Wikipedia:BéntangWiki

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
hiji béntang pangajén dina kahirupan nyata

BéntangWiki (basa Inggris:barnstars) nyaéta pangajén atawa pangleler béntang virtual ala Wikipedia anu dibérékeun saurang pamaké ka pamaké séjénna di Wikipédia (saperti halna Béntang Mahaputra dina dunya nyata).

Ieu téh mangrupa kabiasaan para pamaké Wikipedia ku jalan méré pangajén husus mangrupa BéntangWiki ka para kontributor kana hasil gawéna. Pikeun méré pangajén ka hiji jalma, cukup ngan saukur nempatkeun citakan dina kaca obrolanana (atawa dina kaca pamaké), jeung méré koméntar kana éta pangajén. Lamun Anjeun yakin pikeun mérékeun, teu kudu éra!

Sajarah[édit sumber]

BéntangWiki diwanohkeun ka Wikipedia dina bulan Désémber 2003. Ti harita, ieu konsép téh geus jadi maneuh dina budaya Wikipedia. Pangajén ieu téh mangrupa bagian tina kampanye kahadéan anu boga maksud pikeun upaya promosi ÉtikaWiki jeung CintaWiki. Maranéhna bébas pikeun méré jeung narima pangajén ti sasama pamaké.

Dina waktu mere hiji BéntangWiki kudu diinget pikeun mere téks anu rélevan (luyu) jeung sopan ngeunaan éta panglélér téh. Ieu di handap aya sababaraha citakan BéntangWiki. Anjeun ogé bisa ngadésain pangajén Anjeun sorangan.

Aya réa jenis BéntangWiki téh. Pastikeun yén pilihan anjeun téh adil jeung luyu, anu bakal mantuan nyingkahkeun pamaké anu kaleuleuwihi. Inget yén aya kénéh cara séjén pikeun némbongkeun pangajén Anjeun ka pamaké séjén, misalna mere koméntar dina kaca obrolan pamaké.

Daptar BéntangWiki[édit sumber]

BéntangWiki umum[édit sumber]

Ngaran Hasil

BéntangWiki Umum
{{BéntangWiki Wikipedia}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Wikipedia
"BéntangWiki Wikipedia" dilélér ka pamaké anu geus dipikawanoh ku kontribusina anu pohara gedéna ka Wikipedia, sangkan bisa dipikawanoh ku komunitas yén hasil gawéna dipikanyaho jeung diajénan. '
{{BéntangWiki Éditor}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Éditor
{{BéntangWiki Minor}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Minor
Éditan minor anu mindeng katangén, tapi konsistén terus-tumerus ngontribusi ka Wikipedia. BéntangWiki Minor ieu dilélér pikeun ngaronjatkeun deui éditan minor leuwih hadé. '
{{BéntangWiki Soméah}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Soméah
BéntangWiki Soméah dilélér ka pamaké anu soméah dina komunikasina jeung para pamaké séjén, sarta bisa ngaragangan kana parasaan pamaké séjén. '
{{BéntangWiki Getol}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Getol
BéntangWiki Getol dilélér ka pamaké anu miboga kombinasi kontribusi sacara getol dina panalungtikan nu luar biasa, katalitian sarta layanan komunitas. '
{{BéntangWiki Taya Kacapé}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Taya Kacapé
BéntangWiki Taya Kacapé dilélér ka Wikipediawan anu taya kacapé, hususna mah anu teu petot-petot ngontribusi dina pagawéan anu beurat sangkan ngaronjatkeun kualitas Wikipedia. '
{{BéntangWiki Fotografi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Fotografi
{{BéntangWiki Banyol}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Banyol
BéntangWiki Banyol dilélér ka pamaké anu sok resep banyol sangkan nyieun suasana anu nyaman, tapi teu matak pikeseleun batur komo nepi ka timbul pipaséaeun mah. '
{{BéntangWiki Tarjamah}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Tarjamah
BéntangWiki Tarjamah dilélér ka pamaké anu tas ngaleuya pisan kontribusina nu mangrupa tarjamahan ti Wikipedia basa séjén. '
{{BéntangWiki Desain Grafis}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Desain Grafis
{{BéntangWiki Da Vinci}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Da Vinci
{{BéntangWiki Pamerenah}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pamerenah
{{BéntangWiki Husus}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Husus
{{BéntangWiki Caang Pikir}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Caang Pikir
BéntangWiki Caang Pikir dilélér ka pamaké anu tas nyumbangkeun bongbolongan anu jétu dina masalah-masalah anu kasanghareupan, atawa anu nalungtik sarta manggihan cara anyar dina ngembangkeun Wikipedia. '
{{BéntangWiki Paropéa Hébat}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Paropéa Hébat
{{Panulis Hébat}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Panulis Hébat
Pamaké ieu diajénan lantaran aktif pisan nulis jeung nyieunan artikel-artikel dina jumlah nu pohara lobana. Ku sabab kontribusina anu gedé jeung jasa-jasana di Wikipedia, ieu pamaké luyu pikeun meunang pangajén sarta pantes narima sebutan Panulis Hébat Wikipedia. '
{{BéntangWiki Diplomatis}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Diplomatis
BéntangWiki Diplomatis dilélér ka pamaké anu tas nulungan dna mermanakeun hiji masalah atawa konflik sangkan Wikipédia téh tetep aya dina katentreman. '
{{BéntangWiki Nyumput}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Nyumput
{{BéntangWiki Pangrojong}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pangrojong
{{BéntangWiki Pitulung}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pitulung
{{BéntangWiki Kahirupan Nyata}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Kahirupan Nyata
BéntangWiki Kahirupan Nyata dilélér ka éditor anu geus méré kontribusi boh sacara jering, boh sacara luring, ku tarékah ngokolakeun wiki dina kahirupan nyata. '
{{BéntangWiki Ngoméan}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Ngoméan
{{BéntangWiki Calakan}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Calakan
{{BéntangWiki Rujukan}}
(Daftar panarima)
The Citation Barnstar BéntangWiki Rujukan
BéntangWiki Rujukan dilélér ka pamaké anu tas ngadeudeul rujukan sarta baris cutatan kana artikel-artikel anu henteu mibanda sumber nu jelas. '
{{BéntangWiki Alihan}}
(Daftar panarima)
The Citation Barnstar BéntangWiki Alihan
Gawé toh-tohan Anjeun dina ngategorisasikeun alihan sarta ngaropéa éjahan judul nu saralah kacida diaprésiasi pisan. Ku kituna Anjeun dilélér BéntangWiki ieu, sangkan bisa rumojong terus-tumerus dina marengan Wikipédia anu leuwih hadé! '
{{BéntangWiki Anti Padungdengan}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Anti Padungdengan
BéntangWiki Anti Padungdengan dilélér pa pamaké anu geus ngajaga kayaan tentrem sarta nyingkahan konflik, dimana mun aya konflik gé bisa mermanakeunana. '
{{BéntangWiki Anti Spam}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Anti Spam
BéntangWiki Anti-spam ieu dilélér ka pamaké anu ngalawan spam nu aya dina jero artikel. '
{{Béntang Anti Vandal}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Anti Vandal
"Béntang Anti Vandal" dilélér ka pamaké anu teu resep pisan kana vandalisme. Pamaké ieu ogé rajin ningali unggal parobahan nu aya. Sakalina manggihan aksi vandal dina Wikipédia, pamaké ieu langsung malikeun deui éditanana sakumaha mimitina. '
{{BéntangWiki Panungtun}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Panungtun
BéntangWiki Panungtun dilélér ka pamaké anu nungtun ka para pamaké lianna, hususna mah ngeunaan sumber anu valid ogé informasi anu kapercaya pikeun nunjang kana eusi artikel. '
{{BéntangWiki Miceun Tumbu Beureum}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Miceun Tumbu Beureum
BéntangWiki Miceun Tumbu Beureum ieu dilélér ka éditor anu geus némbongkeun kagetolna dina miceunan tumbu beureum di unggal artikel anu dijieun atawa artikel anyar, ogé menerkeun tumbu ka artikel anu tas aya atawa mupus tumbu nu teu guna dina unggal artikel. '
{{BéntangWiki Bebersih}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Bebersih
{{BéntangWiki Wikifisasi}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Wikifisasi
BéntangWiki Wikifisasi dilélér ka pamaké anu tas sacara konsistén ngawikifisasi bagian anu penting, sarta miceun wikifisasi dina bagian anu teu penting. '
{{BéntangWiki Gawé Bareng}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Gawé Bareng
BéntangWiki Gawé Bareng ieu dilélér ka para pamaké anu tas digawé bareng dina ngamekarkeun artikel-artikel. '
{{BéntangWiki Typo}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Typo
BéntangWiki Typo dilélér ka pamaké anu tas ngahususkeun manéh pikeun ngontribusi dina urusan ngoméan ketikan anu saralah. '
{{BéntangWiki Warta}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Warta
{{BéntangWiki Menahan Hakcipta}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Menahan Hakcipta
BéntangWiki Menahan Hakcipta dilélér ka para kontributor nu tas toh-tohan dina mersihkeun sarupaning hak cipta anu méngpar dina Wikipédia. '
{{BéntangWiki Biografi Inohong}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Biografi Inohong
{{BéntangWiki Kurator}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kurator
{{BéntangWiki Disambugasi}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Disambiguasi
BéntangWiki Disambiguasi dilélér ka pamaké anu sacara terus-tumerus nyieunan kaca disambiguasi kana artikel nu saru, sangkan ngagampangkeun dina nyingkahan kakaliruan dina nyungsi artikel. '
{{BéntangWiki Médiator}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Médiator
{{BéntangWiki Taratas}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Taratas
BéntangWiki Taratas dilélér ka pamaké anu ngahususkeun manéh dina nyieunan artikel-artikel taratas kalayan loba tur ngaruntuy. '
{{BéntangWiki Wikikalam}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Wikikalam
{{Pamaké_anyar}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Pamaké Anyar Nyongcolang
"Pamaké anyar nyongcolang" dilélér ka pamaké anyar anu némbongkeun antusiasme, kaparigelan, jeung kaludeung anu luar biasa jeung pangnyongcolangna dina Wikipedia basa Sunda. '


