Kumpulan sajak

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
sawatara buku kumpulan sajak Sunda nu kungsi medal
Buku kumpulan sajak ti taun 1963 nepi ka taun 2010

Kumpulan sajak, atawa sok disebut ogé buku kumpulan sajak, nyaéta buku anu eusina sajak wungkul. Aya di antarana dibarengan ku sawangan ti ahlina, minangka pangjajap, ngupas sajak-sajak anu dimuat di dinya. Dina sastra Sunda mah saméméh medal mangrupa buku kumpulan sajak téh saméméhna kungsi dimuat heula dina majalah-majalah atawa surat kabar.[1]

Buku Kumpulan Sajak Sunda[édit | édit sumber]

 1. Ombak Laut Kidul (Rachmat M Sas Karana, Tjupumanik, Pasuketan-Jatiwangi Cirebon, 1966)
 2. Janté Arkidam (Ajip Rosidi, Tjupumanik, Pasuketan-Jatiwangi Cirebon, 1967)
 3. Surat Kayas (Surahman R.M., Balai Pustaka, Jakarta, 1967)
 4. Pamapag (Ajatrohaedi, Balai Pustaka, Jakarta, 1972)
 5. Tepung di Bandung (Rachmat M Sas Karana, Rahmat Cijulang, Bandung, 1972)
 6. Katiga (Yayat Hendayana, Galura Bandung, 1975)
 7. Basisir Langit (Surachman R.M., Balai Pustaka, Jakarta, 1976)
 8. Jagat Alit (Godi Suwarna, Rahmat Cijulang, Bandung, 1979)
 9. Lalaki Langit (Juniarso Ridwan, Rahmat Cijulang, Bandung, 1979)
 10. Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua (Iyo Mulyono, spk. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Jakarta, 1980)
 11. Antologi Puisi Sunda Mutahir (Eddy D Iskandar, spk., Durma Kangka, Bandung, 1980)
 12. Nu Mahal ti Batan Inten (Yus Rusyana, Rahmat Cijulang, Bandung, 1980)
 13. Kalakay Jukut Riut (Deddy Effendie, Daya Piska, Bandung, 1981)
 14. Tumbal (Yoseph Iskandar, Rahmat Cijulang, Bandung, 1982)
 15. Surat-Surat Kaliwat (Godi Suwarna, Medal Agung, Bandung, 1983)
 16. Sajak-Sajak Cilauteureun (Taufik Faturohman, Medal Agung, Bandung, 1983)
 17. Surat Panjang ti Cijulang (Rahmat M Sas Karana, Rahmat Cijulang, Bandung, 1983)
 18. Jamparing (Etti RS, Yayasan Kudjang, Bandung, 1984)
 19. Sabelas Taun (Usep Romli HM, Rahmat Cijulang, Bandung, 1984)
 20. Waruga Garba (Eddy D Iskandar, Medal Agung, Bandung, 1984)
 21. Lalaki di Tegalpati (Sajudi, Rahmat Cijulang, Bandung, 1985)
 22. Gondéwa (Etti RS, Kujang Kancana, Bandung, 1987)
 23. Di Kebon Binatang (Ajatrohaedi, Rahmat Cijulang, Bandung, 1990)
 24. Batu (Deddy Effendi, Yayasan Bangun Siswa, Bandung, 1990)
 25. Blués Kéré Lauk (Godi Suwarna, Geger Sunten, Bandung, 1992)
 26. Nu Lunta Jauh (Usep Romli HM, Rahmat Cijulang, Bandung, 1992)
 27. Buana nu Pinuh ku Méga (Yus Rusyana, Geger Sunten, Bandung, 1992)
 28. Kalakay Méga (Soni Farid Maulana, Geger Sunten, Bandung, 1992)
 29. Kasidah Langit (Eddy D Iskandar, Geger Sunten, Bandung, 1992)
 30. Langit Katiga (Juniarso Ridwan, Geger Sunten, Bandung, 1992)
 31. Saratus Sajak Sunda (Abdullah Mustappa (edt). Geger Sunten, Bandung, 1992)
 32. Dayeuh Matapoé (Acep Zamzam Noor, Geger Sunten, Bandung, 1993)
 33. Di Lembur Bulan Dikubur (Deddy Windyagiri, Geger Sunten, 1993)
 34. Urang Naon di Cinaon (Wahyu Wibisana, Geger Sunten, Bandung, 1993)
 35. Maung Bayangan (Etti RS, Rahmat Cijulang, Bandung, 1994)
 36. Kalakay Budah (Yous Hamdan, Geger Sunten, Bandung, 1994)
 37. Jamparing (Eddy D Iskandar, Parikesit 2000, Bandung)
 38. Ombak Halimun (Hadi AKS, Pamulang, Tangerang, 2002)
 39. Jiwalupat: Opat Kumpulan Sajak (Godi Suwarna, Geger Sunten, Bandung, 2007)
 40. Di Taman Larangan (Surachman R.M., PT Kiblat Buku Utama, Bandung, 2012)
 41. Jamparing Hariring (Dedy Windyagiri)
 42. Nu Ngaronghéap Mangsa Surup (Eddy D Iskandar, Durmakangka, Bandung, Cypress)
 43. Wasiat Konglomerat (Taufik Faturohman, Geger Sunten, Bandung)[2]
 44. Mungkir[3] (Rizki Sanjaya (edt), Pamass Unpad, Sumedang, 2015)
 45. Titilaras[4] (Rizki Sanjaya, Pamass Unpad, Sumedang, 2015)
 46. Mapag[5] (Sena Dipayana Supena (edt), Pamass Unpad, Sumedang, 2017)
 47. Lalayaran Luhureun Heulang (Arom Hidayat, spk. Kentja, Ciamis, 2020)
 48. Basa ka Olivia (Surachman R.M., Pustaka Jaya, Bandung, 2021)
 49. Anak Wayang (Bambang Supena, Kandang Pustaka, Majalengka, 2023)

