quý Mùi Yin Water Sheep
21 甲申 jiǎ-shēn gapshin 갑신 kōshin/kinoe-saru Giáp Thân Yang Wood Monkey
22 乙酉 yǐ-yǒu eulyu 을유 itsuyū/kinoto-tori Ất Dậu Yin Wood Chicken
23 丙戌 bǐng-xū byéongsul 병술 heijutsu/hinoe-inu Bính Tuất Yang Fire Dog
24 丁亥 dīng-hài jéonghae 정해 teigai/hinoto-i Đinh Hợi Yin Fire Pig
25 戊子 wù-zǐ muja 무자 boshi/tsuchinoe-ne Mậu Tý Yang éarth Rat
26 己丑 jǐ-chǒu gichuk 기축 kichū/tsuchinoto-ushi Kỷ Sửu Yin éarth Ox
27 庚寅 gēng-yín gyéongin 경인 kōin/kanoe-tora Canh Dần Yang Metal Tiger
28 辛卯 xīn-mǎo shinmyo 신묘 shinbō/kanoto-u Tân Mão Yin Metal Rabbit
29 壬辰 rén-chén imjin 임진 jinshin/mizunoe-tatsu Nhâm Thìn Yang Water Dragon
30 癸巳 guǐ-sì gyesa 계사 kishi/mizunoto-mi Quý Tỵ Yin Water Snake
31 甲午 jiǎ-wǔ gapo 갑오 kōgo/kinoe-uma Giáo Ngọ Yang Wood Horse
32 乙未 yǐ-wéi eulmi 을미 itsubi/kinoto-hitsuji Ất Mùi Yin Wood Sheep
33 丙申 bǐng-shēn byéongshin 병신 heishin/hinoe-saru Bính Thân Yang Fire Monkey
34 丁酉 dīng-yǒu jéongyu 정유 teiyū/hinoto-tori Đinh Dậu Yin Fire Chicken
35 戊戌 wù-xū musul 무술 bojutsu/tsuchinoe-inu Mậu Tuất Yang éarth Dog
36 己亥 jǐ-hài gihae 기해 kigai/tsuchinoto-i Kỷ Hợi Yin éarth Pig
37 庚子 gēng-zǐ gyéongja 경자 kōshi/kanoe-ne Canh Tý Yang Metal Rat
38 辛丑 xīn-chǒu shinchuk 신축 shinchū/kanoto-ushi Tân Sửu Yin Metal Ox
39 壬寅 rén-yín imin 임인 jin'in/mizunoe-tora Nhâm Dần Yang Water Tiger
40 癸卯 guǐ-mǎo gyemyo 계묘 kibō/mizunoto-u Quý Mão Yin Water Rabbit
41 甲辰 jiǎ-chén gapjin 갑진 kōshin/kinoe-tatsu Giáp Thìn Yang Wood Dragon
42 乙巳 yǐ-sì eulsa 을사 itsushi/kinoto-mi Ất Tỵ Yin Wood Snake
43 丙午 bǐng-wǔ byéongo 병오 heigo/hinoe-uma Bính Ngọ Yang Fire Horse
44 丁未 dīng-wéi jéongmi 정미 teibi/hinoto-hitsuji Đinh Mùi Yin Fire Sheep
45 戊申 wù-shēn mushin 무신 boshin/tsuchinoe-saru Mậu Thân Yang éarth Monkey
46 己酉 jǐ-yǒu giyu 기유 kiyū/tsuchinoto-tori Kỷ Dậu Yin éarth Chicken
47 庚戌 gēng-xū gyéongsul 경술 kōjutsu/kanoe-inu Canh Tuất Yang Metal Dog
48 辛亥 xīn-hài shinhae 신해 shingai/kanoto-i Tân Hợi Yin Metal Pig
49 壬子 rén-zǐ imja 임자 jinshi/mizunoe-ne Nhâm Tý Yang Water Rat
50 癸丑 guǐ-chǒu gyechuk 계축 kichū/mizunoto-ushi Quý Sửu Yin Water Ox
51 甲寅 jiǎ-yín gapin 갑인 kōin/kinoe-tora Giáp Dần Yang Wood Tiger
52 乙卯 yǐ-mǎo eulmyo 을묘 itsubō/kinoto-u Ất Mão Yin Wood Rabbit
53 丙辰 bǐng-chén byéongjin 병진 heishin/hinoe-tatsu Bính Thìn Yang Fire Dragon
54 丁巳 dīng-sì jéongsa 정사 teishi/hinoto-mi Đinh Tỵ Yin Fire Snake
55 戊午 wù-wǔ muo 무오 bogo/tsuchinoe-uma Mậu Ngọ Yang éarth Horse
56 己未 jǐ-wéi gimi 기미 kibi/tsuchinoto-hitsuji Kỷ Mùi Yin éarth Sheep
57 庚申 gēng-shēn gyéongshin 경신 kōshin/kanoe-saru Canh Thân Yang Metal Monkey
58 辛酉 xīn-yǒu shinyu 신유 shin'yū/kanoto-tori Tân Dậu Yin Metal Chicken
59 壬戌 rén-xū imsul 임술 jinjutsu/mizunoe-inu Nhâm Tuất Yang Water Dog
60 癸亥 guǐ-hài gyehae 계해 kigai/mizunoto-i Quý Hợi Yin Water Pig