BéntangWiki emas[édit sumber]

Ngaran Hasil

Emas
{{BéntangWiki Kalam Emas}}
(Daftar panarima)
100px BéntangWiki Kalam Emas
BéntangWiki Kalam Emas dilélér ka pamaké anu suksés nolak godaan pikeun ngalikeun jumlah artikel disumbangkeun ku cara teu malire tungtunan tulisan. Tulisan-tulisan anu disumbangkeun ku anjeunna, sanaos henteu seueur, kualitasna saé pisan. '
{{BéntangWiki Panghapus Emas}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Panghapus Emas
{{BéntangWiki Waktu Emas}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Waktu Emas
{{BéntangWiki Pangajén Emas}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pangajén Emas
{{BéntangWiki Pangajén Pérak}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pangajén Pérak
{{BéntangWiki Pangajén Parunggu}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Pangajén Parunggu


BéntangWiki dumasar minat[édit sumber]

Ngaran Hasil

Minat
{{BéntangWiki Kasundaan}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kasundaan
{{BéntangWiki Wungu}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Wungu
{{BéntangWiki Péta}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Péta
{{BéntangWiki Administratif}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Administratif
{{BéntangWiki Kainuman}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kainuman
{{BéntangWiki Kulinér}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kulinér
{{BéntangWiki Karéta Api}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Karéta Api
BéntangWiki Karéta Api dilélér ka para kontributor nu tas toh-tohan nuliskeun artikel dina topik karéta api. '
{{BéntangWiki Pakarang}}
(Daftar panarima)
BéntangWiki Pakarang
BéntangWiki Pakarang dilélér ka para kontributor nu tas toh-tohan nuliskeun artikel dina topik pakarang. '


BéntangWiki élmu[édit sumber]

Ngaran Hasil

Élmu
{{BéntangWiki Sains}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Sains
{{BéntangWiki Biologi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Biologi
{{BéntangWiki Kimia}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kimia
{{BéntangWiki Fisika}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Fisika
{{BéntangWiki Taksonomi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Taksonomi
{{BéntangWiki Geografi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Geografi
{{BéntangWiki Ékonomi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Ékonomi
{{BéntangWiki Militér}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Militér
{{BéntangWiki Filosofi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Filosofi
{{BéntangWiki Astronomi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Astronomi
{{BéntangWiki Hukum}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Hukum
{{BéntangWiki Kadokteran}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kadokteran
{{BéntangWiki Arsitéktur}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Arsitéktur
{{BéntangWiki Sajarah}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Sajarah
{{BéntangWiki Géologi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Géologi
{{BéntangWiki Komputer}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Komputer
{{BéntangWiki Otomotif}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Otomotif
{{BéntangWiki Maritim}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Maritim
{{BéntangWiki Tipografi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Tipografi


BéntangWiki olahraga[édit sumber]

Ngaran Hasil

Olahraga
{{BéntangWiki Olahraga}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Olahraga
{{BéntangWiki Sepak Bola}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Sepak Bola
{{BéntangWiki Ténis}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Ténis
{{BéntangWiki Badminton}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Badminton


BéntangWiki widang hiburan[édit sumber]

BéntangWiki acara[édit sumber]

BéntangWiki widang agama[édit sumber]

Ngaran Hasil

Agama
{{BéntangWiki Agama}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Agama
{{BéntangWiki Buddha}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Buddha
{{BéntangWiki Hindu}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Hindu
{{BéntangWiki Kristen}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Kristen
{{BéntangWiki Islam}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Islam
{{BéntangWiki Yahudi}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Yahudi
{{BéntangWiki Tao}}
(Daftar panarima)
Citakan:BéntangWiki Tao


BéntangWiki nagara[édit sumber]

BéntangWiki dumasar waktu[édit sumber]

BéntangWiki lain-lain[édit sumber]

Ngaran Hasil

Acara
{{BéntangSU2011}}
(Daftar panarima)
Sundapédia 2011
"Béntang Sundapédia 2011" dilélér ka pamilon anu geus boga jasa dina pasanggiri nulis "Sundapédia 2011" dina Wikipédia basa Sunda. '
{{BéntangSabanda}}
(Daftar panarima)
Wiki Sabanda
"Béntang Wiki Sabanda" dilélér ka pamilon anu geus boga jasa dina sayembara nulis "Wiki Sabanda" (Séptémber 2014-Maret 2016) dina Wikipédia basa Sunda. '


BéntangWiki husus[édit sumber]

Ngaran Hasil

Acara
{{Béntang Kahormatan}}
(Daftar panarima)
"
Béntang Kahormatan Wikipédi Citakan:Break 350px
Panglawungan Wikipédi Sunda geus sapuk pikeun masihan Béntang Kahormatan ka pamaké ieu, nunjukkeun yén pamaké ieu geus diangkat jadi anggota kahormatan Wikipédia Indonésia.

Kamandang[édit sumber]

Tingali ogé[édit sumber]