Mohammad Sobri Hardjapamekas

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsiMohammad Sobri Hardjapamekas téh jenengan salah sahiji tokoh atikan Jawa Barat sarta minangka salah saurang ahli nulis buku-buku pangajaran basa Jerman, tapi deuih ageung katineungna kana budaya Sunda , utamana kana kamajuan basa katut sastra Sunda. [1]

Biografina[édit | édit sumber]

Jenengan lengkepna mah R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas,dilahirkeun di Cianjur, Jawa Barat dina tanggal 23 September 1913.[1]Ngawitanana mah ancrub kana widang pamarentahan, tapi ti taun 1950-an langkung museurkeun panitenanana kana widang atikan.[1] Hardjapamekas teh tabah pisan nyarios basa Jerman, dugi ka anjeunna kenging kasempetan ngulik pangarti di Jerman,ku alpukahna Goethe Institut. Ti Indonesia mah nya anjeunna guru basa Jerman munggaran anu lulus di Jerman teh.[1]Ku katapisanan dina nyarios basa Jerman sareng seueur kawanohna ka urang Jerman, dugi ka Walikota Bandung jaman harita, nya eta R.Priatnakoesoemah, maparinan pancen pikeun ngayakeun tali mimitran antar kota nya eta kota Bandung sareng kota Braunschweigh Jerman, anu kiwari katelah sister city. Samulihna ti luar negri, anjeunna teras ngawulang di IKIP Bandung (kiwari katelah Universitas Pendidikan Indonesia disingget UPI) dugi ka pangsiunna.[1]Lian ti ngawulang, Hardjapamekas tapis kana nyerat deuih, pangpangna buku-buku kabudayaan sareng atikan.[1]R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas ngantunkeun di Bandung, dina ping 23 Juli 2005 dina yuswa 91.[1]Pikeun mitineung jeung mieling wetonna katut jasa-jasana,jenenganana diabadikeun janten nami penghargaan Hadiah Hardjapamekas.[2]Ieu hadiah teh diayakeun ku alpukah palaputra katut kulawargana kalawan dirojong ku Yayasan Kabudayaan Rancage pingpinan Ajip Rosidi, tiwit taun 2008 dipasrahkeun ka guru-guru basa Sunda anu dianggap punjul atawa nyongcolang prestasina,enggoning mateakeun pangajaran basa Sunda di SD,SMP sareng SMA/SMK.[3]

Riwayat Atikan[édit | édit sumber]

 1. HIS di Ciamis (1928)
 2. MULO B di Bandung (1932)
 3. AMS B di Bandung (1935)
 4. Geneeskundige Hoogescholl (GHS) di Jakarta (1938)
 5. Pedagogisches Institut Heidelberg Jerman (1956-1957)
 6. Universitas Heidelberg Jerman (1956-1957)
 7. Diploma-Sprachlehrer di Muenchen Jerman (1957)
 8. Peserta Doktorandenseminaar (S3) Universitas Hamburg Jerman (teu rengse, da kabujeng disaur mulih ka lemah cai ku Pamarentah (1964)
 9. Studi Komparatif Sistem Pendidikan (1969-1970)
 10. Studi Komparatif Sekolah Pembangunan dan Gesamt-schulen di Jerman (1970).

Riwayat Padamelan sareng Kalungguhan[édit | édit sumber]

 1. Koresponden Bataafse Petroleum Maatschappidi Cepu (1938-1939)
 2. Padamel pangreh praja salaku Wadana Karees Bandung (1939-1950)
 3. Guru basa Jerman sareng basa Inggris di SMA Negeri Bogor ;ex SMA Perjuangan (1950-1958)
 4. Dosen di jurusan basa Jerman IKIP Bandung (1958-1979)
 5. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman FKSS IKIP Bandung (1959)
 6. Dekan FKSS IKIP Bandung (1965-1967)
 7. Kepala Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung (1976-1979)
 8. Pangsiun tina PNS di IKIP Bandung (1979)
 9. Padamel sasihan IKIP Bandung (1979-1984)
 10. Dosen luar biasa Jurusan Bahasa Asing FPBS IKIP Bandung (1984).[4]

Karya-karyana[édit | édit sumber]

 1. Sekelumit Mitologi Yunani (1986)
 2. Bunga Rampai Kebahasaan (1988)
 3. Kamus Latin – Indonesia (1993)
 4. Pengantar Sejarah Kesusastraan Jerma (2003)
 5. Bekerja Demi Bangsa (biografi, ditulis ku Tatang Sumarsono, 2003)
 6. Vadamecum Kamus Saku Latin – Indonesia (1993)
 7. Bumela ka Bangsa (biografi versi basa Sunda, ditulis ku Dadan Sutisna, 2004).[5]

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f g Harian Umum Pikiran Rakyat.Bandung. Senin 14 Januari 2008. Kaca 17
 2. Harian Umum Galamedia.Bandung.Rubrik Opini dan Pendidikan.Senin 14 Januari 2008.kaca 14
 3. Leaflet wawaran Pinunjul Hadiah Hardjapamekas 2008. Yayasan Kabudayaan Rancage.Jakarta 2008.kaca 2-3
 4. situs Dhipa Galuh Purba (diakses tanggal 21 September 2011
 5. Rosidi,Ajip.Apa Siapa Orang Sunda.Kiblat.Bandung 2003.kaca 171