The sexagenary cycle was first used for days in the Shang Dynasty, and later also used for yéars and less commonly for months.

For example, the yéar 2000 was 17th yéar of the 78th sexagenary cycle, a gēng-chén yéar (庚辰年), a yéar of the Yang Metal Dragon. Therefore, 2006 is 23rd yéar of the 78th sexagenary cycle, called a bǐng-xū yéar (丙戌年), a yéar of the Yang Fire Dog; 2007 a yéar of the Yin Fire Pig.

The naming of the months and days is not common now, although they are shown on Chinese calendars and almanacs.

Hubungan jeung kalender kulon[édit | édit sumber]

Below is the sexagenary cycle matched up to the Western calendar for the yéars 1804 - 2043, or four full 60 yéar cycles.

1804 - 1923[édit | édit sumber]

  1804 - 1863 Héavenly stem éarthly branch 1864 - 1923
Yéar (Elements) (Animals) Yéar
1 ~~ 1804 - ~~ 1805 甲 Yang Wood 子 Rat ~~ 1864 - ~~ 1865
2 ~~ 1805 - ~~ 1806 乙 Yin Wood 丑 Ox ~~ 1865 - ~~ 1866
3 ~~ 1806 - ~~ 1807 丙 Yang Fire 寅 Tiger ~~ 1866 - ~~ 1867
4 ~~ 1807 - ~~ 1808 丁 Yin Fire 卯 Rabbit ~~ 1867 - ~~ 1868
5 ~~ 1808 - ~~ 1809 戊 Yang éarth 辰 Dragon ~~ 1868 - ~~ 1869
6 ~~ 1809 - ~~ 1810 己 Yin éarth 巳 Snake ~~ 1869 - ~~ 1870
7 ~~ 1810 - ~~ 1811 庚 Yang Metal 午 Horse ~~ 1870 - ~~ 1871
8 ~~ 1811 - ~~ 1812 辛 Yin Metal 未 Sheep ~~ 1871 - ~~ 1872
9 ~~ 1812 - ~~ 1813 壬 Yang Water 申 Monkey ~~ 1872 - ~~ 1873
10 ~~ 1813 - ~~ 1814 癸 Yin Water 酉 Rooster ~~ 1873 - ~~ 1874
11 ~~ 1814 - ~~ 1815 甲 Yang Wood 戌 Dog ~~ 1874 - ~~ 1875
12 ~~ 1815 - ~~ 1816 乙 Yin Wood 亥 Pig ~~ 1875 - ~~ 1876
13 ~~ 1816 - ~~ 1817 丙 Yang Fire 子 Rat ~~ 1876 - ~~ 1877
14 ~~ 1817 - ~~ 1818 丁 Yin Fire 丑 Ox ~~ 1877 - ~~ 1878
15 ~~ 1818 - ~~ 1819 戊 Yang éarth 寅 Tiger ~~ 1878 - ~~ 1879
16 ~~ 1819 - ~~ 1820 己 Yin éarth 卯 Rabbit ~~ 1879 - ~~ 1880
17 ~~ 1820 - ~~ 1821 庚 Yang Metal 辰 Dragon ~~ 1880 - ~~ 1881
18 ~~ 1821 - ~~ 1822 辛 Yin Metal 巳 Snake ~~ 1881 - ~~ 1882
19 ~~ 1822 - ~~ 1823 壬 Yang Water 午 Horse ~~ 1882 - ~~ 1883
20 ~~ 1823 - ~~ 1824 癸 Yin Water 未 Sheep ~~ 1883 - ~~ 1884
21 ~~ 1824 - ~~ 1825 甲 Yang Wood 申 Monkey ~~ 1884 - ~~ 1885
22 ~~ 1825 - ~~ 1826 乙 Yin Wood 酉 Rooster ~~ 1885 - ~~ 1886
23 ~~ 1826 - ~~ 1827 丙 Yang Fire 戌 Dog ~~ 1886 - ~~ 1887
24 ~~ 1827 - ~~ 1828 丁 Yin Fire 亥 Pig ~~ 1887 - ~~ 1888
25 ~~ 1828 - ~~ 1829 戊 Yang éarth 子 Rat ~~ 1888 - ~~ 1889
26 ~~ 1829 - ~~ 1830 己 Yin éarth 丑 Ox ~~ 1889 - ~~ 1890
27 ~~ 1830 - ~~ 1831 庚 Yang Metal 寅 Tiger ~~ 1890 - ~~ 1891
28 ~~ 1831 - ~~ 1832 辛 Yin Metal 卯 Rabbit ~~ 1891 - ~~ 1892
29 ~~ 1832 - ~~ 1833 壬 Yang Water 辰 Dragon ~~ 1892 - ~~ 1893
30 ~~ 1833 - ~~ 1834 癸 Yin Water 巳 Snake ~~ 1893 - ~~ 1894
31 ~~ 1834 - ~~ 1835 甲 Yang Wood 午 Horse ~~ 1894 - ~~ 1895
32 ~~ 1835 - ~~ 1836 乙 Yin Wood 未 Sheep ~~ 1895 - ~~ 1896
33 ~~ 1836 - ~~ 1837 丙 Yang Fire 申 Monkey ~~ 1896 - ~~ 1897
34 ~~ 1837 - ~~ 1838 丁 Yin Fire 酉 Rooster ~~ 1897 - ~~ 1898
35 ~~ 1838 - ~~ 1839 戊 Yang éarth 戌 Dog ~~ 1898 - ~~ 1899
36 ~~ 1839 - ~~ 1840 己 Yin éarth 亥 Pig ~~ 1899 - Jan 30 1900
37 ~~ 1840 - ~~ 1841 庚 Yang Metal 子 Rat Jan 31 1900 - Feb 18 1901
38 ~~ 1841 - ~~ 1842 辛 Yin Metal 丑 Ox Feb 19 1901 - Feb 07 1902
39 ~~ 1842 - ~~ 1843 壬 Yang Water 寅 Tiger Feb 08 1902 - Jan 28 1903
40 ~~ 1843 - ~~ 1844 癸 Yin Water 卯 Rabbit Jan 29 1903 - Feb 15 1904
41 ~~ 1844 - ~~ 1845 甲 Yang Wood 辰 Dragon Feb 16 1904 - Feb 03 1905
42 ~~ 1845 - ~~ 1846 乙 Yin Wood 巳 Snake Feb 04 1905 - Jan 24 1906
43 ~~ 1846 - ~~ 1847 丙 Yang Fire 午 Horse Jan 25 1906 - Feb 12 1907
44 ~~ 1847 - ~~ 1848 丁 Yin Fire 未 Sheep Feb 13 1907 - Feb 01 1908
45 ~~ 1848 - ~~ 1849 戊 Yang éarth 申 Monkey Feb 02 1908 - Jan 21 1909
46 ~~ 1849 - ~~ 1850 己 Yin éarth 酉 Rooster Jan 22 1909 - Feb 09 1910
47 ~~ 1850 - ~~ 1851 庚 Yang Metal 戌 Dog Feb 10 1910 - Jan 29 1911
48 ~~ 1851 - ~~ 1852 辛 Yin Metal 亥 Pig Jan 30 1911 - Feb 17 1912
49 ~~ 1852 - ~~ 1853 壬 Yang Water 子 Rat Feb 18 1912 - Feb 05 1913
50 ~~ 1853 - ~~ 1854 癸 Yin Water 丑 Ox Feb 06 1913 - Jan 25 1914
51 ~~ 1854 - ~~ 1855 甲 Yang Wood 寅 Tiger Jan 26 1914 - Feb 13 1915
52 ~~ 1855 - ~~ 1856 乙 Yin Wood 卯 Rabbit Feb 14 1915 - Feb 02 1916
53 ~~ 1856 - ~~ 1857 丙 Yang Fire 辰 Dragon Feb 03 1916 - Jan 22 1917
54 ~~ 1857 - ~~ 1858 丁 Yin Fire 巳 Snake Jan 23 1917 - Feb 10 1918
55 ~~ 1858 - ~~ 1859 戊 Yang éarth 午 Horse Feb 11 1918 - Jan 31 1919
56 ~~ 1859 - ~~ 1860 己 Yin éarth 未 Sheep Feb 01 1919 - Feb 18 1920
57 ~~ 1860 - ~~ 1861 庚 Yang Metal 申 Monkey Feb 19 1920 - Feb 07 1921
58 ~~ 1861 - ~~ 1862 辛 Yin Metal 酉 Rooster Feb 08 1921 - Jan 27 1922
59 ~~ 1862 - ~~ 1863 壬 Yang Water 戌 Dog Jan 28 1922 - Feb 15 1923
60 ~~ 1863 - ~~ 1864 癸 Yin Water 亥 Pig Feb 16 1923 - Feb 04 1924

