Mohammad Sobri Hardjapamekas

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Mohammad Sobri Hardjapamekas nyaéta salah saurang inohong atikan di Jawa Kulon sarta salah saurang ahli nulis buku-buku pangajaran basa Jerman, tapi ogé gedé katineungna kana budaya Sunda, utamana kana kamajuan basa katut sastra Sunda.[1]

Kahirupan[édit | édit sumber]

Ngaran lengkepna R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas, dilahirkeun di Cianjur, Jawa Barat dina tanggal 23 September 1913.[1] Mimitina ancrub kana widang pamaréntahan, tapi ti taun 1950-an leuwih museurkeun paniténanana kana widang atikan.[1] Hardjapamekas tabah pisan nyarita dina basa Jerman, nepi ka meunang kasempetan keur ngulik pangarti di Jérman, ku alpukahna Goethe Institut. Ti Indonésia mah nya anjeunna guru basa Jérman munggaran anu lulus di Jérman.[1] Ku katapisanana dina nyarita basa Jérman sarta loba kawanohanana ka urang Jérman, dugi ka Walikota Bandung jaman harita, nyaéta R.Priatnakoesoemah, maparinan pancén pikeun ngayakeun tali mimitran antar kota nyaéta kota Bandung sareng kota Braunschweigh Jerman, anu kiwari katelah sister city. Samulihna ti luar negri, anjeunna teras ngawulang di IKIP Bandung (kiwari katelah Universitas Pendidikan Indonesia disingget UPI) nepi ka pangsiunna.[1] Lian ti ngawulang, Hardjapamekas tapis kana nulis deuih, pangpangna buku-buku kabudayaan sareng atikan.[1] R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas ngantunkeun di Bandung, dina ping 23 Juli 2005 dina yuswa 91.[1] Pikeun mitineung jeung miéling wetonna katut jasa-jasana, ngaranna diabadikeun jadi ngaran panglélér Hadiah Hardjapamekas.[1] Ieu hadiah diayakeun ku alpukah palaputra katut kulawargana kalawan dirojong ku Yayasan Kabudayaan Rancagé pingpinan Ajip Rosidi, ti mimiti taun 2008 dipasrahkeun ka guru-guru basa Sunda anu dianggap punjul atawa nyongcolang prestasina, enggoning matéakeun pangajaran basa Sunda di SD,SMP jeung SMA/SMK.[1]

Riwayat Atikan[édit | édit sumber]

 1. HIS di Ciamis (1928)
 2. MULO B di Bandung (1932)
 3. AMS B di Bandung (1935)
 4. Geneeskundige Hoogescholl (GHS) di Jakarta (1938)
 5. Pedagogisches Institut Heidelberg Jérman (1956-1957)
 6. Universitas Heidelberg Jerman (1956-1957)
 7. Diploma-Sprachlehrer di Muenchen Jerman (1957)
 8. Peserta Doktorandenseminaar (S3) Universitas Hamburg Jerman (teu rengse, da kabujeng disaur mulih ka lemah cai ku Pamaréntah (1964)
 9. Studi Komparatif Sistem Pendidikan (1969-1970)
 10. Studi Komparatif Sekolah Pemwangunan dan Gesamt-schulen di Jerman (1970).

Riwayat Padamelan sareng Kalungguhan[édit | édit sumber]

 1. Koresponden Bataafse Petroleum Maatschappidi Cepu (1938-1939)
 2. Padamel pangreh praja salaku Wadana Karees Bandung (1939-1950)
 3. Guru basa Jerman sareng basa Inggris di SMA Negeri Bogor ;ex SMA Perjuangan (1950-1958)
 4. Dosen di jurusan basa Jerman IKIP Bandung (1958-1979)
 5. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman FKSS IKIP Bandung (1959)
 6. Dekan FKSS IKIP Bandung (1965-1967)
 7. Kepala Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung (1976-1979)
 8. Pangsiun tina PNS di IKIP Bandung (1979)
 9. Padamel sasihan IKIP Bandung (1979-1984)
 10. Dosen luar biasa Jurusan Bahasa Asing FPBS IKIP Bandung (1984).[1]

Karya-karyana[édit | édit sumber]

 1. Sekelumit Mitologi Yunani (1986)
 2. Bunga Rampai Kebahasaan (1988)
 3. Kamus Latin – Indonesia (1993)
 4. Pengantar Sejarah Kesusastraan Jerma (2003)
 5. Bekerja Demi Bangsa (biografi, ditulis ku Tatang Sumarsono, 2003)
 6. Vadamecum Kamus Saku Latin – Indonesia (1993)
 7. Bumela ka Bangsa (biografi versi basa Sunda, ditulis ku Dadan Sutisna, 2004).[1]

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g h i j k Harian Umum Pikiran Rakyat.Bandung. Senin 14 Januari 2008. Kaca 17 Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda Salah ngutip: Tanda <ref> tidak sah; nama "biografi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda