Lompat ke isi

Wawacan Purnama Alam

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Wawacan Purnama Alam nyaéta wawacan pangkandelna jeung pangpunjulna dina basa Sunda karya R. Soeriadiredja[1].

Purnama alam téh ngaran tokoh utamana, putra raja nu kasép pilih tanding, nu ditenung jadi arca sarta diteundeun di guha racun Pajarangan di nagara Tolongtelengan di puseur bumi, ku sabab henteu daék kawin ka putri raja Ambarak, kalah ka nikah jeung putra guruna, Déwi Kania. Tapi putri jin nagara Tolongtelengan, Ratna Suminar, kapincut ku kakasépanana. Ku lantaran kitu Ratna Suminar nulungan Purnama Alam. Ratna Suminar saenyana anak manusa ngan keur orok kénéh dipaling ku jin sarta dirorok ku Ratu jin, nepi ka sakti manggulang-mangguling. Sanajan kitu manéhna ngarasa taluk ka Déwi Pramanik (tadina Déwi Kania), anu jadi geureuha Purnama Alam[1].

Wawacan Purnama Alam réa anu mikaresep ku sabab caritana "rame", réa pérangna anu ngaradu kasaktian, nu ilalakonkeunana salian ti manusa anu darigjaya téh, réa jin jeung siluman anu barisaeun ngaleungit, bisaeun hiber, bisaeun mindah rupa, jeung bisaeun ngalakukeun hal-hal ajaib lianna. Tapi digambarkeun deuih, yén Ratna Suminar putri jin anu sakti mandraguna téh rumasa éléh ku lantaran kitu miguru ka Déwi Pramanik, nu digambarkeun henteu bogaeun kasaktian nanaon, ari angkat-angkatan gé tara hiber, sok nyacat baé. Jiga nu ngarangna hayang ngayakinkeun yén anu sampurna mah manusa anu hirupna cara jelema biasa[1].

Réa anu nganggap yén Wawacan Purnama Alam téh lain carita samanéa, tapi mangrupa perlambang hirup manusa[1].

Sumber[édit | édit sumber]

  1. a b c d Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSSDaptar Naskah Wawaacan
Wawacan Amongsari jeung Lembusari - Wawacan Umar Maya - Wawacan Pranatana Istri ka Carogé - Wawacan Muslimin-Muslimat - Wawacan Sulanjana - Wawacan Panji Wulung - Wawacan Adat Ngurus Orok - Wawacan Angling Darma - Wawacan Indra Putra - Wawacan Aji Saka - Wawacan Damarwulan - Wawacan Gandasari - Wawacan Ratu - Wawacan Batara Rama - Wawacan Rusiah nu Kasép - Wawacan Rengganis - Wawacan Mintaraga - Wawacan Iman, Ëlmu reujeung Amal - Wawacan Purnama Alam