Lompat ke isi

Karna Yudibrata

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Karna Yudibrata Lahir di Rancah, Ciamis, tanggal 17 Séptémber 1936.[1] Agamana Islam.[1] Ngaran indung-bapana: Siti Arsah-Mad Hasan.[1] Istrina Iceu Sutari.[1]

Atikan[édit | édit sumber]

 1. SR Tambaksari, Rancah, taun 1951[1]
 2. SGB Subang, taun 1954[1]
 3. SGA Bandung, taun 1957[1]
 4. Sarjana muda FKIP Unpad, taun 1961[1]
 5. Sarjana IKIP Bandung (UPI), taun 1969[1]
 6. Program Doktor IKIP Malang, taun 1984 (disertasina teu kungsi anggeus).[1]

Kalungguhan[édit | édit sumber]

 1. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda, IKIP (UPI)[1]
 2. Ketua Biro Orkespra (Olahraga, kesenian, dan pramuka)[1]
 3. Sekretaris LPM, UPI Bandung[1]
 4. Pembantu Réktor III, UPI Bandung[1]

Organisasi[édit | édit sumber]

 1. Ketua II PPSS, taun 1966[1]
 2. Sekretaris Dewan Kebudayaan Jawa Kulon, taun 1974-1980[1]
 3. Ketua Umum Bapomi Jawa Barat, taun 1987-1992[1]
 4. Ketua OC Aséan Sport Council, taun 1990[1]
 5. Ketua Umum LBSS taun 1994-1998[1]
 6. Ketua pelaksana GK Kabumi, taun 1985-1995[1]

Panghargaan[édit | édit sumber]

 1. présidént Aséan University Sport Council, taun 1990[1]
 2. Satya Lencana Karya Satya, taun 1992[1]
 3. présidént CIOFF France, taun 1994[1]
 4. Duta besar RI di sajumlahing nagara[1]

Karya[édit | édit sumber]

 1. Nganti-nganti Dawuh (1967)[1]
 2. Rumpaka Lagu dina buku Haleuang Tandang, taun 1975[1]
 3. Istilah Seni Tari dan Karawitan Sunda, taun 1975[1]
 4. Énsiklopédi Sastra Sunda, taun 1986[1]
 5. Bagbagan Makéna Basa Sunda , taun 1989[1]
 6. Kanyaah Kolot, taun 1985[1]
 7. Perbandingan Struktur Basa Sunda - Bahasa Indonésia [1]
 8. Undak-usuk Basa Sunda, taun 1991[1]
 9. Psikologi Linguistik, taun 1998[1]
 10. jeung lianna.

Karna Yudibrata ceuk Sobat jeung Muridna[édit | édit sumber]

 • Ceuk A. Chaedar Alwasilah, Pa Karna guru, seniman mingpin mahasiswa ku imut.[2] Dina perkuliahan, teu ngarasa dipapatahan ku anjeunna, malah asa dianggap anak.[2] Teu matak asa-asa mun tatanya ngeunaan hal-hal cécék-bocék ogé, najan kitu, ngajawabna téh teu weléh daria.[2]
 • Ceuk Amir Suyatna, Anu nganteng saumur-umur, moal poho ku imeutna sok mariksakeun lamun aya mahasiswa nu katarajang gering galingging panas tiris atawa panyakit séjénna.[2] Kang Karna Yudibrata ngajak réréncanganana ngalongok nu keur katarajang gering.[2]
 • Ceuk Dédé Kosasih, Sasauranana éstuning matak genah jeung merenah, leuleus jeujeur liat tali.[2] Malah anjeunna mah kasohor hiji sepuh anu iasa meruhkeun jeung mépés anu keur amarah.[2]
 • Ceuk Duduh Durahman, Taun 60-an Kang Karna gé kungsi ngalaman diopnameu di Cicéndo, najan teu nepi ka kudu dioperasi.[2] Ngan soca wé dipeungpeunan... topéng kaléng![2] Basa ngalongok bet hayang seuri.[2] Zorro lain, Batman sanés![2] Éta tuda kana batminton ku kadedemes.[2] Nepi ka kudu ngalaman diopnameu.[2] Lantaran soca kabéntar...kok![2]
 • Ceuk Iskandarwassid, Ku lilana campur gaul jeung karasa pisan kanyaahna, lila-lila mah ka Kang Karna téh asa ka lanceuk wé.[2] Boh dina keur meunang kabungah, boh dina keur meunang karerepet, kuring tara asa-asa bruk-brak.[2] Ari ayeuna, nu bageur ka kuring téh pangsiun.[2] Bakal langka panggih.[2] Bakal langka tepung, moal bisa laluasa ngobrol.[2] Moal laluasa abring-abringan.[2] Ngan kari waasna.[2] Bati nineungna.[2]
 • Ceuk Yayat Sudaryat, Karna Yudibrata téh guru, kolot, jeung sobat anu bageur tur asak jeujeuhan.[2] Lain ngan saukur jadi guru, Pa Karna mah sok ngawurukan kawas kolot ka anakna.[2] Karasa pisan minangka gaganti kolot di imah téh, sok ngajujurung kana kaalusan, sarta nyaram milampah kagoréngan.[2]
Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag Rosidi, Ajip (éditor). 2003. Apa Siapa Orang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y IKA JBPD FPBS UPI. 2001. Karna Yudibrata, ceuk Sobat jeung Muridna. Bandung: Geger Sunten.