Hadiah Hardjapamekas

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
tropi Hadiah Hardjapamekas ti Yayasan Kabudayan Rancage

Hadiah Hardjapamekas nyaéta salah sahiji penghargaan anu dipasrahkeun ka guru-guru basa Sunda sa-Jawa Barat jeung Banten, anu dipasrahkeun ungggal taun, ngaliwatan prosés seleksi anu diayakeun ku Kulawarga Hardjapamekas, gawe bareng jeung Pusat Studi Sunda sarta dirojong ku Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).[1]

Hadiah Hardjapamekas nu Munggaran[édit | édit sumber]

Hadiah Hardjapamekas anu munggaran mangrupa pangajen kanggo guru-guru basa Sunda anu kagungan katapis, karancage, sareng kaparigelan enggoning matéakeun pangajaran basa Sunda di sakola, boh sakola tingkat SD/MI,boh tingkat SMP/MTs atawa tingkat SMA/MA jeung SMK.[1] Kumargi nya aranjeunna kalayan binarung kaheman teu kendat-kendat narekahan pikeun ngawulangkeun elmuning basa katut kaparigelan basa Sunda sacara praktis ka barudak sakola.[1] Ieu hadiah téh dipasrahkeun ku Yayasan Kabudayaan Rancage unggal taun, nu munggaran dikawitan taun 2008.[2] Guru nu dianggap payus pikeun dileler ieu hadiah saméméhna diseleksi, diayak tur dipeunteun ku Dewan Juri Hadiah Hardjapamekas.[1] Dewan juri diwangun ku 3 wawakil nu kalayan obyektif meunteun jeung mentes para guru, nyaéta wawakil akademisi atawa pakar basa jeung sastra katut pangajaranana, wawakil ti Yayasan Kabudayaan Rancage, jeung wawakil ti kulawarga Hardjapamekas.[1] Kagiatan nu munggaran dina taun 2008,dewan jurina diwakilan ku Bapa Drs. Karna Yudibrata sareng Bapa Drs. Elin Syamsuri minangka wawakil akademisi, Bapa Drs.Hawe Setiawan, minangka wawakil ti Yayasan Kabudayaan Rancage, jeung Ibu Dra. Safrina Noorman minangka wawakil ti kulawarga Hardjapamekas.[3] Dina taun 2008, nu kasinugrahan Hadiah Hardjapamekas téh nyaéta: Holisoh ME , guru/Kapala SD Negeri Mekarsari, Cileunyi Kabupatén Bandung (tingkat SD), Drs. Cece Hidayat, guru SMP Negeri 13 Kota Bandung (tingkat SMP) jeung Drs. Endan Sukanda, guru SMA Negeri 3 Kota Sukabumi (tingkat SMA). Ka para pinunjul dihaturkeun Hadiah Hardjapamekas nu mangrupi tropi,piagem, jeung artos ageungna Rp 5 juta.[3] Masrahkeun hadiahna geus maneuh dilaksanakeun di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, unggal tanggal 23 September, tanggal wetonna Bapa R.S.Hardjapamekas, minangka pangeling-ngeling ka ieu tokoh pendidikan Jawa Barat.[4]

Hadiah Hardjapamekas Saterusna[édit | édit sumber]

Maksad diayakeunana ieu kagiatan téh nyaéta kanggo ngajurung sumanget guru dina enggoning miara sareng ngamekarkeun basa dina widang pangajaran sareng atikan.[1] Ku kituna, sabada kagiatan nu munggaran, ngawitan taun 2009 nepi ka kiwari, wawakil akademisi dipercantenkeun ka Bapa Prof.Dr. Iskandarwassid,M.Pd. Cara meunteunna kalawan objektif ngagunakeun data-data mangrupa dokumen portofolio, sabada dipeunteun tuluy dipilih nominasi nu kira-kira bakal kapilih. Nu asup nominasi satuluyna dipentes mangrupa wawancara ngeunaan prestasi, ketakna, sareng kagiatanana. Tina sawatara nominator dipilih masing-masing saurang nu mibanda hak jadi pinunjul Hadiah Hardjapamekas, masing-masing per kategori tingkatan sakola,nyaéta tingkat SD, tingkat SMP, jeung tingkat SMA. Dugi ka danget ayeuna mah, Hadiah Hardjapamekas téh dipasrahkeun ku cara swadana,pangpangna kalayan pangrojong ti kulawarga Bapa R.S. Hardjapamekas (1913-2005) suargi, utamina ku palaputrana anu diwakilan ku Bapa Erry Riyana Hardjapamekas.[1]

Para Pinunjul Sejenna[édit | édit sumber]

Taun 2009

 1. Sri Asdianwati, guru SDN Garut (kategori SD)
 2. Ai Koraliati, guru SMP Negeri 1 Lembang Kab.Bandung Barat (kategori SMP)
 3. Darpan, guru SMAN 1 Garut Kab.Garut (kategori SMA)

Taun 2010

 1. Sunta Atmaja,guru SDN Mulyasari I Ciampel, Kabupatén Karawang (kategori SD)
 2. Daningsih Kurniasari, guru SMPN 1 Depok (kategori SMP)
 3. Rayudin, guru SMKN 4 Kota Sukabumi (kategori SMA/SMK).[5]

Taun 2011

 1. (euweuh pinunjul kanggo kategori SD, margi euweuh nu nyumponan sarat)
 2. Pipin Dasripin, guru SMP Negeri Cigalontang Kab.Tasikmalaya (kategori SMP)
 3. Oteng Imanudin,A.Md., guru SMA Negeri 13 Kota Bandung (kategori SMA/SMK).[6]

Taun 2012

 1. Distam, guru SD Brebes Jawa Tengah (kategori SD)
 2. Nila Karyani, guru SMPN 3 Depok (kategori SMP)
 3. Aas, guru SMAN Depok (kategori SMA)

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g Leaflet wawaran Pinunjul Hadiah Hardjapamekas 2008. Yayasan Kabudayaan Rancage.Jakarta 2008.kaca 2-3
 2. Harian Umum Pikiran Rakyat.Bandung. Senin 14 Januari 2008. Kaca 17
 3. a b Harian Galamedia.Bandung.rubrik Opini dan Pendidikan.Senin 14 Januari 2008.kaca 14
 4. Harian Republika.Jakarta.rubrik Akademia.Rabu 23 Januari 2008. Kaca 7
 5. Situs Tempo Interaktif. diakses tanggal 25 September 2011
 6. Harian Umum Pikiran Rakyat.Bandung. Sabtu 24 September 2011