Paparikan

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Paparikan téh nyaéta wangun sisindiran.[1] Kecap paparikan asalna tina kecap ”parék” anu hartina ”deukeut”.[1] Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi, anu padeukeut sorana, sarta murwakanti laraswekas dina unggal padalisanna.[1] Ari jumlah padalisan dina sapadana, kudu jeung kep: dua, opat, genep, dalapan, jst.[1] Satengahna tina jumlah padalisan téh cangkangna, satengahna deui eusi.[1] Ari réana engang dina unggal padalisan umumna dalapan engang. [1]Contona paparikan:[1]

Boboko ragrag di imah,
Ninggang kana pileuiteun
Mun bogoh montong ka sémah
Ari anggang sok leungiteun.

Paparikan di luhur diwangun ku opat padalisan; dua cangkang, dua eusi.[1] Padalisan kahiji dina cangkang, padeukeut sorana sarta murwakanti tungtungna jeung padalisan kahiji dina eusi.[1] Padalisan kadua dina cangkang padeukeut sorana sarta murwakanti tungtungna jeung padalian kadua dina eusi.[1]

Jenis paparikan dumasar eusi[édit | édit sumber]

Upama nilik kana eusina, paparikan dipasing-pasing jadi:[1]

  • Paparikan silihasih
  • Paparikan piwuruk jeung
  • Paparikan sésébréd.

Paparikan Silih Asih[édit | édit sumber]

Paparikan silih asih nyaéta paparikan nu eusina ngeunaan silihasih, cinta, atawa birahi. Contona:[1]

Meuncit meri dina rakit,
boboko wadah bakatul.
Lain nyeri ku panyakit,
kabogoh direbut batur.

Paparikan Piwuruk[édit | édit sumber]

Paparikan piwuruk nyaéta paparikan nu eusina piwuruk atawa naséhat. Contona:[1]

Ka kulah nyiar kapiting,
ngocok endog bobodasna.
Ulah sok liar ti peuting,
osok loba gogodana.

Paparikan Sésébréd[édit | édit sumber]

Paparikan sésébréd nyaéta paparikan anu eusina banyol, lulucon, jeung cawad (kritik). Contona:[1]

Daun hiris dibeungkeutan,
dibawa ka juru leuit.
Anu geulis ngadeukeutan,
hayangeun dibéré duit.
Sapanjang jalan Cirebon,
jalan butut diaspalan.
Sapanjang dijajah Nipon,
baju butut tatambalan.

Tempo ogé[édit | édit sumber]

  1. Sisindiran
  2. Wawangsalan

Tumbu kaluar[édit | édit sumber]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b c d e f g h i j k l m n Tamsyah, Spk, Drs. Budi Rahayu (1997). Pangajaran Sastra Sunda. Bandung: Pustaka Setia. p. 29.