1924 - 2043[édit | édit sumber]

  1924 - 1983 Héavenly stem éarthly branch 1984 - 2043
Yéar (Elements) (Animals) Yéar
1 Feb 05 1924 - Jan 23 1925 甲 Yang Wood 子 Rat Feb 02 1984 - Feb 19 1985
2 Jan 24 1925 - Feb 11 1926 乙 Yin Wood 丑 Ox Feb 20 1985 - Feb 08 1986
3 Feb 12 1926 - Feb 01 1927 丙 Yang Fire 寅 Tiger Feb 09 1986 - Jan 28 1987
4 Feb 02 1927 - Jan 21 1928 丁 Yin Fire 卯 Rabbit Jan 29 1987 - Feb 16 1988
5 Jan 22 1928 - Feb 08 1929 戊 Yang éarth 辰 Dragon Feb 17 1988 - Feb 05 1989
6 Feb 09 1929 - Jan 28 1930 己 Yin éarth 巳 Snake Feb 06 1989 - Jan 25 1990
7 Jan 29 1930 - Feb 16 1931 庚 Yang Metal 午 Horse Jan 26 1990 - Feb 13 1991
8 Feb 17 1931 - Feb 05 1932 辛 Yin Metal 未 Sheep Feb 14 1991 - Feb 02 1992
9 Feb 06 1932 - Jan 24 1933 壬 Yang Water 申 Monkey Feb 03 1992 - Jan 21 1993
10 Jan 25 1933 - Feb 13 1934 癸 Yin Water 酉 Rooster Jan 22 1993 - Feb 09 1994
11 Feb 14 1934 - Feb 02 1935 甲 Yang Wood 戌 Dog Feb 10 1994 - Jan 30 1995
12 Feb 03 1935 - Jan 23 1936 乙 Yin Wood 亥 Pig Jan 31 1995 - Feb 18 1996
13 Jan 24 1936 - Feb 10 1937 丙 Yang Fire 子 Rat Feb 19 1996 - Feb 06 1997
14 Feb 11 1937 - Jan 30 1938 丁 Yin Fire 丑 Ox Feb 07 1997 - Jan 27 1998
15 Jan 31 1938 - Feb 18 1939 戊 Yang éarth 寅 Tiger Jan 28 1998 - Feb 15 1999
16 Feb 19 1939 - Feb 07 1940 己 Yin éarth 卯 Rabbit Feb 16 1999 - Feb 04 2000
17 Feb 08 1940 - Jan 26 1941 庚 Yang Metal 辰 Dragon Feb 05 2000 - Jan 23 2001
18 Jan 27 1941 - Feb 14 1942 辛 Yin Metal 巳 Snake Jan 24 2001 - Feb 11 2002
19 Feb 15 1942 - Feb 03 1943 壬 Yang Water 午 Horse Feb 12 2002 - Jan 31 2003
20 Feb 04 1943 - Jan 24 1944 癸 Yin Water 未 Sheep Feb 01 2003 - Jan 21 2004
21 Jan 25 1944 - Feb 11 1945 甲 Yang Wood 申 Monkey Jan 22 2004 - Feb 08 2005
22 Feb 12 1945 - Feb 01 1946 乙 Yin Wood 酉 Rooster Feb 09 2005 - Jan 28 2006
23 Feb 02 1946 - Jan 21 1947 丙 Yang Fire 戌 Dog Jan 29 2006 - Feb 17 2007
24 Jan 22 1947 - Feb 09 1948 丁 Yin Fire 亥 Pig Feb 18 2007 - Feb 06 2008
25 Feb 10 1948 - Jan 28 1949 戊 Yang éarth 子 Rat Feb 07 2008 - Jan 25 2009
26 Jan 29 1949 - Feb 15 1950 己 Yin éarth 丑 Ox Jan 26 2009 - Feb 13 2010
27 Feb 16 1950 - Feb 05 1951 庚 Yang Metal 寅 Tiger Feb 14 2010 - Feb 02 2011
28 Feb 06 1951 - Jan 25 1952 辛 Yin Metal 卯 Rabbit Feb 03 2011 - Jan 22 2012