Pamedalan Buku Kumpulan Sajak[édit | édit sumber]

 1. 1963. Lalaki di Tegalpati (Sajudi)
 2. 1966. Ombak Laut Kidul (Rachmat M Sas Karana)
 3. 1967. Jante Arkidam (Ajip Rosidi)
 4. 1967. Surat Kayas (Surachman R.M.)
 5. 1972. Pamapag (Ayatrohaedi)
 6. 1972. Tepung di Bandung (Rachmat M Sas Karana)
 7. 1975. Katiga (Yayat Hendayana)
 8. 1976. Basisir Langit (Surachman R.M.)
 9. 1979. Jagat Alit (Godi Suwarna)
 10. 1979. Lalaki Langit (Juniarso Ridwan)
 11. 1980. Antologi Puisi Sunda Mutahir (Eddy D Iskandar, spk)
 12. 1980. Nu Mahal ti Batan Inten (Yus Rusyana)
 13. 1980. Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua (Iyo Mulyono, spk)
 14. 1981. Kalakay Jukut Riut (Deddy Effendie)
 15. 1982. Tumbal (Yoseph Iskandar)
 16. 1983. Sajak-Sajak Cilauteureun (Taufik Faturohman)
 17. 1983. Surat Panjang ti Cijulang (Rachmat M Sas Karana)
 18. 1983. Surat-surat Kaliwat (Godi Suwarna)
 19. 1984. Jamparing (Etti RS)
 20. 1984. Waruga Garba (Eddy D Iskandar
 21. 1984. Sabelas Taun (Usep Romli HM)
 22. 1987. Gondéwa (Etti RS)
 23. 1990. Batu (Deddy Effendie)
 24. 1990. Di Kebon Binatang (Ajatrohaedi)
 25. 1992. Blués Kéré Lauk (Godi Suwarna)
 26. 1992. Buana Nu Pinuh ku Méga (Yus Rusyana)
 27. 1992. Di Lembur Bulan Dikubur (Dedy Windyagiri)
 28. 1992. Kasidah Langit (Eddy D Iskandar)
 29. 1992. Langit Katiga (Juniarso Ridwan)
 30. 1992. Nu Lunta Jauh (Usep Romli HM)
 31. 1992. Saratus Sajak Sunda (Abdullah Mustappa, éditor)
 32. 1992. Urang Naon di Cinaon (Wahyu Wibisana)
 33. 1993. Dayeuh Matapoé (Acep Zamzam Noor)
 34. 1994. Kalakay Budah (Yous Hamdan)
 35. 1994. Maung Bayangan (Etti RS)
 36. 1995. Sajak Sunda Indonesia Emas (Abdullah Mustappa, éditor)
 37. 1995. Umbul-Umbul ti Alak Paul (Hasan Wahyu Atmakusumah)
 38. 1999. Kidang Kawisaya (Chye Retty Isnendes)
 39. 1999. Kembang Katiga
 40. 1999. Srangéngé Jakarta (Apip Mustopa)
 41. 2000. Sajak Dongéng Si Ujang (Godi Suwarna)
 42. 2001. Puisi Sunda Modérn Dalam Dua Bahasa (Ajip Rosidi, éditor jeung nu narjamahkeun)