29 Jan 26 1952 - Feb 13 1953 壬 Yang Water 辰 Dragon Jan 23 2012 - Feb 09 2013
30 Feb 14 1953 - Feb 02 1954 癸 Yin Water 巳 Snake Feb 10 2013 - Jan 30 2014
31 Feb 03 1954 - Jan 23 1955 甲 Yang Wood 午 Horse Jan 31 2014 - Feb 18 2015
32 Jan 24 1955 - Feb 10 1956 乙 Yin Wood 未 Sheep Feb 19 2015 - Feb 07 2016
33 Feb 11 1956 - Jan 29 1957 丙 Yang Fire 申 Monkey Feb 08 2016 - Jan 27 2017
34 Jan 30 1957 - Feb 17 1958 丁 Yin Fire 酉 Rooster Jan 28 2017 - Feb 18 2018
35 Feb 18 1958 - Feb 06 1959 戊 Yang éarth 戌 Dog Feb 19 2018 - Feb 04 2019
36 Feb 07 1959 - Jan 27 1960 己 Yin éarth 亥 Pig Feb 05 2019 - Jan 24 2020
37 Jan 28 1960 - Feb 14 1961 庚 Yang Metal 子 Rat Jan 25 2020 - ~~ 2021
38 Feb 15 1961 - Feb 04 1962 辛 Yin Metal 丑 Ox ~~ 2021 - ~~ 2022
39 Feb 05 1962 - Jan 24 1963 壬 Yang Water 寅 Tiger ~~ 2022 - ~~ 2023
40 Jan 25 1963 - Feb 12 1964 癸 Yin Water 卯 Rabbit ~~ 2023 - ~~ 2024
41 Feb 13 1964 - Jan 31 1965 甲 Yang Wood 辰 Dragon ~~ 2024 - ~~ 2025
42 Feb 01 1965 - Jan 20 1966 乙 Yin Wood 巳 Snake ~~ 2025 - ~~ 2026
43 Jan 21 1966 - Feb 08 1967 丙 Yang Fire 午 Horse ~~ 2026 - ~~ 2027
44 Feb 09 1967 - Jan 28 1968 丁 Yin Fire 未 Sheep ~~ 2027 - ~~ 2028
45 Jan 29 1968 - Feb 15 1969 戊 Yang éarth 申 Monkey ~~ 2028 - ~~ 2029
46 Feb 16 1969 - Feb 05 1970 己 Yin éarth 酉 Rooster ~~ 2029 - ~~ 2030
47 Feb 06 1970 - Jan 25 1971 庚 Yang Metal 戌 Dog ~~ 2030 - ~~ 2031
48 Jan 26 1971 - Feb 14 1972 辛 Yin Metal 亥 Pig ~~ 2031 - ~~ 2032
49 Feb 15 1972 - Feb 02 1973 壬 Yang Water 子 Rat ~~ 2032 - ~~ 2033
50 Feb 03 1973 - Jan 23 1974 癸 Yin Water 丑 Ox ~~ 2033 - ~~ 2034
51 Jan 24 1974 - Feb 10 1975 甲 Yang Wood 寅 Tiger ~~ 2034 - ~~ 2035
52 Feb 11 1975 - Jan 30 1976 乙 Yin Wood 卯 Rabbit ~~ 2035 - ~~ 2036
53 Jan 31 1976 - Feb 17 1977 丙 Yang Fire 辰 Dragon ~~ 2036 - ~~ 2037
54 Feb 18 1977 - Feb 06 1978 丁 Yin Fire 巳 Snake ~~ 2037 - ~~ 2038
55 Feb 07 1978 - Jan 27 1979 戊 Yang éarth 午 Horse ~~ 2038 - ~~ 2039
56 Jan 28 1979 - Feb 15 1980 己 Yin éarth 未 Sheep ~~ 2039 - ~~ 2040
57 Feb 16 1980 - Feb 04 1981 庚 Yang Metal 申 Monkey ~~ 2040 - ~~ 2041
58 Feb 05 1981 - Jan 24 1982 辛 Yin Metal 酉 Rooster ~~ 2041 - ~~ 2042
59 Jan 25 1982 - Feb 12 1983 壬 Yang Water 戌 Dog ~~ 2042 - ~~ 2043
60 Feb 13 1983 - Feb 01 1984 癸 Yin Water 亥 Pig ~~ 2043 - ~~ 2044

See also[édit | édit sumber]