 43. 2002. Ombak Halimun (Hadi AKS)
 44. 2003. Lagu Hujan Silantang (Etti RS)
 45. 2005. Nu Lunta Peuting (Juniarso Ridwan)
 46. 2005. Sasambat (Yayat Hendayana)
 47. 2006. Surat Keur Bandung (Antologi PPSS)
 48. 2007. Jiwalupat: Opat Kumpulan Sajak (Godi Suwarna)
 49. 2007. Lagu Simpé (Asikin Hidayat)
 50. 2007. Ruhak Burahay di Palataran (Itto Cs Margawaluya)
 51. 2007. Sajak Sunda (Ajip Rosidi, éditor)
 52. 2008. Angin Gandrung (Hj. Amalina Nurrohmah)
 53. 2008. Élégi Patani (Arie Suhanda)
 54. 2008. Mun Dunya Bisa Nyarita (Antologi Pasebban)
 55. 2008. Palagan Ringkang (Saeful Badar)
 56. 2008. Serat Panineungan (Etti RS)
 57. 2009. Di Nagri Katumbiri (Dedy Windyagiri)
 58. 2009. Sajak Sunda (Aan Merdeka Permana, éditor)
 59. 2009. Surat ti Bali (Didin Tulus)
 60. 2010. Sajak-sajak Rosyid E Abby (Rosyid E Abby).[2]
 61. 2010. Nu Nyusuk Dina Sukma (Chye Retti Isnendes)
 62. 2011. Simponi Dunya Kelas Teri (Rosyid E Abby)
 63. 2012. Di Taman Larangan (Surachman R.M.)
 64. 2012. Seuseukeut Bulan (Liman Sanjaya)
 65. 2015. Titilaras (Rizki Sanjaya)
 66. 2015. Mungkir (Rizki Sanjaya, éditor. Antologi Pamass Unpad)
 67. 2017. Mapag (Sena Dipayana Supena, éditor. Antologi Obor Tatar Pasundan)
 68. 2020. Lalayaran Luhureun Heulang (Deri Hudaya, éditor)
 69. 2021. Basa ka Olivia (Surachman R.M.)
 70. 2023. Anak Wayang (Bambang Supena)

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. Iskandarwassid. Kamus Istilah Sastra: Pangdeudeul Pangajaran Sastra Sunda. Geger Sunten. Bandung 1992. Kaca 131.
 2. a b Rosidi, Ajip. Sajak Sunda. Kiblat. Bandung 2007. Kaca 686-687.
 3. "MUNGKIR - Antologi Sajak Sunda" (PDF). MediaFire (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-11-08. 
 4. "TITILARAS - Kumpulan Sajak Rizki Sanjaya" (PDF). MediaFire (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-11-08. 
 5. "MAPAG - Kumpulan Sajak Obor Tatar Pasundan" (PDF). MediaFire (dalam en-US). Diakses tanggal 2021-11-08. 

Tempo Ogé[édit | édit sumber]